Micro Bachelor Degree in Operation Management

Công nhận năng lực ở Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF

Mục tiêu của chương trình Micro Bachelor Degree in Operation Management (Level 6 EQF) là giúp học viên hiểu về chức năng quản lý trong quá trình vận hành/sản xuất trong ngành sản xuất và dịch vụ. Học viên sẽ hiểu thêm về các vấn đề mấu chốt và kỹ thuật chính trong quá trình quản lý vận hành.

Micro Bachelor Degree được công nhận tương ứng với Level 6 EQF (Cử nhân) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; có thể chuyển 20 tín chỉ toàn bộ học phí đã đóng sang chương trình Cử nhân của Paris-U.

Chương trình chi tiết

1. Understand the nature and importance of operations management.

1.1 Explain why operations management is important for organisations.

1.2 Analyse the operations functions of a selected organisation.

1.3 Evaluate the operations management process of a selected organisation using relevant models.

2. Be able to evaluate the link between operations management and strategic planning.

2.1 Appraise the importance of the ‘Three Es’ to organisations.

2.2 Assess the impact of the tension between cost minimisation and quality maximisation.

2.3 Evaluate the significance of the five performance objectives that underpin operations management to organisation.

3. Be able to assess how to organise a typical production process.

3.1 Assess how linear programming adds value to a given production process.

3.2 Evaluate critical path analysis and network planning.

3.3 Analyse the need for operational planning and control in a selected production process.

4. Be able to apply relevant techniques to the production of an operational plan for an organisation. 

4.1 Produce a set of clearly defined operational outcomes for a selected organisation.

4.2 Produce a network plan indicating the resultant critical path.

4.3 Assess how quality management techniques are applied to improve operations in a selected organisation.

Nature and importance of operations management 

Course Coverage:
 • Operations management: a definition of Operations  Management (OM) and its key elements; importance of OM  for all organisations; impact on OM of changes in the business environment and in achieving strategic objectives;  activities of core functional areas and their interrelationships;  differences and similarities between services and products.

Operations functions and processes

Course Coverage:
 • Operations function: the management of resources for the production and delivery of goods or services; the role of OM  in achieving strategic objectives; activities of core functional  areas and their interrelationships; differences and similarities  between services and products; impact of environmental  issues; impact of ethical behaviour; role of the supply chain; 
 • Processes: input-transformation-output process; processes  hierarchy; characteristics of operations processes e.g. four  Vs – volume, variety, variation, visibility; business process  modelling, lean management techniques, integration of  supply chain e.g. Just in Time (JIT); 

Operational efficiency and strategic operations

Course Coverage:

 • The 3 Es: economy; efficiency and effectiveness  • Time, resources, budgets; external analysis, e.g. PESTLE;  links and differences between operations management and  strategic planning; the paradox: efficiency (thrift) versus effectiveness (quality) 
 • Time, resources, budgets, external analysis, e.g. PESTLE; links and differences between operations management and strategic planning; the paradox: efficiency (thrift) versus effectiveness (quality) 
 • The five OM performance objectives: cost; dependability; flexibility; quality and speed; internal and external benefits of  excelling in each performance objective; trade-offs between objectives;
 

Operational techniques, planning and control

Course Coverage:

 • Linear programming – definition and applications in planning  and production; Critical Path Analysis; flow charts, network  planning; activities involved in capacity planning; inventory  planning; project management and quality assurance/control

Operational plan, monitoring and control

Course Coverage:
 • Using planning techniques, e.g. Critical Path Analysis, meeting the requirements; Outcome determination: the five  performance objectives
 • Quality assurance and quality control mechanisms, fish  bones; quality circles; variance analysis, six sigma, product  quality and service quality, benchmarking; best practice; self assessment; vision; continuous improvement; quality  characteristics; importance of quality
 • Chaffey, D. (2009) E-business and e-commerce management: Strategy, implementation and practice. Harlow: Financial Times/Prentice.  
 • Greasley, A. (2007) Operations Management. Hampshire, United Kingdom: John Wiley and Sons 
 • Hugos, M. H. (2011) Essentials of Supply Chain Management. Chichester: Wiley.  
 • Mahadeva, B. (2010) Operations Management: Theory and Practice. New Delhi: Dorling  Kindersley (pvt.) Limited.  
 • Sheffi, Y. (2005) The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive  Advantage. Cambridge, MT: MIT Press.  
 • Slack, N. (2006) Operations Management. 5th edition. London: FT/Prentice Hall 
 • Stadtler, H. and Kilger, C. (2008) Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software and Case Studies. Hamburg: Springer.
 • Turban, T., Lee, J. K., King, D., Liang, T. P. and Turban, D. (2010) Electronic Commerce 2010: A Managerial Perspective. 6th Edition. New York: Pearson Education.

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã hoàn tất Trung cấp hoặc Cao đẳng hoặc Hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 5 Diploma hoặc tương đương.
 • Đã đạt HNDs/ NVQs/ Foundation degrees/ Diploma of higher education (DipHE).
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
 • Trên 18 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.
 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Bachelor Degree in Financial Decision Making từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Bachelor Degree in Financial Decision Making từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 6 Certified in Financial Decision Making từ Paris U.

Micro Bachelor Degree đạt cấp độ Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 6 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 9 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 6 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 6 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 7 & 8 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 6 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 7 & 8 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang chương trình BBA của Paris-U.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Bachelor of Business Administration with Hons – final year. Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình BBA with Hons toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

Apply Process:

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Blonde female student in ripped jeans holding laptop and laughing after hard test. Asian guy in glasses waving hands, celebrating end of exams and beginning of vacation.
Caucasian businessman leader looking at camera in modern office with multi-ethnic businesspeople working at the background. Teamwork concept. Young man with beard wearing blue suit.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 6 & lệ phí cấp bằng điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U
- 0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window