Micro Bachelor Degree in Leadership and People Management

Công nhận năng lực ở Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF

Mục tiêu của chương trình Micro Bachelor Degree in Leadership and People Management (Level 6 EQF) là giúp học viên hiểu được các lý thuyết về lãnh đạo và quản lý, cách tận dụng các kĩ năng lãnh đạo và quản lý để tạo động lực và cải thiện năng suất làm việc. Học viên cũng sẽ học được cách phân tích hoạt động nhóm và tầm quan trọng của nó trong việc đạt được các mục tiêu tổ chức.

Micro Bachelor Degree được công nhận tương ứng với Level 6 EQF (Cử nhân) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; có thể chuyển 20 tín chỉ  toàn bộ học phí đã đóng sang chương trình Cử nhân của Paris-U.

Chương trình chi tiết

Learning Outcomes:

1. Understand theories of leadership and people management.

 • 1.1 Assess the skills and attributes needed for leadership.
 • 1.2 Evaluate the differences between leadership and management.
 • 1.3 Compare and contrast leadership styles for different management positions.

2. Be able to assess ways to improve motivation and performance by applying leadership skills.

 • 2.1 Evaluate ways to motivate staff to achieve organisational objectives.
 • 2.2 Assess the link between motivational theories and reward.
 • 2.3 Assess the effectiveness of reward systems in different types of organisations.
 • 2.4 Evaluate the methods employers use to monitor employee engagement and performance.

3. Be able to plan and carry out assessment of individual work performance and development.

 • 3.1 Analyse the factors involved in planning the monitoring and assessment of work performance.
 • 3.2 Plan and deliver the assessment of the development needs of individuals.
 • 3.3 Evaluate the success of the assessment process.

4. Be able to analyse team

 • 4.1 Evaluate the benefits of team-working for team dynamics and its importance in achieving organisational goals.
 • 4.2 Analyse ways in which managers can resolve conflicts within a team to achieve organisational goals.
 • 4.3 Review the effectiveness of the team dynamics in achieving specified goals.

Topics:

Leadership and Management & Leadership Theories

Course Coverage:
 • Theories, models and styles of leadership and their application to different situations: impact of leadership styles; theories and practices of motivation e.g. Maslow, McGregor, Herzberg; influencing and persuading others; influence of cultural environment within the organisation; differences between leadership and management; leadership power bases; delegation; emotional intelligence.
 

Motivation Theories, Monitoring and Performance Management

Course Coverage:
 • Motivation: theories of motivation g. F Taylor, E Mayo, A Maslow, F Herzberg, D McGregor, D McClelland, VVroom; Ouchi, relationship between motivation theories and reward; employee involvement techniques;devolved authority and responsibility; open communications; organisational culture (ethos, values, mission);
 • Monitoring: probation; appraisal, feedback; performance indicators goal theory; SMART (specific, measurable,achievable, realistic, time-constrained) targets (sales, growth, financial, waiting times, pass rates, punctuality,attendance); benchmarking
 • Reward management: job evaluation; factors determining pay, reward systems; pay; performance- related pay; pension schemes; profit sharing; flexible working; leave; health care.
Planning and assessment of work performance
Course Coverage:
 • Identifying development needs: learning styles and processes; planning, recording, monitoring andevaluating; group development processes and behaviour
 • Planning, work orientation and job design: application of motivation theories and empowerment techniques;communication styles and techniques; delegation techniques and processes; supervision styles, workingculture and practices
 • Performance monitoring and assessment: measuring effective performance; providing feedback; appraisal processes; benchmarking performance processes; codes of practice and procedures relating to disciplinary situations; diversityissues; management principles;
Teams and Groups
 • Team-working and development: flexible working practices; team formation e.g. Tuckman, structures and interactions e.g. Belbin’s Team Role Theory, Adair’s Action Centred Leadership model; benefits of team working; politics of working relationships; diversity issues; working cultures and practices; promotion of anti-discriminatory practices and behaviours; team building processes; conflict resolution; delegation and empowerment; coaching, support, mentoring; training, supervision, monitoring and evaluation
 • Avery, G. (2004) Understanding Leadership. London: Sage
 • Bratton, J., Grint, K. and Nelson, D. L. (2005) Organizational Leadership. New York: Thomson South Western.
 • Brooks, I. (2009) Organisational Behaviour: Individuals, Groups, and Organisations. Harlow: FT Prentice Hall.
 • Buchanan, D. and Huczynski, A. (2010) Organizational Behaviour: An Introductory Text. 7th Edition. London: Prentice Hall
 • Daft, R. (2006) The Leadership Experience. New York: Thomson South Western. Gill, R. (2006)Theory and Practice of Leadership. London: Sage.
 • Gold. J., Thorpe, R. and Mumford, A. (2010) Leadership and Management Development, 5th Edition. CIPD
 • Mabey, C. and Finch-Lees, T. (2008) Management and Leadership Development. London: Sage.
 • Mullins, L. (2010) Management and Organisational Behaviour. 9th Edition. London: Prentice Hall.
 • Northouse, P. G. (2007) Leadership Theory and Practice. London: Sage
 • Northouse, P. G. (2009) Introduction to Leadership, Concepts and Practice. London: Sage
 • Robbins, S. and Judge, T. (2009) Organizational Behaviour. New Jersey: Person Prentice Hall

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã hoàn tất Trung cấp hoặc Cao đẳng hoặc Hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 5 Diploma hoặc tương đương.
 • Đã đạt HNDs/ NVQs/ Foundation degrees/ Diploma of higher education (DipHE).
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
 • Trên 18 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Bachelor Degree in Leadership and People Management từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Bachelor Degree in Leadership and People Management từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 6 Certified in Leadership and People Management từ Paris-U.

Micro Bachelor Degree đạt cấp độ Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 6 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 9 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 6 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 6 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 7 & 8 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 6 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 7 & 8 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang chương trình BBA của Paris-U.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Bachelor of Business Administration with Hons – final year. Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình BBA with Hons toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

Apply Process:

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Blonde female student in ripped jeans holding laptop and laughing after hard test. Asian guy in glasses waving hands, celebrating end of exams and beginning of vacation.
Caucasian businessman leader looking at camera in modern office with multi-ethnic businesspeople working at the background. Teamwork concept. Young man with beard wearing blue suit.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 6 & lệ phí cấp bằng điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U​
- 0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window