Micro Bachelor Degree in Business Research

Công nhận năng lực ở Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF

Mục tiêu của chương trình Micro Bachelor Degree in Business Research (Level 6 EQF) là giúp học viên phát triển kỹ năng nghiên cứu, bao gồm việc đưa ra câu hỏi nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu độc lập bằng cách sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu đã được phê duyệt. Học viên cũng sẽ được phân tích các kết quả nghiên cứu, đánh giá phương pháp nghiên cứu được sử dụng và trình bày các kết quả nghiên cứu thu được.

Micro Bachelor Degree được công nhận tương ứng với Level 6 EQF (Cử nhân) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; có thể chuyển 20 tín chỉ toàn bộ học phí đã đóng sang chương trình Cử nhân của Paris-U.

Chương trình chi tiết

1. Be able to propose a research project in a business and management context.

 • 1.1 Assess the factors that contribute to the process of research project selection.
 • 1.2 Formulate and record possible research project outlines and specifications.
 • 1.3 Develop research questions or hypothesis with rationale.
 • 1.4 Clarify resources efficiently for the research question or hypothesis.
 • 1.5 Create an agreed SMART timeframe for completion of the research.

2. Be able to prepare a research plan and conduct a literature review.

 • 2.1 Critically appraise literature relevant to the chosen research context.
 • 2.2 Evaluate research methodologies and provide a rationale for a chosen research methodology.
 • 2.3 Evaluate data collection methods and provide a rationale for chosen data collection methods.
 • 2.4 Produce a research proposal.

3. Be able to carry out research according to the chosen research specification.

 • 3.1 Carry out the proposed research investigation in accordance with the research specification.
 • 3.2 Collect and present relevant data as outlined by the research specification.
 • 3.3 Interpret and analyse the results in relation to the research specification.

4. Be able to evaluate research and present results and conclusion.

 • 4.1 Use appropriate research evaluation techniques to justify the validity of the research.
 • 4.2 Make recommendations, justifying areas for further consideration.
 • 4.3 Present the outcomes of the research to an audience using appropriate media.

Research formulation, Action Plan and Design

Course Coverage:
 • Research aims and objectives; rationale for selection; methodology for data collection and analysis; literature review; critique of references from primary sources e.g. questionnaires, interviews; secondary sources e.g. books, journals, internet; scope and limitations; terms of reference; duration; ethical issues
 • Action plan: rationale for research question or hypothesis; milestones; task dates; review dates; monitoring/reviewing process; strategy.
 • Research design: type of research e.g. qualitative, quantitative, systematic, original; methodology; resources; statistical analyses; validity; reliability; control of variables.

Data collection, analysis and interpretation

Course Coverage:
 • Research design and method; test research hypotheses; considering test validity; reliability
 • Data collection: selection of appropriate tools for data collection; types e.g. qualitative, quantitative; systematic recording; methodological problems e.g. bias, variables and control of variables, validity and reliability
 • Data analysis and interpretation: qualitative and quantitative data analysis; statistical tables; comparison of variable; trends; forecasting

Evaluation and future considerations

 • Evaluation of outcomes: an overview of the success or failure of the research project
 • Future consideration: significance of research investigation; application of research results; implications; limitations of then investigation; improvements; recommendations for the future, areas for future research
 • Presenting research outcome: delivery format appropriate to the audience; use of appropriate media
 • Binsardi, A. (2008) Research Methods for Management. Cambridge: International Academic Press.
 • Booth, A., Papaioannou, D. and Sutton, A. (2012) Systematic Approaches to a Successful Literature Review. London: Sage Publications.
 • Bryman, A. and Bell, E. (2011) Business Research Methods. New York: Oxford University Press.
 • Burns, R. P. and Burns, R. (2008) Business Research Methods & Statistics Using SPSS. London: Sage Publications.
 • Cooper, D. R. and Schindler, P. S. (2006) Business Research Methods. Boston: McGraw Hill.
 • Deniels, P. and Becker, L. (2012) Developing Research Proposals. London: Sage Publications.
 • Denscombe, M. (2007) The Good Research Guide. Maidenhead: Open University Press.
 • Gill, J. and Johnson, P. (2010) Research Methods for Managers. London: Sage Publications.
 • Jankowicz, A. D. (2005). Business Research Projects. London: Thomson Learning.
 • Jesson, J. K., Matheson, L. and Lacey, F. M. (2011) Doing Your Literature Review. London: Sage Publications.
 • McNiff, J. and Whitehead, J. (2009) Doing and Writing Action Research. London: Sage Publications.
 • Moutinho, L. and Hutcheson, G. D. (2011) The Sage Dictionary of Quantitative Management Research. London: Sage Publications.
 • Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business Students. 5th Edition. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.
 • Thomas, R. and Lynn, P. (2009) Survey Research in Practice. London: Sage Publications.

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã hoàn tất Trung cấp hoặc Cao đẳng hoặc Hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 5 Diploma hoặc tương đương.
 • Đã đạt HNDs/ NVQs/ Foundation degrees/ Diploma of higher education (DipHE).
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
 • Trên 18 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Bachelor Degree in Business Research từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Bachelor Degree in Business Research từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 6 Certified in Business Research từ Viện hàn lâm khoa học London.

Micro Bachelor Degree đạt cấp độ Level 6 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 6 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 9 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 6 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 6 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 7 & 8 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 6 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 7 & 8 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang chương trình BBA của Paris-U.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Bachelor of Business Administration with Hons – final year. Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình BBA with Hons toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

Apply Process:

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Blonde female student in ripped jeans holding laptop and laughing after hard test. Asian guy in glasses waving hands, celebrating end of exams and beginning of vacation.
Caucasian businessman leader looking at camera in modern office with multi-ethnic businesspeople working at the background. Teamwork concept. Young man with beard wearing blue suit.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 6 & lệ phí cấp bằng điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U​
- 0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window