Triple Crown là chương trình có tối thiểu 3 kiểm định độc lập và tối thiểu 3 đối tác công nhận kết quả đào tạo.

3 bằng Thạc sĩ
với kiểm định
& công nhận

Old Museum

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Triple Crown (Master of Business Administration Triple Crown)

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục và Đổi mới Phương pháp Sư phạm Triple Crown (Master of Arts in Education Management and Innovation Pedagogy Triple Crown)

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và phát triển nhân tài Triple Crown (Master of Talent Development and Human Resources Management Triple Crown)

Khác biệt chương trình Triple Crown của Université Libérale de Paris

Ngoài việc đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế cho chương trình Triple Crown, các chương trình tại Paris-U còn áp dụng triệt để nguyên tắc chủ chốt A.C.T của đại học khai phóng:

A – Accreditation: Chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế.

C – Changeability: Khả năng chuyển đổi ngành và thích ứng nhanh chóng với thay đổi nghề nghiệp.

T – T-Shaped: Trang bị năng lực chuyên sâu kết hợp với khả năng cộng tác với các chuyên ngành khác.

buildings-1836478_1920

.

Triple Crown với Anh Quốc & Croatia

Nhận 3 bằng với (1) Level 7 (Master) của Anh Quốc và (2) MBA của Đại học VERN Croatia và (3) bằng Thạc sĩ của Université Libérale de Paris (Paris-U)

Công nhận quốc tế

Hệ thống Triple Crown với mỗi văn bằng có những lợi thế nhất định giúp học viên sau khi tốt nghiệp tối ưu hoá trong công nhận tại môi trường làm việc và học thuật.

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Université Libérale de Paris (Paris-U) cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tịch Việt Nam lên đến 85% căn cứ vào xem xét hồ sơ. Chính sách học bổng không áp dụng với người nước ngoài tại Việt Nam.

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Nhằm đảm bảo tính công nhận toàn cầu, hỗ trợ dịch chuyển lao động và mô hình giáo dục khai phóng dành cho sau đại học, Paris-U đào tạo 100% chương trình bằng tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu EQF, RQF và các quy chế của EU dành cho đào tạo đại học và sau đại học. Paris-U không đào tạo bằng tiếng Pháp, không áp dụng quy chế đào tạo, khung chương trình quốc gia Pháp, bằng tiếng Pháp. Văn bằng của Paris-U là văn bằng do trường cấp.

Close Search Window