Hội đồng Khoa giáo và Khoa học

Tại Université Libérale de Paris (Paris-U), chúng tôi tin rằng một hệ thống giáo dục xuất sắc là sự kết hợp giữa (1) hệ thống kiểm soát chất lượng được công nhận toàn cầu; (2) Đội ngũ giảng viên xuất sắc và (3) Mô hình đào tạo phù hợp với từng người học.

action-3964118_1920.jpg

.

Hệ thống giáo dục khai phóng dành cho sau đại học đòi hỏi người học tự đặt câu hỏi cho chính mình thông qua sự dẫn dắt của giảng viên, sự hỗ trợ của đội ngũ trợ giảng cũng như sự khích lệ và học hỏi lẫn nhau giữa các bạn học.

Là đại học khai phóng đầu tiên trên thế giới dành cho sau đại học, Université Libérale de Paris (Paris-U) hiểu rằng đào tạo cho các chuyên gia đã đi làm hoàn toàn khác với những sinh viên mới tốt nghiệp phổ thông.

Université Libérale de Paris (Paris-U) tập hợp đội ngũ giảng viên hàng đầu tại nhiều quốc gia và khu vực với sự chấp nhận khác biệt tối đa giữa các nền văn hoá. Sự đa dạng của các giảng viên khiến cho hệ thống giáo dục của Université Libérale de Paris (Paris-U) không chỉ gia tăng chất lượng mà còn giúp học viên tiếp cận được các khía cạnh văn hoá, kinh tế, chính trị từ các giảng viên đến từ các quốc gia khác nhau.

Lectures
0 +
Courses
0 +
Institutes
0
Communities
0
Centers
0 +

Các Viện trực thuộc Université Libérale de Paris (Paris-U)

Institute of Business & Innovation

Université Libérale de Paris

“Management science is a broad interdisciplinary study of problem-solving and decision making in organizations. It uses a combination of analytical models, data science, and behavioral sciences.”

Institute of Aviation & Logistics

Université Libérale de Paris

“Aviation Management and Logistics faculty will help learners effectively plan, implement, and monitor services, information flow related to these in the Aviation sector.”

Institute of Finance & Banking

Université Libérale de Paris

“We are not only educating accounting and banking professionals, but inspiring the next generation of leaders who will drive change in all areas of accounting and financial  society.”

Institute of Education Sciences

Université Libérale de Paris

“Our education faculty members are in charge of classroom learning methods, academics of education services, as well as emerging online and digital education technologies.”

Institute of Information Technology

Université Libérale de Paris

“We are uniquely positioned to teach both the academic and practical sides of IT and computer science. Learners can join the workforce immediately upon completing program requirements.”

Institute of Hospitality Management

Université Libérale de Paris
“After the pandemic, the hospitality industry is more developed than ever and in France, with the support of our government, it is one of the promising industries with wide career opportunities.”

Mỗi một tiết giảng là cơ hội để cải thiện quy trình và gia tăng hiệu quả!

Kiểm định, công nhận toàn cầu và chất lượng đào tạo không phải là công cụ để tiếp thị. Université Libérale de Paris (Paris-U) xem các thành quả này là cơ hội để cải tiến trong từng tiết giảng.

Close Search Window