Université Libérale de Paris – Đại học Khai phóng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho đào tạo sau đại học!

Toàn bộ
chương trình
được kiểm định
& công nhận

Old Museum

ASIC

Đại học Khai phóng Paris được kiểm định cấp cao nhất (Premier University) bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges). ASIC là hệ thống kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ Anh, được công nhận bởi UK Visas and Immigration và là thành viên của CHEA International Quality Group, Hoa Kỳ, thành viên của BQF (British Quality Foundation).

Old Museum

HEAD (Higher Education Accreditation Department) là tổ chức kiểm định độc lập, không vì lợi nhuận tại Đức. HEAD là tổ chức kiểm định áp dụng tiêu chuẩn HEAD 21001, là hệ thống tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành riêng cho hệ thống quản lý của trường đại học. HEAD 21001 tương thích hoàn toàn với hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn giáo dục đại học của Liên Minh Châu Âu (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) và tiêu chuẩn Châu Âu dành cho đào tạo định hướng ứng dụng nghề nghiệp EQAVET (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training.

HEAD

LRN

LRN là hệ thống công nhận văn bằng theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF và rất nổi tiếng với các chương trình chuyên sâu về giáo dục, đào tạo phương pháp sư phạm. Với việc công nhận bởi LRN, toàn bộ chương trình của Université Libérale de Paris có thể nhận thêm bằng quốc gia theo Level của Vương quốc Anh với kiểm định và công nhận toàn cầu.

edit-gadsden-1616084_1920
church-st-luke-martina-roman-forum

OTHM là hệ thống công nhận văn bằng theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF nổi tiếng với các chuyên ngành quản trị và quản lý. Với việc công nhận bởi OTHM, toàn bộ chương trình của Université Libérale de Paris có thể nhận thêm bằng quốc gia theo Level của Vương quốc Anh với kiểm định và công nhận toàn cầu.

OTHM

CPD

CPD là viết tắt của Continuing Professional Development. Toàn bộ chương trình của Université Libérale de Paris không chỉ được công nhận tại môi. trường học thuật mà còn được công nhận tại môi trường làm việc, môi trường chuyên gia.

Giáo dục đại học - 3 điểm khác biệt nổi bật giữa Pháp và Mỹ
fixed-wing-316707_1280

Bologna là quy trình hình thành cơ sở giúp toàn bộ chương trình đào tạo tại Châu Âu có thể xem xét để công nhận lẫn nhau cũng như đảm bảo chất lượng. Toàn bộ chương trình của Université Libérale de Paris tuân thủ khung năng lực Châu Âu EQF, giúp có thể áp dụng triệt để quy trình Bologna khi sử dụng văn bằng của Paris-U.

Bologna

ECTS

ECTS là hệ thống chuyển đổi tín chỉ nhằm thiết lập công cụ giúp các chương trình đào tạo tại Châu Âu có thể chuyển đổi, công nhận cũng như phục vụ cho mô hình học tập suốt đời. Toàn bộ hệ thống điểm và tín chỉ của Université Libérale de Paris áp dụng ECTS.

bar-1846137_1920
condominium-690086_1920

The European Qualifications Framework (EQF) là khung năng lực Châu Âu giúp quy đổi bằng cấp thành cấp độ năng lực. Do có tính tương quan nên chương trình Theo khung EQF có thể xem xét công nhận tại Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và Châu Phi. Toàn bộ chương trình của Université Libérale de Paris áp dụng khung năng lực EQF.

EQF

Kiểm định là gì?

Kiểm định giáo dục là quá trình đánh giá chất lượng cho Viện đại học, Đại học, Cao đẳng ở cấp độ tổ chức (institution) và cấp độ chương trình (programmatic).

 

Ở cấp độ tổ chức, kiểm định nhằm đảm bảo tổ chức hoạt động đúng luật, đủ năng lực cấp bằng, hoạt động đúng quy định của pháp luật nước sở tại và luật giáo dục chi phối hoạt động của nước sở tại, đảm bảo năng lực bảo vệ lợi ích của người học, đáp ứng cơ sở vật chất, các điều kiện dạy và học, an toàn cho người học cũng như các điều kiện liên quan đến quá trình dạy, học và cấp bằng.

 

Kiểm định ở cấp độ chương trình là đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo học viên đạt được các nội dung đào tạo (learning outcomes), đảm bảo chất lượng của giảng viên, đảm bảo chất lượng trong quá trình dạy, ra đề, đánh giá và công nhận kết quả. Những chương trình đạt kiểm định ở cấp độ chương trình sẽ được công nhận tại thị trường lao động, có thể học tập chuyển tiếp, công nhận chéo kết quả đào tạo bởi các tổ chức giáo dục đồng cấp khác.

 

Một tổ chức giáo dục không được kiểm định sẽ không đảm bảo cho người học về năng lực cấp bằng, năng lực đào tạo cũng như không thể xác định được uy tín của tổ chức giáo dục đó.

Université Libérale de Paris (Paris-U) được kiểm định ở cả cấp độ tổ chức (Institution) bởi HEAD, kiểm định ở cấp độ chương trình và từng giai đoạn đào tạo bởi OTHM, LRN.  Tất cả chương trình của Université Libérale de Paris (Paris-U) tương thích với khung năng lực Châu Âu European Qualifications Framework (EQF) và khung năng lực quốc gia National Quality Framework (NQF), hệ thống công nhận tín chỉ European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) và khung công nhận giáo dục Bologna.

Câu hỏi thường gặp về kiểm định & công nhận

Một tổ chức để được kiểm định đầu tiên, tổ chức đó phải có năng lực hoạt động và quyền được hoạt động theo quy định của pháp luật nước sở tại thông qua giấy phép hoạt động. Để đạt được giấy phép hoạt động, một tổ chức giáo dục phải đáp ứng các quy định tối thiểu về vốn, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, điều kiện dạy và học…theo quy định của nơi cấp quyền. Sau khi có giấy phép hoạt động, tùy thuộc vào từng quốc gia sẽ bắt buộc hoặc không bắt buộc phải lấy kiểm định.

Université Libérale de Paris (Paris-U) hoạt động theo giấy phép đào tạo đại học được cấp bởi chính phủ Cộng hoà Pháp (République française) với đầy đủ chức năng đào tạo đại học bậc cao từ Cử nhân đến Tiến sĩ và nghiên cứu sau TIến sĩ (Post-Doc)

Mặc dù tại Cộng hoà Pháp không bắt buộc các hệ thống giáo dục đại học tư thục phải lấy kiểm định khác ở cấp độ tổ chức nhưng nhằm đảm bảo uy tín và quyền lợi cho học viên, Université Libérale de Paris (Paris-U) đã tiến hành kiểm định và đạt kiểm định HEAD (Higher Education Accreditation Department), tổ chức kiểm định độc lập, không vì lợi nhuận tại Đức.

 

HEAD là tổ chức kiểm định áp dụng tiêu chuẩn HEAD 21001, là hệ thống tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành riêng cho hệ thống quản lý của trường đại học. HEAD 21001 tương thích hoàn toàn với hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn giáo dục đại học của Liên Minh Châu Âu (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) và tiêu chuẩn đào tạo định hướng ứng dụng nghề nghiệp EQAVET (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training.

Kiểm định ở cấp độ chương trình (programmatic accreditation) là kiểm định dành riêng cho chương trình đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học. Thông thường để đạt được kiểm định ở cấp độ chương trình thì đại học đó phải là cơ sở giáo dục đại học hợp pháp và đã được kiểm định ở cấp độ tổ chức. Khác với một số trường đại học khác, các chương trình của Université Libérale de Paris (Paris-U) không chỉ được kiểm định và công nhận cho toàn bộ chương trình mà còn được công nhận cho từng giai đoạn đào tạo.

 

Việc công nhận cho từng giai đoạn đào tạo giúp học viên có thể tích lũy được bằng cấp cho từng năm học hoặc giai đoạn đào tạo.

 

Mỗi năm học hoặc giai đoạn đào tạo, học viên sẽ được cấp bằng cho từng giai đoạn bởi OTHM và/hoặc LRN Vương Quốc Anh. Với bằng cấp nhận được cho từng giai đoạn, học viên có thể tham gia vào thị trường lao động ngay ở những giai đoạn/năm đầu tiên, có thể chuyển tiếp, liên thông, chuyển đổi sang các hệ thống giáo dục khác.

 

Ví dụ về công nhận từng giai đoạn đào tạo cho chương trình Cử nhân:

Một chương trình Cử nhân bao gồm 3 năm với 4 giai đoạn. Từng giai đoạn, học viên sẽ được công nhận quá trình đào tạo, được cấp bằng và có thể tham gia vào thị trường lao động ngay:

 • Năm 1: Hoàn tất năm 1 sẽ nhận được Level 4 Diploma từ OTHM. Học viên có thể làm việc ở vị trí nhân viên với Level 4 Diploma được công nhận bởi Ofqual Gov.UK. Học viên có thể học tiếp lên năm 2 và/hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống đào tạo khác.
 • Năm 2: Hoàn tất năm 1 sẽ nhận được Level 5 Diploma từ OTHM. Học viên có thể làm việc ở vị trí quản lý cấp chức năng với Level 5 Diploma được công nhận bởi Ofqual Gov.UK. Học viên có thể học tiếp lên năm 3 và/hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống đào tạo khác. Level 5 Diploma được công nhận là Cao Đẳng tại Việt Nam.
 • Năm 3: Hoàn tất năm 1 sẽ nhận được Level 6 Diploma từ OTHM. Học viên có thể làm việc ở vị trí quản lý cấp trung với Level 6 Diploma được công nhận bởi Ofqual Gov.UK. Học viên có thể học tiếp vào giai đoạn cuối để lấy bằng cử nhân và/hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống đào tạo khác. Level 6 được công nhận là Cử nhân tại Việt Nam.
 • Giai đoạn cuối: Sau khi hoàn tất năm 3 với Level 5 Diploma được cấp bởi OTHM học viên có thể học vào giai đoạn cuối của Paris-U để nhận bằng Cử nhân (with Hons) hoặc chuyển vào giai đoạn cuối ở hầu hết các chương trình uy tín tại Châu Âu.

CPD (Continuing Professional Development) là kiểm định nhằm đảm bảo chương trình đáp ứng mô hình đào tạo phát triển chuyên gia và đầu ra của các chương trình đạt năng lực mà thị trường lao động mong muốn.

 

Toàn bộ các khoá học (courses) của Paris-U đạt kiểm định CPD của Vương Quốc Anh. Đạt được kiểm định CPD là minh chứng cho kết quả đào tạo của các môn học từ Paris-U đạt yêu cầu và mong muốn của người sử dụng lao động tại từng vị trí cụ thể.

Công nhận chuyên gia là hoạt động công nhận năng lực của từng cá nhân tương ứng với khung năng lực cho từng vị trí việc làm. Chứng nhận chuyên gia không chỉ chứng minh kiến thức mà ứng viên đã lĩnh hội đáp ứng với khung năng lực mà còn xem xét đến kỹ năng, thái độ cũng như tư duy và tác phong làm việc.

 

Toàn bộ chương trình của Paris-U được công nhận bởi Senior Leader Council của Vương quốc Anh. Senior Leader Council áp dụng khung năng lực quốc gia Anh Quốc để đánh giá năng lực cho từng ứng viên tương ứng với từng vị trí công việc.

 

Do toàn bộ chương trình của Paris-U được công nhận bởi Senior Leader Council UK. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đăng ký để nhận chứng nhận chuyên gia (certified) tương ứng với từng vị trí công việc mà không phải trải qua kỳ sát hạch EPA hằng năm của Senior Leader Council.

Université Libérale de Paris (Paris-U) hợp tác chặt chẽ với các đối tác là các học viện đại học (institute), trường đại học (university) uy tín và được kiểm định. Với hợp tác này, học viên của Université Libérale de Paris (Paris-U) có thể nhận được bằng kép (song bằng), có thể chuyển tiếp với chương trình của đối tác hoặc công nhận kết quả chéo.

 

Các đối tác sẽ đánh giá chương trình của Université Libérale de Paris (Paris-U), công nhận kết quả đào tạo và đồng thời cấp bằng cùng Université Libérale de Paris (Paris-U) sau khi học viên hoàn tất chương trình.

 • Tích lũy kết quả học tập cùng một lúc với nhiều tùy chọn để có thể chuyển tiếp, học liên thông hoặc nhận thêm bằng cấp từ đối tác.
 • Uyển chuyển trong việc chọn học ở đâu và học như thế nào.
 • Công nhận kết quả đào tạo trước đây (RPL – Recognition of Prior Learning)
 • Công nhận kinh nghiệm để có thể chuyển đổi thành bằng cấp (APEL.Q –Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications).
 • Công nhận quốc tế với hệ thống công nhận bằng cấp tương đương NQF (National Qualification Framework).
 • Học viên có thể nhận được bằng cấp theo từng giai đoạn đào tạo, theo từng năm và có thể đi làm ngay với bằng cấp cho từng giai đoạn.
 • Đảm bảo đánh giá đúng ứng viên do chương trình đáp ứng tiêu chuẩn năng lực chung của ngành.
 • Dễ dàng xác định cấp độ năng lực khi tuyển dụng với hệ thống bằng cấp theo Level. Hiện tại Châu Âu, tất cả mẫu tuyển dụng và đơn xin việc phải quy đổi bằng cấp thành Level để nhà tuyển dụng và ứng viên dễ dàng hiểu.
 • Đảm bảo người ứng tuyển có thể làm việc, ít phải đào tạo lại do hệ thống đào tạo theo Level là hệ thống đào tạo thực hành, tập trung vào năng lực làm việc trong môi trường doanh nghiệp.
 • Đảm bảo tuyển dụng đúng người, đúng vị trí do bằng cấp theo Level (công nhận theo từng giai đoạn đào tạo) nêu rõ kiến thức, năng lực, cấp độ đã được đào tạo.

Đại học Khai phóng đầu tiên dành riêng cho sau đại học!

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Nhằm đảm bảo tính công nhận toàn cầu, hỗ trợ dịch chuyển lao động và mô hình giáo dục khai phóng dành cho sau đại học, Paris-U đào tạo 100% chương trình bằng tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu EQF, RQF và các quy chế của EU dành cho đào tạo đại học và sau đại học. Paris-U không đào tạo bằng tiếng Pháp, không áp dụng quy chế đào tạo, khung chương trình Pháp.

Close Search Window