Micro Bachelor Degree in Financial Decision Making

Công nhận năng lực ở Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF

Mục tiêu của chương trình Micro Bachelor Degree in Financial Decision Making (Level 6 EQF) là giúp học viên hiểu được mối liên kết giữa quá trình ra quyết định của doanh nghiệp, quá trình đánh giá rủi ro và tài chính doanh nghiệp. Học viên sẽ hiểu được cách doanh nghiệp được cấp vốn thông qua các yêu cầu về vốn lưu động và cố định cũng như cách quản lý tài chính của mỗi tổ chức bị ảnh hưởng bởi cơ cấu quản lý và cơ cấu sở hữu của tổ chức đó.

Micro Bachelor Degree được công nhận tương ứng với Level 6 EQF (Cử nhân) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; có thể chuyển 20 tín chỉ toàn bộ học phí đã đóng sang chương trình Cử nhân của Paris-U.

Chương trình chi tiết

Learning Outcomes:

1. Understand the role of financial information and financial analysis in business risk assessment and decision making.

 • 1.1 Analyse the factors that guide and drive decision making in business.
 • 1.2 Assess the significance of financial factors in business decision making.
 • 1.3 Evaluate the characteristics of business risk that impact on financial and business decisions.

2. Understand how financial statements and their structure aid business decision making. 

 • 2.1 Compare the accrual and cash flow approaches to accounting and financial reporting and the implications of each for business decision making.
 • 2.2 Evaluate the structure and content of final  accounts and their uses for business decision making. 
 • 2.3 Interpret financial information in balance sheets, income statements as well as sources and  applications of funds statements. 
 • 2.4 Differentiate between financial decisions relating  to capital expenditure and those relating to  revenue expenditure. 

3. Be able to perform effective capital expenditure appraisal using range of techniques. 

 • 3.1 Appraise various sources of short-term and long term financing for businesses.
 • 3.2 Critically examine key factors affecting the choice of source of financing. 
 • 3.3 Evaluate various techniques used for appraising and making decisions regarding capital expenditure.
 • 3.4 Explain the possible benefits and drawbacks of off-balance sheet financing.

4. Be able to evaluate how different ownership structures impact on financial performance.

 • 4.1 Critically analyse the corporate governance, legal and regulatory environments of different business ownership structures.
 • 4.2 Compare and contrast stakeholder interests of owners and managers in decision making. 
 • 4.3 Evaluate the significance of Return On Capital Employed (ROCE), Earnings Per Share (EPS) and other overall performance measures for the long-term sustainability of businesses. 
 • 4.4 Differentiate between business ethics, governance and accounting ethics as controls on business accountability.

Topics:

Ownership structures, financial statements

Course Coverage:
 • Sole traders, partnerships, limited companies, public  limited companies, public sector organisations,  cooperatives, international business structures, implications for finance.

 • Structure of statements for each type of organisation,  differences between organisations, reporting requirements (UK and/or international law and standards).

Structure, format and requirements of published accounts

Course Coverage:
 • Role of auditors, published vs internal financial  information, main published financial statements:  statement of financial position, statement of financial  performance, statement of cash flows
 • Different ratios: profitability, liquidity, efficiency, capital,  investor, using ratios: calculation and interpretation,  industry benchmarking, limitations of ratio analysis

Business finance needs and sources of finance

Course Coverage:
 • Long term – non-current assets; Short-term – working  capital; importance of working capital for business  continuity
 • Costs of finance, effect on financial statements, range of sources, external and internal sources, long-term and short-term role of stock markets and advantages,  disadvantages of each source
 • Matching source of finance to project (long or short term, external or internal, asset backed finance etc.

Budgets, cash flow and investment appraisal

 • Cash flow forecasts, budgetary control systems and budget information and managing cash flow. 
 • Net present value, discounted cash flows, internal rate of return, payback, accounting rate of return.
 • Analysing results, non-financial considerations, decision making, supporting recommendations. 
 
 
 • Atrill, P. (2011) Financial Management for Decision Makers. Harlow: FT Prentice Hall. 
 • Atrill, P. and McLaney, E. (2006) Management Accounting for Decision Makers. Harlow:  Prentice Hall.  
 • Atrill, P. and McLaney, E. (2010) Management Accounting for Decision Makers. 6th Edition.  London: Financial Times Press.
 • Berk, J. and DeMarzo, P. (2007) Corporate Finance. London: Pearson.  
 • Brealey, R., Myers, S. and Marcus, A. (2007) Fundamentals of Corporate Finance. New  York: McGraw Hill Irwin. 
 • Cox, D. and Fardon, M. (1997) Management of Finance. London: Osborne Books. 
 • Drury, C. (2009) Management Accounting for Business. 4th Edition. London: Cengage  Learning 
 • Dyson, J. R. (2004) Accounting for Non-Accounting Learners. 6th Edition. Harlow: FT  Prentice Hall. EMEA.
 • Lumby, S. and Jones, C. (2000) The Fundamentals of Investment Appraisal. London:  Thomson
 • Ray, P. (2009) Managerial Accounting for Business Decisions. 3rd Edition. London:  Financial Times Press.

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã hoàn tất Trung cấp hoặc Cao đẳng hoặc Hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 5 Diploma hoặc tương đương.
 • Đã đạt HNDs/ NVQs/ Foundation degrees/ Diploma of higher education (DipHE).
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
 • Trên 18 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Bachelor Degree in Financial Decision Making từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Bachelor Degree in Financial Decision Making từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 6 Certified in Financial Decision Making từ Paris U.

Micro Bachelor Degree đạt cấp độ Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 6 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 9 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 6 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 6 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 7 & 8 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 6 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 7 & 8 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang chương trình BBA của Paris-U.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Bachelor of Business Administration with Hons – final year. Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình BBA with Hons toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Blonde female student in ripped jeans holding laptop and laughing after hard test. Asian guy in glasses waving hands, celebrating end of exams and beginning of vacation.
Caucasian businessman leader looking at camera in modern office with multi-ethnic businesspeople working at the background. Teamwork concept. Young man with beard wearing blue suit.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 6 & lệ phí cấp bằng điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U
- 0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window