Nhận 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Pháp và Vương Quốc Anh với kiểm định và công nhận quốc tế. 

Thạc sĩ bằng kép
với kiểm định
& công nhận

Old Museum

Thạc sĩ (Master Degree) - Coursework Mode

Thạc sĩ Quản lý Tổ chức (Master of Organization Management)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration)

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục và Đổi mới Phương pháp Sư phạm (Master of Education Management)

Thạc sĩ Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng (Master of Logistics and Supply Chain Management)

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và phát triển nhân tài (Master of Talent Development and Human Resources Management)

Thạc sĩ Quản trị Rủi ro (Master of Risk Management)

Thạc sĩ Quản lý Công (Master of Public Administration)

Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Master of International Relations)

Thạc sĩ Quản trị Khách sạn Nhà hàng và Du lịch (Master of Hospitality and Tourism Management)

Thạc sĩ Quản trị và Tiếp thị hàng xa xỉ (Master of Luxury Management & Marketing)

Thạc sĩ Quản trị Chất lượng (Master of Quality Management)

Thạc sĩ Quản trị Marketing (Master of Marketing Management)

Thạc sĩ Tài chính kế toán (Master of Finance and Accounting Management)

Thạc sĩ Quản trị Ngân hàng (Master of Banking Management)

Thạc sĩ Quản lý sự kiện (Master of Event Management)

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages)

Thạc sĩ (Master Degree) - Research Mode

Thạc sĩ Khoa học Quản lý Tổ chức (M.Phil in Organization Management)

Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh (M.Phil in Business Administration)

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục (M.Phil in Education)

Thạc sĩ Khoa học Logistics & Chuỗi cung ứng (M.Phil in Logistics & SCM)

Thạc sĩ Khoa học Quản lý (M.Phil in Management)

Thạc sĩ Khoa học Quản trị hàng xa xỉ (M.Phil in Luxury Management)

Thạc sĩ Khoa học Quản lý Công (M.Phil in Public Administration)

Thạc sĩ Khoa học Quan hệ Quốc tế (M.Phil in International Relations)

Thạc sĩ Khoa học Quản trị Khách sạn nhà hàng (M.Phil in Hospitality Management)

Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Tiếp thị hàng xa xỉ (M.Phil in Luxury Management & Marketing)

Thạc sĩ Khoa học Quản trị Chất lượng (M.Phil in Quality Management)

Thạc sĩ Khoa học Quản trị Marketing (M.Phil in Marketing Management)

Thạc sĩ Khoa học Quản lý nhân sự (M.Phil in Human Resources Management)

Thạc sĩ Khoa học Quản trị Tài chính kế toán (M.Phil in Finance and Accounting Management)

Thạc sĩ Khoa học Giảng dạy tiếng Anh (M.Phil in Teaching English to Speakers of Other Languages)

Khác biệt chương trình Thạc sĩ của Université Libérale de Paris

Chương trình Thạc sĩ của Đại học Khai phóng Paris không chỉ là chương trình bằng kép giữa Anh Quốc và Pháp mà còn là chương trình áp dụng triệt để A.C.T dành cho đại học khai phóng:

A – Accreditation: Chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế.

C – Change: Khả năng chuyển đổi ngành và thích ứng nhanh chóng với thay đổi nghề nghiệp.

T – T Shaped: Cung cấp năng lực chuyên sâu kết hợp với khả năng kết nối các chuyên ngành khác.

buildings-1836478_1920

.

Bằng kép với Anh Quốc

Nhận 2 bằng với (1) Level 7 (Master) của Anh Quốc và (2) bằng Thạc sĩ của Université Libérale de Paris (Paris-U) với 2 chuyên ngành khác nhau.

Công nhận quốc tế

Hệ thống bằng kép với mỗi văn bằng có những lợi thế nhất định giúp học viên sau khi tốt nghiệp tối ưu hoá trong công nhận tại môi trường làm việc và học thuật.

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Université Libérale de Paris (Paris-U) cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tịch Việt Nam lên đến 85% căn cứ vào xem xét hồ sơ. Chính sách học bổng không áp dụng với người nước ngoài tại Việt Nam.

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Nhằm đảm bảo tính công nhận toàn cầu, hỗ trợ dịch chuyển lao động và mô hình giáo dục khai phóng dành cho sau đại học, Paris-U đào tạo 100% chương trình bằng tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu EQF, RQF và các quy chế của EU dành cho đào tạo đại học và sau đại học. Paris-U không đào tạo bằng tiếng Pháp, không áp dụng quy chế đào tạo, khung chương trình Pháp.

Close Search Window