Các điều khoản của Đại học Khai phóng Paris - Université Libérale de Paris (Paris-U) nhằm giúp học viên, đối tác, cơ quan chính phủ và các bên liên quan hiểu rõ các thông tin, tránh hiểu nhầm hoặc cố ý hiểu nhầm. Các điều khoản của Paris-U được trình bày công khai, được chuyển sang nhiều ngôn ngữ và chuyển đến các bên liên quan nhằm tạo hành lang minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học viên, của Paris-U, của đối tác cũng như các cơ quan có nghĩa vụ và quyền lợi liên đới.

Là trường tư thục hoạt động dưới các quy định của chính phủ Pháp, chịu sự kiểm soát của các hệ thống kiểm định độc lập, các quy định liên quan của Liên Minh Châu Âu, Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (sau đây gọi tắt là Paris-U) xin công bố công khai các điều khoản, quy định, chính sách và trách nhiệm miễn trừ tại phần này và các phần liên kết.

Trong quá trình vận hành trường Đại học, các quy định, luật lệ của Pháp, của Châu Âu cũng như các quy định liên quan có thể có thay đổi, do đó, Paris-U bảo lưu quyền thay đổi các chính sách mà không báo trước.

Paris-U chúng tôi khuyến nghị tất cả các học viên và các bên liên quan đọc và thấu hiểu các điều khoản trước khi học, cộng tác, làm việc với Paris-U nhằm đảm bảo minh bạch thông tin, tránh hiểu nhầm hoặc cố tình hiểu nhầm, đảm bảo quy trình chống truyền thông không minh bạch, đảm bảo chống cạnh tranh không lành mạnh cũng như bảo vệ tuyệt đối quyền lợi vốn có của các bên liên quan.

Bên cạnh minh bạch thông tin, chúng tôi cũng thực hiện triệt để các quy định theo hướng dẫn của Pháp và Liên Minh Châu Âu bao gồm cả chống truyền thông sai sự thật và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và làm việc với các cơ quan chính phủ, các đơn vị ngoại giao và bộ phận hành pháp và luật gia (của Paris-U và quốc tế) nhằm bảo vệ triệt để quyền lợi vốn có, uy tín của học viên, của chính Paris-U và các bên liên quan.

Nếu có thắc mắc hoặc phát hiện ra các hoạt động gây tổn hại đến học viên, bên liên quan và chính Paris-U, vui lòng liên hệ với bộ phận pháp chế của Paris-U tại Pháp theo địa chỉ: legal@paris-u.fr

Tất cả học viên và các bên hợp tác với Paris-U đều được ký các cam kết, thoả thuận. Các cam kết thoả thuận này thường bao gồm các điều khoản được công bố công khai kết hợp với các điều khoản chi tiết cho từng nhóm. Vui lòng đọc thật kỹ các điều khoản này và liên lạc với đại diện của Paris-U nếu nhận thấy những nội dung chưa hiểu. Các điều khoản trong các thoả thuận sẽ mặc nhiên áp dụng sau khi có sự ký kết và/ hoặc xác nhận giữa các bên với sự ngầm hiểu là các bên ký kết đã hiểu tường tận các điều khoản.

Tất cả những ai có năng lực học tập và đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào của chương trình mà Paris-U công bố đều có thể là học viên của Paris-U.

Là Đại học khai phóng, chúng tôi tạo mọi điều kiện để các học viên có thể tham gia trở thành sinh viên chính thức của Paris-U mà không phân biệt sắc tộc, vùng lãnh thổ, điều kiện, tôn giáo.

Những học viên khi đăng ký với Paris-U phải tuân thủ các nguyên tắc quy định trong sổ tay sinh viên, bao gồm việc cung cấp thông tin đầu vào chính xác. Paris-U bảo lưu quyền từ chối tiếp nhận, huỷ bỏ tư cách người học, huỷ bỏ kết quả tích luỹ nếu xét thấy ứng viên và học viên vi phạm nguyên tắc trung thực. Trong trường hợp này, sẽ không có bất kỳ sự bồi hoàn nào cả về phí lẫn các bồi hoàn liên quan. Trong trường hợp cần thiết, người vi phạm phải bồi hoàn các tổn thất nếu có cho Paris-U và các bên liên quan.

Mặc dù kiểm định quốc tế là không bắt buộc tại Pháp, nhưng để đảm bảo tính chuyên nghiệp của quá trình đào tạo cũng như tạo điều kiện để Paris-U có thể cải tiến liên tục, Paris-U liên tục xúc tiến để đạt các kiểm định quốc tế. Các kiểm định sẽ được cập nhật liên tục trên trang web chính thức của Paris-U bằng nhiều thứ tiếng.

Paris-U là trường tư thục đào tạo theo mô hình đại học khai phóng dành cho sau đại học. Các chương trình của Paris-U dành cho sinh viên toàn cầu, nội dung chương trình bằng tiếng Anh và không áp dụng các quy định, khung chương trình bằng tiếng Pháp của chính phủ Pháp. Chương trình của Paris-U cũng không thuộc chương trình quốc gia Pháp và văn bằng do Paris-U cấp thuộc nhóm văn bằng tư thục, do trường cấp theo định hướng nhu cầu cung cấp năng lực và kiến thức cho xã hội, theo định hướng tự do học thuật và học tập suốt đời. Văn bằng của Paris-U không phải là văn bằng quốc gia, không thuộc, không phải và không áp dụng các quy định về văn bằng quốc gia của chính phủ Pháp.

Chương trình của Paris-U áp dụng khung năng lực của Châu Âu, các hướng dẫn của EU dành cho đào tạo đại học. Mặc dù có các văn bản về tính tương quan giữa các khung năng lực vùng, khung năng lực của quốc gia nhưng việc công nhận và chấp nhận văn bằng theo thông lệ quốc tế là do cơ quan tiếp nhận quyết định và theo quy định riêng của từng quốc gia. Do đó, Paris-U không được quyền và cũng không chủ đích tuyên bố hoặc cam kết bất kỳ điều gì mà không thuộc thẩm quyền. Paris-U không cam kết, không hỗ trợ việc công nhận (recognition) và chấp nhận (acceptance) văn bằng khi nộp về cơ quan tiếp nhận, không cam kết việc chấp nhận và/hoặc công nhận văn bằng của chính phủ, cơ quan, ban ngành và tất cả các bên liên quan. Paris-U cũng bảo lưu việc này trước, trong và sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Mỗi hệ thống giáo dục tại các quốc gia, thậm chí tại các vùng tại từng quốc gia có nhiều khác biệt, do đó chúng tôi đề nghị ứng viên, đối tác và các bên liên quan tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đăng ký học, hợp tác, làm việc với Paris-U để tránh các vấn đề không mong muốn, tránh các hiểu nhầm cũng như tránh các ngầm hiểu cố tình hoặc vô tình một cách không chính xác dẫn đến thiệt hại không đáng có cho học viên và cho chính Paris-U.

Paris-U liên tục cập nhật các thông tin và bài giảng để đáp ứng và thích ứng với các thay đổi của môi trường làm việc và các quy định liên quan.

Nội dung công bố trên Website, trên các ấn phẩm, email và các phương tiện truyền thông khác chỉ đúng tại thời điểm truyền thông và có thể thay đổi mà không báo trước.

Nội dung đào tạo và chương trình đào tạo có thể thay đổi trong quá trình triển khai chương trình nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng khung năng lực và các tiêu chí kiếm định của đơn vị kiểm định độc lập. Trong trường hợp có thay đổi so với những thống nhất ban đầu, Paris-U sẽ thông báo cho học viên những thay đổi, chương trình và lộ trình học tập mới nếu có.

Mô hình đào tạo có thể thay đổi trong bối cảnh kinh tế, chính trị thay đổi và bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong trường hợp bất khả kháng. Trong những trường hợp này, học viên sẽ được trao đổi và điều chỉnh phương án đào tạo ban đầu. 

Paris-U sử dụng các học liệu được mua, thuê hoặc nhượng quyền từ bên thứ ba. Một số học liệu do chính giảng viên của Paris-U biên soạn. Các học liệu này đều được thẩm định và thông qua bởi hội đồng khoa học của Paris-U nhưng sẽ không tránh khỏi các nội dung không phù hợp khi áp dụng cho sinh viên toàn cầu. Trong trường hợp này, Paris-U sẽ điều chỉnh nội dung đào tạo ngay lập tức nếu xét thấy có ảnh hưởng nhưng không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm liên đới nếu nội dung đào tạo dẫn đến các thiệt hại nếu có.

Nội dung đào tạo là bản quyền của Paris-U, học viên và các bên liên quan chỉ sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân, không được sao chép dưới mọi hình thức dù dùng cho thương mại hay phi thương mại. Nội dung liên quan đến bản quyền sẽ được nêu rõ hơn trong phần Quy định về Bản quyền.

Tín chỉ là sự công nhận khối lượng và thời gian học tập cho nội dung lĩnh hội.

Paris-U áp dụng hệ thống tín chỉ ECTS (Châu Âu). Do có sự hợp tác với hệ thống giáo dục Anh Quốc, một số chương trình của Paris-U cũng áp dụng hệ thống tín chỉ RQF của Vương quốc Anh.

Việc công nhận tín chỉ là hoạt động công nhận nội bộ, được thực hiện bởi Hội đồng khoa học của Paris-U. Paris-U cũng như các đối tác không cam kết các tín chỉ (mà Paris-U công nhận) được công nhận bởi các trường đại học khác hoặc các bên liên quan ngoài thẩm quyền công nhận tín chỉ của Paris-U.

Trong trường hợp sử dụng tín chỉ của Paris-U để chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác hoặc trường đại học khác, vui lòng tham khảo trước với trường đại học mà bạn muốn chuyển tiếp. Paris-U sẽ hỗ trợ trong phạm vi của mình nhưng không can thiệp vào quy trình tiếp nhận của trường đại học khác. Một lần nữa, Paris-U cũng không cam kết về việc được hay không được công nhận khi chuyển tiếp sang đại học khác.

Sau khi hoàn tất các nội dung học tập, tuân thủ các nghĩa vụ bao gồm kỷ luật học tập và liêm chính học thuật, học viên sẽ được công nhận quá trình học tập và được cấp văn bằng từ Paris-U. Những trường hợp song bằng hoặc chương trình có hợp tác với đối tác, học viên có thể nhận được thêm văn bằng hoặc xác nhận của đối tác.

Mỗi quốc gia, mỗi thể chế và mỗi vùng đều có các khác biệt về các quy định công nhận quá trình học tập và văn bằng. Theo thông lệ quốc tế, việc công nhận hay chấp thuận văn bằng là quyết định chủ quan của cơ quan tiếp nhận và của chính phủ hoặc theo chính sách của vùng tại từng quốc gia. Một lần nữa, Paris-U đề nghị ứng viên kiểm tra thật kỹ việc công nhận và tiếp nhận văn bằng của Paris-U trước khi đăng ký nhập học. Như những công bố ở trên, Paris-U xin nhắc lại là không cam kết, không hứa hẹn cũng như không hỗ trợ việc này. Các đối tác của Paris-U cũng không cam kết và hỗ trợ việc này.

Paris-U triển khai mô hình đào tạo Hybrid phối hợp giữa live class và hỗ trợ địa phương) cho sinh viên quốc tế và những sinh viên không có điều kiện học toàn thời gian. Paris-U triển khai mô hình hybrid learning cho các nhóm sau:

Với sinh viên tại quốc gia không có đối tác hỗ trợ hoặc không cần hoạt động hỗ trợ học thuật: Học viên học lớp học Live Class trực tiếp với giảng viên của Paris-U.

Với sinh viên có sử dụng hoạt động hỗ trợ học thuật tại địa phương, bên cạnh tham gia lớp live class, học viên còn được tham gia các hoạt động hỗ trợ học thuật từ đối tác.

Tuy nhiên, các đối tác dù có thể là trường đại học, thì hoạt động của đối tác chỉ mang tính hỗ trợ học thuật. Đối tác không được can thiệp vào hoạt động và các quyết định về học thuật của Paris-U.

Nhằm hỗ trợ cho định hướng hoạt động cũng như yêu cầu của từng nhóm học viên, Paris-U đầu tư campus, e-campus, campus kết hợp với đối tác tại nhiều quốc gia.

Trong các hoạt động của mình, Paris-U có thể thuê, hợp tác, chia sẻ cơ sở vật chất, thư viện phục vụ cho quá trình đào tạo và các cơ sở vật chất này có được từ việc thuê, hợp tác, kết hợp và không thuộc sở hữu vĩnh viễn của Paris-U.

Để minh bạch thông tin và các quy định về truyền thông trung thực, học viên học toàn thời gian cần tham khảo với phụ huynh, người thân trước khi quyết định và cần nhận thức rằng các trường tư thục với mô hình hybrid sẽ không có những khuôn viên đại học rộng, lớn và vĩ đại như các đại học công lập tại Pháp.

Liên quan đến việc thăm các campus, e-campus, văn phòng của Paris-U tại Pháp, nếu người thân của sinh viên toàn thời gian cần gặp học viên hoặc nhân viên của Paris-U ở Pháp hoặc đến thăm thành phố hoặc cơ sở khác của Paris-U, sinh viên bắt buộc phải thông báo trước.

Paris-U có quyền phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu, căn cứ vào lịch trình làm việc và kế hoạch bố trí nhân sự của mình.

Khi đến thăm campus, e-campus hoặc văn phòng của Paris-U, vui lòng lưu ý những điều sau:

 1. Chỉ người thân của sinh viên toàn thời gian (full time students) mới được sắp xếp lịch trình thăm và gặp mặt. Vì lý do an ninh và quy định riêng của Paris-U, Paris-U không chấp nhận hoặc sắp xếp các chuyến thăm campus cho sinh viên trực tuyến (online mode/ hybrid mode) và người thân của họ.
 2. Cần phải thông báo trước và đảm bảo rằng ngày tham quan không rơi vào các ngày lễ tại địa phương và lịch nghỉ của Paris-U.
 3. Phụ huynh và người thân của học viên cần hiểu rằng khuôn viên của campus có thể là một phần của toà nhà và toàn bộ khuôn viên có được (nếu có) là từ sự thuê, hợp tác, nhượng quyền mà không phải là sở hữu tuyệt đối của Paris-U. 
 4. Một số địa điểm đào tạo, thư viện và cơ sở phục vụ sinh viên Paris-U hoạt động với sự cộng tác của các trường đại học đối tác ở một số quốc gia hoặc trường công lập tại địa điểm đặt văn phòng. Điều quan trọng là phụ huynh, người thân của sinh viên phải nhận ra rằng các cơ sở này thuộc sở hữu của chính phủ hoặc trường đại học đối tác để thận trọng trong sử dụng.
 5. Vì lý do an ninh, chỉ có phụ huynh và người thân của sinh viên toàn thời gian mới được phép đến thăm campus và học viên ở campus nào thì phụ huynh và người thân chỉ được thăm campus đó.
 6. Phụ huynh, người thân sinh viên phải ưu tiên an toàn và an ninh khi thăm campus và không được làm gián đoạn hoạt động hàng ngày của Paris-U. Ngoài ra, sinh viên phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh đối với cơ sở vật chất của Paris-U, cũng như cơ sở vật chất của các đối tác và cơ quan chính phủ trong trường hợp có thiệt hại hoặc mất mát.

 

Paris-U nhận ra sự khác biệt về văn hóa trong nhận thức về khái niệm campus giữa các quốc gia và điều dễ hiểu khi phụ huynh và người thân của sinh viên quốc tế thường hình dung ra những trường học có khuôn viên rộng rãi và vĩ đại. Tuy nhiên, nhận thức này không nhất thiết phải áp dụng cho các trường tư ở Pháp, và không đúng với Paris-U đặc biệt theo mô hình đổi mới chiến lược hậu Covid của Paris-U.

Với cam kết minh bạch thông tin, Paris-U không đưa ra các cam kết vượt quá tầm kiểm soát của mình hoặc trình bày nội dung không chính xác hoặc không thực tế. Paris-U khuyến khích các sinh viên tương lai tham gia học tập, tìm hiểu và mong muốn đồng hành cùng sinh viên để bắt đầu một hành trình với trải nghiệm học tập xuất sắc.

Với mô hình đào tạo Hybrid, sinh viên của Paris-U đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trên thực tế triển khai đặc biệt trong giai đoạn hậu Covid và các bất ổn về an ninh toàn cầu, khó khăn trong xin visa cũng như những vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh, không phải sinh viên nào cũng có thể đến Pháp để dự lễ tốt nghiệp.

Với tình hình nhiều lễ tốt nghiệp không thể diễn ra do lý do an ninh và/ hoặc không đủ số lượng đã đăng ký, Paris-U không có kế hoạch triển khai lễ tốt nghiệp tại Pháp từ 2024.

Thay vào đó, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức theo từng khu vực với sự hỗ trợ của đối tác. Trong trường hợp này, Paris-U sẽ phối hợp với đối tác hoặc các trường thành viên để tổ chức lễ tốt nghiệp chung và sẽ cử đại diện để trao văn bằng và/hoặc tham dự lễ.

Paris-U cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ triệt để các quy định và bảo vệ sự an toàn và an ninh thông tin cũng như áp dụng quy định GDPR (General Data Protection Regulation) của EU.

Paris-U không thu thập thông tin của học viên, của đối tác cho các mục đích ngoài mục đích cung cấp chương trình, phục vụ cho quá trình đào tạo và cải tiến chất lượng. Paris-U chỉ cung cấp cho bên thứ ba ngoài mục đích trên trong trường hợp theo lệnh/yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong trường hợp có sự cố về thông tin do có sự thâm nhập trái phép, Paris-U phối hợp với cơ quan chức năng và các bên liên quan để xử lý. Paris-U xin miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp các xâm nhập ngoài ý chí của Paris-U.

Paris-U tuân thủ các quy định về công bằng trong tiếp nhận học viên, trong bình xét kết quả, trong xem xét và phân bổ học bổng, tài trợ, ngân sách cho học viên và các bên liên quan mà không phân biệt giới tính, sắc tộc, màu da, tôn giáo, quan điểm.

Với tính chất của Đại học khai phóng, hệ thống đào tạo và kết cấu chương trình của Paris-U cho phép học viên tự do lựa chọn chuyên ngành, tự do lựa chọn lộ trình phát triển cũng như có thể chuyển đổi dễ dàng sang chuyên ngành khác khi mong muốn thay đổi.

Paris-U tuân thủ quy định về nhân quyền, bao gồm bảo vệ và hỗ trợ quyền tự do học tập của con người. Paris-U hợp tác với các cơ quan hữu quan, với lãnh sự (trong trường hợp sinh viên quốc tế) nếu xét thấy sinh viên của Paris-U bị ảnh hưởng đến quyền tự do học tập.

Là đại học tiếp nhận sinh viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, việc bảo vệ uy tín cho chính học viên, cho các đối tác và Paris-U được đặt lên hàng đầu. Việc minh bạch thông tin và chống truyền thông sai sự thật, chống cạnh tranh không lành mạnh cũng là quy định bắt buộc và được áp dụng theo các quy định, quy ước của EU và tại các công ước quốc tế.

Paris-U phối hợp với các thành viên tại các quốc gia, phối hợp với lãnh sự tại quốc gia có đối tác của Paris-U và của các đại học thành viên của Paris-U để tiến hành các hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của học viên, của các pháp nhân thuộc Paris-U, các đối tác của Paris-U và của chính Paris-U.

Khi xảy ra sự việc (issues) liên quan đến truyền thông mà nội dung nêu trong thông cáo báo chí (anouncement/article) là sai sự thật và/hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi và quyền lợi liên quan của trường đại học và các đối tác toàn cầu, Paris-U sẽ phối hợp cùng Bộ giáo dục, lãnh sự và bộ phận pháp chế để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật với chi tiết phía dưới. Lưu ý, nội dung công bố tại đây chỉ là một phần cơ bản của quy trình và được triển khai tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà Paris-U có tiếp nhận học viên.

Tại Việt Nam, Paris-U đã làm việc với cơ quan pháp chế và các cơ quan hành pháp để thấu hiểu luật của Việt Nam, áp dụng trong trường hợp truyền thông sai sự thật:

Văn bản viện dẫn áp dụng theo Luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

 • Hiến pháp nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (Mã tham chiếu: Điều 21 Hiến pháp 2013)
 • Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (Mã tham chiếu: Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  (Mã tham chiếu:Khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP)
 • Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, mục quy định xử lý về hành vi vu khống (Mã tham chiếu: Điều 156 BLHS 2015)
 • Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (Mã tham chiếu: Nghị định 15/2020/NĐ-CP  Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 3/2/2020)
 • Áp dụng luật quốc tế và luật quốc gia tương ứng với từng trường hợp tại từng quốc gia với sự phối hợp của lãnh sự.

Những hành vi được xem là truyền thông sai sự thật:

Tuyên tuyền, phát tán dưới mọi hình thức các thông tin sai lệch về:

 • Tính hợp pháp của trường đại học;
 • Tính kiểm định và công nhận quốc tế của trường đại học
 • Tính hợp pháp và quyền tham gia học tập không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, quốc gia, vùng và lãnh thổ;
 • Các thông tin, hình ảnh thuộc quyền sở hữu của trường đại học, đối tác và các hành vi khác xét thấy ảnh hưởng và/hoặc nguy hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của trường đại học, đối tác và sinh viên toàn cầu của trường đại học
 • Những hành vi thông tin không đúng với bản chất hoặc chỉ đúng một phần dẫn đến hiểu nhầm một cách vô tình hay cố ý và/hoặc có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.
 • Những nội dung trái với trách nhiệm miễn trừ mà Paris-U và các đối tác của Paris-U đã công bố công khai.

Quy trình xử lý truyền thông sai sự thật (áp dụng tại các quốc gia):

Hình thành đội xử lý và xác lập vi bằng

Trường đại học hình thành nhóm xử lý sự việc, ghi nhận tất cả các thông tin liên quan, thiết lập bằng chứng, làm việc sơ bộ với các bên liên quan để chuẩn bị tiến hành xử lý theo 3 bước dưới đây:

Bước 1: Thông báo cho đương sự và các bên liên quan:

Thông tin về hành vi vi phạm đến đương sự, đồng thông tin đến cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia mà đại học đăng ký hoạt động và đại diện cơ quan ngoại giao của nước sở tại tại quốc gia mà trường đại học đăng ký hoạt động.

Bước 2: Yêu cầu đương sự khắc phục thiệt hại

Ra thông báo chính thức và yêu cầu đương sự khắc phục sự việc kèm (1) Mô tả về hành vi; (2) Bằng chứng; (3) các ước lượng thiệt hại; (4) các điều khoản đã vi phạm căn cứ các luật, quy định, công ước… mà trường đại học đã ký và/hoặc chính phủ quốc gia nước xảy ra sự việc đang áp dụng.

Bước 3: Theo dõi triệt để quá trình khắc phục

Theo dõi quá trình khắc phục của đương sự và tiến hành các biện pháp kiên quyết và cứng rắn khác nếu xét thấy hành vi truyền thông sai lệch vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Paris-U bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản. Các điều khoản sau khi thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức.
 
Các điều khoản đã ký kết với các bên liên quan vẫn được tiếp tục áp dụng. Trong trường hợp có sự thay đổi với các thoả thuận đã ký kết, các thay đổi chỉ có hiệu lực nếu xét thấy có lợi hơn so với thoả thuận hiện tại.
 
Các điều khoản mới sẽ áp dụng ngay cho những thoả thuận chưa xác lập.

Chính sách học phí được thể hiện trong sổ tay học viên, được cung cấp cho học viên trước khi tham gia chương trình. Chính sách học phí có thể thay đổi mà không báo trước. Paris-U bảo lưu quyền quyết định trong cấp hoặc không cấp học bổng.

 • Chi phí đào tạo bao gồm học phí, các dịch vụ đi kèm, tài liệu học tập, chi phí cho quá trình học tập, không bao gồm sách giáo khoa (nếu được mua từ nhà cung cấp khác). Chi phí đào tạo không bao gồm phí đăng ký nhập học (application fee), phí hợp pháp hóa lãnh sự, phí công chứng, phí tham gia vào thư viện hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình học tập được nêu rõ trong sổ tay học viên.
 • Các chi phí tùy chọn (optional) sẽ được nêu rõ trong sổ tay học viên. Học viên có quyền chọn hoặc không chọn dịch vụ. Paris-U không yêu cầu, không bắt buộc học viên sử dụng các dịch vụ tùy chọn nếu nó thuộc chi phí tùy chọn.
 • Học viên cần xem xét thật kỹ quy định về hoàn trả (refund) học phí trong sổ tay học viên.
 • Học bổng hoặc trợ phí được xem xét bởi Paris-U dựa vào nguyên tắc công bằng, không phân biệt nhưng Paris-U bảo lưu quyền quyết định cấp hay không cấp học bổng và trợ phí. Việc từ chối nếu có là quyết định của Paris-U. Paris-U có thể hoặc không cần thiết phải giải thích lý do từ chối cấp học bổng.
 • Các đại diện của Paris-U tại các quốc gia chỉ thu hộ học phí và chuyển trả về Paris-U.
 • Paris-U cam kết cung cấp đầy đủ thông tin về học phí, cam kết không thu phát sinh với những gì không liệt kê và không bắt buộc học viên phải trả các khoản phí là tùy chọn (optional).

Chính sách bồi hoàn học phí được áp dụng theo quy chế của Paris-U, được thể hiện trong sổ tay học viên, tuân thủ các quy định hướng dẫn liên quan. Học viên luôn được cung cấp thông tin trước khi đăng ký tham gia và đảm bảo đã hiểu chính sách hoàn trả học phí trước khi quyết định đăng ký và sau khi được Paris-U tiếp nhận.

Chính sách hoàn trả học phí (The tuition Refund Policies) mô tả chi tiết các loại phí sẽ được hoàn hoặc không được hoàn, lý do và tỉ lệ hoàn trả (nếu có). Một số lưu ý về quy định hoàn trả học phí như sau:

 • Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả dù học viên có được tiếp nhận hay không được tiếp nhận vào chương trình.
 • Với học phí đợt 1:
  • Học phí đợt 1 sẽ được hoàn trả 100% trước 2 tuần kể từ ngày môn học đầu tiên được mở.
  • Học phí đợt 1 sẽ được hoàn 75% trước tuần đầu tiên kể từ khi môn đầu tiên của chương trình được mở.
  • Học phí sẽ được hoàn trả 50% sau 2 tuần kể từ môn đầu tiên được mở.
  • Học phí đợt 1 sẽ được hoàn trả 25% trong tuần thứ 1 đến tuần thứ 4 kể từ môn đầu tiên được mở.
  • Học phí đợt 1 sẽ không hoàn trả sau khi môn đầu tiên đã mở sau 4 tuần.
 • Với học phí các đợt tiếp theo: Học phí đợt tiếp theo sẽ được hoàn căn cứ vào mốc của lịch thanh toán do trường công bố với chi tiết:
  • Học phí các đợt tiếp theo sẽ được hoàn 100% sau 1 tuần kể từ ngày thanh toán theo lịch thanh toán đã công bố.
  • Học phí các đợt tiếp theo sẽ được hoàn 75% sau 2 tuần kể từ ngày thanh toán theo lịch thanh toán đã công bố.
  • Học phí các đợt tiếp theo sẽ được hoàn trả 50%  sau 3 tuần kể từ ngày thanh toán theo lịch thanh toán đã công bố.
  • Học phí các đợt tiếp theo sẽ được hoàn trả 75% sau 4 tuần kể từ ngày thanh toán theo lịch thanh toán đã công bố.
  • Học phí các đợt tiếp theo sẽ không hoàn trả sau 5 tuần kể từ từ ngày thanh toán theo lịch thanh toán đã công bố.
 • Những ứng viên đóng toàn học phí (full tuition fee) được áp dụng chính sách trợ phí khi đóng 1 lần. Việc hoàn phí với trường hợp đóng 1 lần sẽ được áp dụng như sau: 
  • Học phí sẽ được hoàn trả 100% trước 2 tuần kể từ ngày môn học đầu tiên được mở.
  • Học phí sẽ được hoàn 75% trước tuần đầu tiên kể từ khi môn đầu tiên của chương trình được mở.
  • Học phí sẽ được hoàn trả 50% từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 2 kể từ môn đầu tiên được mở.
  • Học phí sẽ được hoàn trả 25% trong tuần thứ 1 đến tuần thứ 4 kể từ môn đầu tiên được mở.
  • Học phí sẽ không hoàn trả sau khi môn đầu tiên đã mở sau 4 tuần.

Thời điểm xác định mốc thời gian để hoàn phí sẽ căn cứ vào thời gian tại thời điểm mà học viên xác nhận thôi học bằng văn bản.

Comments are closed.

Close Search Window