Nếu bạn muốn nhanh chóng đạt được kiến thức chuyên ngành, được công nhận năng lực để dễ dàng tiếp cận các thay đổi của thị trường lao động thì chương trình Micro Degree của Paris-U chính là chương trình dành cho bạn! Các tín chỉ (credits) của Paris-U đều được quốc tế kiểm định và công nhận rộng rãi trên thị trường lao động, đồng thời bạn có thể chuyển đổi tín chỉ và học phí khi chuyển sang chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Paris-U.

Micro Degree
với tín chỉ được
công nhận &
học phí có thể
chuyển đổi

young business people group have meeting and working in modern bright office indoor

Micro Bachelor's Degree in Strategic Human Resource Management

Micro Bachelor's Degree in Sustainable Business Pratices

Micro Bachelor's Degree in Financial Decision Making

Micro Bachelor's Degree in Operation Management

Micro Bachelor's Degree in Business Research

Micro Bachelor's Degree in Leadership and People Management

Micro Master's Degree in Strategic Human Resource Managment (MHRM)

Micro Master's Degree in Managing Employment Relations and Employment Law

Micro Master's Degree in Global Resourcing, Talent and Reward Management

Micro Master's Degree in Leadership Development and Performance Management

Micro Master's Degree in Engagement of Employees and Organisational Learning

Micro Master's Degree in Research Methods in Education

Micro Master's Degree in Leading Reflective Practice in Education

Micro Master's Degree in Pedagogy and Practice in Education

Micro Master's Degree in Managing Effective Intercultural Communication and Perspectives

Micro Master's Degree in Management of Educational Change

Micro Master's Degree in Contemporary Issues in Education: Theory, Policy and Practice

Micro Master's Degree in Supply Chain and Operations Strategy

Micro Master's Degree in Procurement and Supply Management

Micro Master's Degree in Sustainable Operations Management

Micro Master's Degree in Supply Chain Planning, Modeling and Analytics

Micro Master's Degree in Logistics Management

Micro Master's Degree in Strategic Human Resource Management (MBA)

Micro Master's Degree in Strategic Leadership

Micro Master's Degree in Entrepreneurship and Innovation

Micro Master's Degree in Strategic Financial Management

Micro Master's Degree in Advanced Business Research Methods

Micro Master's Degree in Strategic Management

Micro Degree là gì?

Micro Degree hay còn gọi là Micro Credentials là chương trình ngắn hạn công nhận năng lực chuyên gia được kiểm định và công nhận. Đặc điểm của Micro Degree là có thể tích luỹ tín chỉ và học phí khi chuyển sang các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ chính thức của Paris-U mà không phải học lại và được giảm trừ học phí đã đóng ở chương trình Micro Degree.

buildings-1836478_1920

.

Kiểm định toàn diện

Không giống như các chương trình ngắn hạn khác, chương trình Micro Degree là một phần của chương trình chính quy được kiểm định và công nhận giúp đảm bảo năng lực đầu ra.

Công nhận toàn cầu

Chứng nhận chuyên gia từ Université Libérale de Paris (Paris-U) là bước quan trọng để được công nhận năng lực để tiếp cận nhanh chóng vào thị trường lao động.

Chuyển đổi tín chỉ và học phí

Học viên được chuyển 100% tín chỉ và học phí khi tham gia chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ với Đại học khai phóng Paris.

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Nhằm đảm bảo tính công nhận toàn cầu, hỗ trợ dịch chuyển lao động và mô hình giáo dục khai phóng dành cho sau đại học, Paris-U đào tạo 100% chương trình bằng tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu EQF, RQF và các quy chế của EU dành cho đào tạo đại học và sau đại học. Paris-U không đào tạo bằng tiếng Pháp, không áp dụng quy chế đào tạo, khung chương trình Pháp.

Close Search Window