Micro Master Degree in Global Resourcing, Talent and Reward Management

Công nhận năng lực ở LEVEL 7 theo khung năng lực Châu Âu EQF

Mục tiêu của chương trình Micro Master Degree in Global Resourcing, Talent and Reward Management (Level 7 EQF) là giúp học viên hiểu được các nguyên tắc và thực tiễn của nguồn cung ứng, quản lý tài năng toàn cầu, quản lý hiệu suất và khen thưởng trong các bối cảnh của doanh nghiệp. Học viên sẽ hiểu được cả lý thuyết và thực tiễn trong việc tuyển dụng, lựa chọn, giữ chân và sa thải nhân viên và các khía cạnh liên quan đến quản lý nhân tài toàn cầu. Học viên cũng sẽ được học về các cách tiếp cận đa dạng để quản lý hiệu quả và khen thưởng hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu.

Micro Master Degree được công nhận tương đương với Level 7 EQF (Thạc sĩ) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; và có thể chuyển 20 tín chỉ toàn bộ học phí sang các chương trình Thạc sĩ của Paris-U.

Chương trình chi tiết

Learning Outcomes:

1. Understand the challenges involved in global talent management.

1.1 Examine the roles and functions of those involved in global talent management.

1.2 Examine the key factors to be taken into account when managing the talent on a global scale.

1.3 Evaluate the barriers to effective global talent management.

1.4 Critically assess the role of global mobility on global talent management.

2. Understand the Relationship between Global talent Management and Organisational strategy. 

2.1 Evaluate the impact of international globalisation and diversity in global talent management.

2.2 Evaluate the role of global talent management  n the achievement of organisational goals and objectives.

2.3 Analyse how global talent management has impacted on the performance of organisations strategy.  

3. Analyse performance and reward management in organisations.

3.1 Critically review theories and models of performance and reward management.

3.2 Analyse the relationship between global talent management and performance management.

3.3 Evaluate how performance management operates as a form of reward.

4. Understand the design and implementation of performance and reward management systems within the environment of the organisation.

4.1 Critically analyse external and internal environmental factors that influence performance and reward management.

4.2 Evaluate the relationship between performance and reward management and workforce learning and development.

4.3 Evaluate performance and reward management systems, design and procedures in an organisation.

4.4 Evaluate the different methods of measuring employee and organisational performance.

Definitions

 • Succession planning; HR development; Organisational learning
 • Competitive talent flow; Stakeholders; Drivers of talent management
 • Normative and prescriptive notions of talent management systems
 • Defining leadership and talent pipeline requirements.
 • Barriers to corporate enhancement of talent; Talent management failure.
 • Agency theory
 • Self-serving mechanisms and bounded rationality and decision-making theories; retention; Legitimacy
 • Home country management vs host country(s) context and social acceptance
 • Commitment and buy-in
 • Notions of power; Reputation
 • Global leadership skills; Economic climates.

Talent management strategy

 • Drivers of alignment
 • Corporate/organisational commitment governance, developing appropriate metrics;
 • Responsibility; Measuring compliance with process
 • Justify investment in talent; External credibility to stakeholders;
 • Tracking impact on business strategy; and role of HR.

The relationship between talent management and performance management

 • Performance management cycles;  
 • Goal-setting theory;  
 • Expectancy theories;  
 • Extrinsic and intrinsic rewards,  
 • Building high engagement culture;  
 • Behavioural impact.  

External factors 

 • Power balance and culture, Financial remuneration, Environment, recognition,  

Internal factors

 • motivation; ownership meaningful task team compositions,  
 • Core norms
 • Learning and development articulate  
 • Workforce skills and competencies and capabilities;  
 • Link with HRM strategy and reward;  
 • Influence on L&D strategy;  
 • Applying L&D strategy.

Design of reward system

 • Design options process/content; basis for a reward; performance payoff; incentive, administration, fairness, clearly incentives  linked to target, ownership of targets to directly achieve; relationship with strategic planning.  
 • Impact:  Designing feedback systems;  the consequence of performance and reward systems; Benchmark data e.g. salary, performance; staff satisfaction, attrition and vacancy rate, competency skill, sales growth or other output measure of success, economic valued added
 • Barriers to assessment and effectiveness measures: time, lack of training and lack of motivation. 
 • Corby, S., Palmer, S. and Lindop, E. (2008). Trends and Tensions: An Overview-in-Rethinking Reward, Rethinking Reward. Basingstoke:  Palgrave Macmillan.  
 • Hutchinson, S. (2013). Performance Management. London: Chartered Institute of Personnel and Development.  
 • Iles, P. and Zhang, C. (2013). International Human Resource Management: A Cross-cultural and Comparative Approach. London: Chartered  Institute of Personnel and Development.  
 • John, P. (2009). People Management and Performance. Abingdon, Oxon: Routledge.  
 • Luthans F., Doh, J. P. and Hodgetts, R. M. (2009). International Management: Culture, Strategy, and Behaviour. Boston, Mass.: McGraw Hill/Irwin.  
 • Marchington, M., Wilkinson, A. and Marchington, L. (2012). Human resource management at work. London: Chartered Institute of Personnel  and Development.  
 • Scullion H. and Collings, D. G. (2010). Global Talent Management. London: Routledge.

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã có bằng Cử nhân các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định hoặc bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương. 
 • Với ứng viên có bằng đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế sẽ phải dựa vào chính sách chương trình APEL.Q của Université Libérale de Paris (Paris-U) để tuyển sinh.
 • Trên 21 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Master Degree in Global Resourcing, Talent and Reward Management từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Master Degree in Global Resourcing, Talent and Reward Management từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 7 Certified in Global Resourcing, Talent and Reward Management từ Paris-U

Vì chương trình được kiểm định và công nhận nên học viên có thể dễ dàng sử dụng chứng chỉ trong các môi trường làm việc và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Trong trường hợp muốn học lấy bằng đại học, học viên có thể chuyển đổi toàn bộ tín chỉ và toàn bộ học phí khi tham gia chương trình tại Paris-U.

Micro Master Degree đạt cấp độ Level 7 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 7 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 10 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 7 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 7 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 9 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 7 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 9 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang các chương trình của Paris-U nếu muốn lấy bằng thạc sĩ chính thức.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Master of Philosophy in Human Resource Management (MHRM). Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ TẠI ĐÂY.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình MHRM, toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng. Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Blonde female student in ripped jeans holding laptop and laughing after hard test. Asian guy in glasses waving hands, celebrating end of exams and beginning of vacation.
Caucasian businessman leader looking at camera in modern office with multi-ethnic businesspeople working at the background. Teamwork concept. Young man with beard wearing blue suit.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 7 & lệ phí cấp bằng điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U​
- 0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window