Université
Libérale de Paris

Đại học Khai phóng đầu tiên dành cho sau đại học

DNA của Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) – Đại học Khai Phóng Paris là Đại học Khai Phóng  đầu tiên dành riêng cho đào tạo sau đại học. Sứ mệnh của Paris-U là hình thành một thế hệ chuyên gia “T-shaped” với sự chuyên sâu về chuyên môn, có khả năng liên kết các ngành nghề và thích ứng nhanh chóng. Tại Paris-U, chúng tôi áp dụng nguyên tắc A.C.T xuyên suốt toàn bộ hoạt động:

 • Accredited: Chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế.
 • Change: Có thể chuyển đổi sang chuyên ngành khác và lấy thêm bằng chỉ trong 06 tháng.
 • T-Shaped: Cung cấp năng lực và kỹ năng để hình thành chuyên gia nhóm “T-Shaped”.

"Giáo dục khai phóng cho sau đại học có nhiều khác biệt với đào tạo đại học, Paris-U tự hào là đại học đầu tiên áp dụng A.C.T dành riêng cho sau đại học."

Liên hệ tư vấn

  Required fields are marked *

  Université Libérale de Paris chỉ sử dụng thông tin cho mục đích tư vấn và cung cấp thông tin.

  skateboarding-1149505_1920
  cyclists-690644_1920

  Chuyển đổi "I" shaped" thành "T" shaped!

  Nhóm chuyên gia “T shaped” là những chuyên gia có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong một lĩnh vực nhưng đồng thời có khả năng kết nối với nhiều chuyên ngành, có khả năng chuyển đổi và thích ứng nhanh chóng. Đại học khai phóng Paris (Université Libérale de Paris) có một nhiệm vụ duy nhất và chúng tôi tập trung toàn lực để thực hiện tốt nhất là đào tạo những chuyên gia nhóm “T-Shape” với khả năng thích ứng nhanh chóng với các thay đổi.
  khoá tuỳ chọn
  0 +
  chuyên ngành
  0 +
  lấy bằng thứ 2 dưới 06 tháng
  < 0

  Paris-U tự hào với định hướng giáo dục khai phóng

  Áp dụng triệt để quy trình APEL.Q

  Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications giúp công nhận kinh nghiệm để chuyển thành bằng cấp.

  Chọn chuyên ngành vào cuối khoá

  Học viên có thể quyết định chuyên ngành vào cuối cuối khoá học với việc chọn lĩnh vực để tiến hành luận văn hoặc các môn chuyên sâu.

  Lấy bằng chuyên ngành thứ hai trong 06 tháng

  Thông qua quy trình APEL.Q và hệ thống liên kết, học viên có thể lấy bằng 2 trong 06 tháng khi muốn chuyển ngành.

  Dành riêng cho đào tạo sau đại học

  Paris-U hiểu rằng đào tạo khai phóng cho sau đại học hoàn toàn khác biệt với cấp độ đại học. Paris-U tự hào là đại học khai phóng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho đào tạo sau đại học.

  Kiểm định toàn diện

  The Université Libérale de Paris (Paris-U) là đại học khai phóng của Paris – Pháp được kiểm định và công nhận với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Toàn bộ chương trình của Paris-U được kiểm định và công nhận quốc tế theo khung năng lực Châu Âu EQF và các hệ thống kiểm định quốc tế mà Paris-U đạt được.

  street-1208302_1920
  Liberal art education student sit into the circle

  Các chương trình đào tạo của Paris-U

  Université Libérale de Paris (Paris-U) cung cấp hơn 160 chương trình với hơn 100 chuyên ngành khác nhau.

  Hội đồng khoa học của Paris-U

  Université Libérale de Paris (Paris-U) tập hợp đội ngũ giảng viên hàng đầu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

  Paris-U là đại học Pháp tại Paris

  Pháp có nền giáo dục uy tín và lâu đời và Paris là các nôi của nhiều trường đại học hàng đầu thế giới.

  chương trình hành chính công của pháp

  Đại học khai phóng đầu tiên dành riêng cho sau đại học

  Université Libérale de Paris (Paris-U)

  Close Search Window