Giáo dục Khai phóng

Université Libérale de Paris A.C.T

Giáo dục khai phóng dành cho sau đại học hướng đến đào tạo và phát triển các chuyên gia không chỉ chuyên sâu về chuyên môn mà còn có khả năng kết nối các ngành nghề, năng lực thích ứng với các biến đổi và khả năng chuyển đổi ngành nghề nhanh chóng.

Université Libérale de Paris là đại học khai phóng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho đào tạo sau đại học. Paris-U áp dụng triệt để triết lý giáo dục khai phóng A.C.T và cũng là đại học đầu tiên áp dụng toàn diện quy trình APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications).

  • Accredited: 100% chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế.
  • Change: Năng lực chuyển đổi ngành nghề nhanh chóng và có thể lấy bằng chuyên ngành thứ 2 trong vòng 06 tháng.
  • T-Shaped: Đào tạo các chuyên gia vừa nắm vững chuyên môn vừa có thể kết nối các lĩnh vực khác.
golden-gate-bridge-1081782_1920

Chuyển đổi từ "I-Shaped"
thành chuyên gia T-Shaped

Trong bối cảnh VUCA - Biến động (Volatility); Bất định (Uncertainty); Phức tạp (Complexity); Mơ hồ (Ambiguity) thì ngoài việc nắm vững chuyên môn, các chuyên gia cần có năng lực thích ứng với các biến đổi. Đào tạo định hướng "T-Shaped" giúp hình thành nhóm chuyên gia có thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi bất định.

&

Năng lực cốt lõi và kỹ năng liên kết

Chương trình của Paris-U kết hợp giữa năng lực thực hành chuyên môn và năng lực liên kết các chuyên ngành khác.

Tư duy phản biện và kết nối xã hội

100% các môn học và hoạt động trên lớp giúp phát triển tư duy phản biện, năng lực kết nối kiến thức mang tính hệ thống.

Học viên có thể quyết định chuyên ngành vào cuối của chương trình và lấy bằng chuyên ngành khác trong vòng 06 tháng.

Học tập suốt đời và dịch chuyển lao động

Chương trình của Paris-U thích ứng với EQF và các khung năng lực của vùng và quốc gia giúp việc công nhận, chuyển tiếp dễ dàng.

Lấy bằng chuyên ngành thứ 2 trong vòng 06 tháng

Chuyên gia T-shaped đòi hỏi khả năng chuyển đổi nhanh chóng. Các chương trình của Paris-U được thiết kế để khi muốn thay đổi, học viên có thể chuyển sang chuyên ngành khác và lấy thêm bằng thứ 2 chỉ trong vòng 06 tháng.

buildings-1836478_1920

.

Học chuyên ngành

Học viên học một số môn chuyên ngành Theo chuyên ngành mong muốn chuyển đổi.

Làm luận văn

Học viên làm luận văn theo chuyên ngành mong muốn chuyển đổi.

Lấy bằng thứ 2

Nhận bằng thứ 2 với chuyên ngành khác trong vòng 06 tháng với chi phí tiết kiệm.

Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications (APEL.Q)

APEL.Q là quy trình giúp công nhận kinh nghiệm để chuyển đổi thành bằng cấp được áp dụng rộng rãi tại Châu Âu và là một thành tố không thể thiếu của giáo dục khai phóng và học tập suốt đời. Université Libérale de Paris áp dụng toàn diện quy trình APEL.Q để giúp ứng viên có thể chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng cấp.

Close Search Window