Micro Doctor's Degree in Project Development, Planning and Management

CÔNG NHẬN NĂNG LỰC LEVEL 8 THEO KHUNG NĂNG LỰC CHÂU ÂU EQF

Chương trình học này giới thiệu một số khái niệm cơ bản về các dự án nghiên cứu, đặc biệt là từ quan điểm của Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Nó nhằm mục đích giáo dục người học về các phương pháp hay nhất liên quan đến quản lý nghiên cứu Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; nêu bật những thách thức và hạn chế khác nhau mà các nhà nghiên cứu phải đối mặt trong một nghiên cứu điển hình.

Level 8 EQF tương đương với cấp độ Tiến sĩ và có thể chuyển 20 tín chỉ và toàn bộ học phí sang các chương trình Tiến sĩ của Paris-U.

Chương trình chi tiết

Learning Outcomes:

 1. Understand the fundamentals of project, methodologies and processes related to a project.

1.1 Explain the growing importance of projects in organisational context.

1.2 Appraise the complexities involved in managing projects. 

1.3 Explain the processes and methodologies related to projects.

2. Be able to compare and contrast the similarities between research project, organisational project and DBA project.

2.1 Understand the various types of research projects. 

2.2 Explain the differences between organisational projects and research projects. 

2.3 Understand research funding landscape. 2.4 Explain the stages of a DBA project. 

2.5 Discuss how to manage risk in a DBA project.

3. Be able to demonstrate the capacity to research and write up  a highly effective research  

3.1 Divide the research project into work packages,  activities, milestones, estimate duration and establish relationship between activities. 

3.2 Estimate resource, cost requirements for a given activity. 

3.3 Identify critical paths and optimize resource usage.

4. Be able to evaluate the challenges related to managing research projects.

4.1 Apply project life cycle approach to examine the project management challenges. 

4.2 Identify best practices related to project management. 

4.3 Provide recommendations for successful delivery of projects.

What is a project? 

 • Definitions – academic, professional body definitions Why are they becoming important? 
 • Project Management as a competitive tool, role of projects in improving organizational performance What are the various types of projects? 
 • Construction, Production development, Software development, media and entertainment, research and innovation etc.  
 • Why projects are complex to manage? 
 • Triple constraints, organizational cultural issues,
 • lack of knowledge about requirements, lack of skills and technology 
 • Role of professional bodies in developing project discipline 
 • Project Management certification, Professional bodies and membership

What are the differences between general organisational projects and research projects

 • An introduction to funded research in business and management  
 • Role of funding bodies such as World Bank, World Health Organisations, IMF, European Commission, ESRC, Research Councils, Charity organisations such as Melinda Gates foundation etc. 
 • How are funded projects evaluated? 
 • Steps involved in evaluation of project proposals, team capabilities and monitoring and evaluation of projects, emerging project themes
 • Risk management in research project: 
 • Risk Management techniques, identification and management of risks, development of risk register.

Phases, activities and milestones in a DBA  project: 

 • Constraints in a research project 
 • Types of resources required to deliver the project PERT, GANTT tools and Critical Path Analysis

What is the typical journey of a DBA project?

 • What is the role of supervisor in a DBA project? What are the potential challenges faced by the researcher while undertaking a DBA programme? Examine past DBA project stories and discuss the  best practices.

Indicative Reading list 

 • Townsend, K., & Saunders, M. N. (Eds.). (2018). How to Keep Your Research Project on Track: Insights from when Things Go Wrong. Edward  Elgar Publishing. 
 • Sinclair, N. (2019). On track: how to lead research projects with clarity and confidence. 
 • Bartlett, J. (2017) The Essentials of Managing Risk for Projects and Programmes. 1st Edition. Routledge. London • Larson, E. and Gray, E. (2021) Project Management: The Managerial Process, 8th ed, McGraw-Hill 
 • Pinto, J.K (2016) Project Management. Achieving Competitive Advantage. 4th Edition, Pearson, London.

Tiêu chuẩn đầu vào

Để đăng kí tham gia chương trình học học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã có bằng Thạc sĩ các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định hoặc bằng cấp Level 7 theo hệ thống EQF hoặc tương đương. 
 • Với ứng viên có bằng đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế sẽ phải dựa vào chính sách chương trình APEL.Q của Université Libérale de Paris (Paris-U) để tuyển sinh.
 • Trên 24 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Bằng Micro Doctor’s Degree in Project Development, Planning and Management từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Bằng Micro Doctor’s Degree in Project Development, Planning and Management từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 8 Certified in Project Development, Planning and Management từ Paris-U

Vì chương trình được kiểm định và công nhận nên học viên có thể dễ dàng sử dụng chứng chỉ trong các môi trường làm việc và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Trong trường hợp muốn học lấy bằng đại học, học viên có thể chuyển đổi toàn bộ tín chỉ và toàn bộ học phí khi tham gia chương trình tại Paris-U.

Micro Doctor’s Degree đặt cấp độ Level 8 của Khung Năng lực Châu Âu EQF và tương đương với:

 

 • Level 8 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 11 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 8 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 8 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 10 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 8 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 10 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang các chương trình của Paris-U nếu muốn lấy bằng đại học chính thức.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Doctor of Business Administration (DBA) hoặc Ph.D của Paris-U. Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ TẠI ĐÂY.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình DBA/PhD, toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng. Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

 

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

 

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Business team working on laptop to check the results of their work
Happy financial advisor communicating with a couple and taking notes into his notebook.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 8 & lệ phí cấp bằng bản cứng và bản điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U​
0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window