Micro Master Degree in Strategic Human Resource Management (MHRM)

Công nhận năng lực LEVEL 7 theo khung năng lực Châu Âu EQF

Mục tiêu của chương trình Micro Master Degree in Strategic Human Resource Management (Level 7 EQF) là giúp học viên hiểu được rằng, quản lý hiệu quả nguồn nhân lực chiến lược sẽ giúp đạt được các mục tiêu của tổ chức trong các bối cảnh khác nhau. Học viên cũng sẽ hiểu được quá trình phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài, sự ảnh hưởng của chúng đến tổ chức, và cách thức sử dụng các yếu tố ngữ cảnh để phát triển chiến lược nhân sự hiệu quả. Sự đóng góp của quản lý nguồn nhân lực chiến lược đối với lợi thế cạnh tranh và sự phát triển của tổ chức cũng là một khía cạnh sẽ được đề cập đến trong chương trình này.

Micro Master Degree được công nhận tương đương với Level 7 EQF (Thạc sĩ) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; và có thể chuyển 20 tín chỉ toàn bộ học phí sang các chương trình Thạc sĩ của Paris-U.

Chương trình chi tiết

Learning Outcomes:

1. Understand the role of strategic management of human resources.

 • 1.1 Critically examine the nature and  importance of strategic human resource  management in organisations.
 • 1.2 Assess the role and purpose of strategic human resource management activities in an organisation.
 • 1.3 Evaluate how strategic human resource management is related to other functional areas.

2. Understand human resource planning in an organisation.

 • 2.1 Analyse the business factors that should be considered in human resource planning.
 • 2.2 Determine human resource requirements in different organisational contexts.
 • 2.3 Develop a human resource plan for an organisation.

3. Understand how contemporary issues in external business  environment impact organisations and the management of Human Resources.

 • 3.1 Apply the tools for analysing the organisational environment.
 • 3.2 Critically evaluate how contemporary issues in external business environment impact organisations and the management of Human Resources.
 • 3.3 Critically evaluate legal and regulatory frameworks that impact on Human Resource strategy.

4. Be able to plan effective human resource strategies.

 • 4.1 Analyse the impact of organisational strategy, structure and culture on HR strategy and the management of human resources.
 • 4.2 Plan an effective HR strategy.
 • 4.3 Critically monitor the effectiveness of human resources management.
 • Definition; features of HRM approach; 
 • HRM models:
 • D. Guest, M. Patterson
 • Best practice model
 • Contingency model
 • Harvard Framework
 • Personnel management and HRM
 • Activities of HRM
 • HRM strategy; organisational strategy; HRM strategy benefits for organisations; interrelationships between HRM and organisational strategies; Organisational performance and HRM strategy. 
 • Organisational strategy influence on HRM strategy;  
 • Value creation
 • Human capital management
 • HRM strategy business focus
 • Effective HRM
 • Evaluation of strategic human resource management contribution e g. characteristics, importance, techniques; the changing patterns of effective human resource management; the effect of globalization; and the use of IT.
 • Growth in business; changes in business; labour market competition; labour cost substitution; development of employee; control of labour cost; operations location; work nature changing; productivity increase; efficiency increase;  technological impact; competition in business; declination of business.
 • Personnel prerequisites identification: experiences, skills, qualifications, numbers; personnel matching to  organisational prerequisites; basic prerequisite factors: skills, demand and supply of labours, workforce; external factors: policies of governments, education, employment, regional or industrial training; competitions in labour market; human resource  planning e g. features and requirements; functionalities e g. selection and recruitment, retention, skill development, up-skilling, re-skilling, succession planning; outputs; resource demand; success factors; planning length e.g. short, medium  and long; and costs and benefits of the business. 
 • Models of analysis an organisational and its  environment e.g.: SWOT, PEST, Mckinsey7S, natural system model, cognitive model, meta models. HR Metrics, employee surveys, audits and workforce analytics.
 • Demographic trends, multi-generational and diverse workforce; legislation, environmental (green) impacts,  technology developments and virtual workforce, chronic health issues of workforce, career development, organisational development and  change, employee benefits and remuneration, diversity, global mobility and work/life issues.
 • Legislative frameworks of own country: eg.UK:  Employment Act (2008), Data Protection Act (1998), Disclosure and Barring Service (DBS), Health and  Safety Act (1974), Equality Act (2010), Eligibility to Work in UK, Safeguarding Children and Vulnerable Adults, EU Working Time Directive.
 • Relationship of organisational strategy with HR  strategy.
 • Ethics in human resource management e.g. discrimination, harassment, racism, gender preference, nepotism, favouritism; employee satisfaction; compliance and grievance; culture and structure;
 • Culture led theoretical models: Schein, Hofstede, Handy; culture of organisation; interrelationships  between HRM activities and culture
 • The requirement for effective human resource strategies; SMART objective target settings (specific, measurable, achievable, realistic, time based)
 • Importance of monitoring effective human resource management; policies, strategies, operations; HRM contributions; benefits; costs;  use of resources; effectiveness; ineffectiveness information collection on HRM performance; performance indicator development;
 • Evaluation of HRM performance indicators; quantitative measurement: person output, productivity, retention of employee.
 • Turnover of staff, cost saving; qualitative measurement: stakeholder perspectives, employee attitude surveys, HRM  performance benchmarking, service level standards and agreements of HRM; costs and  benefits utility analysis; and HRM improvement proposals and activities.
 • Adair, J. and Allen, M. (2003). The Concise Time Management and Personal Development. London: Thorogood.
 • Megginson, D. (2007). Continuing Professional Development. London: Chartered Institute of Personnel & Development.
 • Truss, C., Mankin, D. and Kelliher, C., (2012). Strategic Human Resource Management. Oxford: University Press.

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã có bằng Cử nhân các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định hoặc bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương. 
 • Với ứng viên có bằng đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế sẽ phải dựa vào chính sách chương trình APEL.Q của Université Libérale de Paris (Paris-U) để tuyển sinh.
 • Trên 21 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Master Degree in Strategic Human Resource Management từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Master Degree in Strategic Human Resource Management từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 7 Certified in Strategic Human Resource Management từ Paris-U

Vì chương trình được kiểm định và công nhận nên học viên có thể dễ dàng sử dụng chứng chỉ trong các môi trường làm việc và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Trong trường hợp muốn học lấy bằng đại học, học viên có thể chuyển đổi toàn bộ tín chỉ và toàn bộ học phí khi tham gia chương trình tại Paris-U.

Micro Master Degree đạt cấp độ Level 7 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 7 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 10 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 7 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 7 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 9 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 7 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 9 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang các chương trình của Paris-U nếu muốn lấy bằng thạc sĩ chính thức.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Master of Philosophy in Human Resource Management (MHRM). Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ TẠI ĐÂY.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình MHRM, toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng. Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Blonde female student in ripped jeans holding laptop and laughing after hard test. Asian guy in glasses waving hands, celebrating end of exams and beginning of vacation.
Caucasian businessman leader looking at camera in modern office with multi-ethnic businesspeople working at the background. Teamwork concept. Young man with beard wearing blue suit.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 7 & lệ phí cấp bằng điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U​
- 0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window