Micro Master Degree in Logistics Management

CÔNG NHẬN NĂNG LỰC LEVEL 7 THEO KHUNG NĂNG LỰC CHÂU ÂU EQF

Mục tiêu của chương trình Micro Master Degree in Logistics Management (Level 7 EQF) là phát triển sự hiểu biết của học viên về kiến thức và kỹ năng quản lý hoạt động bền vững, các yếu tố chính của tính bền vững và tầm quan trọng của chúng đối với doanh nghiệp, các động lực kinh doanh và rào cản ảnh hưởng đến việc tiến tới tính bền vững, các thực hành khác nhau trong chuỗi cung ứng có thể được nghiên cứu để cải thiện tính bền vững cũng như các biện pháp thực hiện và tác động kinh doanh của tính bền vững. Một loạt các lĩnh vực khác nhau cũng sẽ được thảo luận trong chương trình này.

Micro Master Degree được công nhận tương đương với Level 7 EQF (Thạc sĩ) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; và có thể chuyển 20 tín chỉ  toàn bộ học phí sang các chương trình Thạc sĩ của Paris-U.

Programs in details

Learning Outcomes:

1. Understand key concepts and issues in logistics. 

 • 1.1 Analyse current issues in logistics and their relevance and effects on organisations. 
 • 1.2 Evaluate the benefits of having an effective logistics management system in an organisation.

2. Understand the different modes of transport and their underlying operational and economic characteristics. 

 • 2.1 Evaluate the advantages and disadvantages of the different modes of transportation. 
 • 2.2 Critically analyse the underlying operations and cost of the different modes of transportation. 
 • 2.3 Discuss factors affecting the selection of specified modes/s of transport in an organisation. 
 • 2.4 Explain the infrastructure/facilities associated with each of the transport modes. 

3. Understand the regulatory aspects and procedures and practices with international processes. 

 • 3.1 Critically evaluate export and import regulations including customs procedures and tariffs in the import and export of goods. 
 • 3.2 Analyse how tariffs and duties affect the prices of imported/exported goods.

4. Understand strategic and operational aspects of warehouse management. 

 • 4.1 Evaluate strategic aspects incl. Warehouse location, capacity, design/layout, storage racks selection and extent of automation (in relation to material handling equipment) 
 • 4.2 Analyse operational issues in receiving, order picking, storage, and despatch incl. Relevance of technological solutions. 
 • 4.3 Explain the multi-level product packaging choices and their relevance to efficient warehousing and transportation.

Topics:

 • Logistics importance/relevance, definition, logistics trends, logistics strategies – cost and service aspects, logistics considerations based on nature of product and product characteristics, logistics integration with other functions, key logistics stakeholders (shippers, carriers, freight forwarders, government) and their roles, different kinds of logistics networks, logistics risk and their management, logistics performance measures and information/information technology perspectives in logistics.
 • Road, air, sea and intermodal freight: each’s applicability, advantages, disadvantages, operating characteristics, key stakeholders, factors affecting cost and pricing, shipper and carrier perspectives, details of the infrastructure involved and operations (ports, rail interchanges, airports), outsourcing of transportation (3PL and 4PL), role of Transportation management system.
 • Incoterms and contractual obligations with international shipping; customs tariffs, processes, procedures and insurance, import, export bonding procedures, freight forwarding contracts of carriage, documentation, and certification; International trade facilitation, treaties, finance and settlement.
 • Different warehouse types based on usage, centre of gravity and qualitative considerations in warehouse location, warehouse capacity – economy of scale issues, seasonality issues, sharing/outsourcing, L, I and U shape warehouse designs and their appropriateness, different storage rack choices and their advantages and disadvantages and when to use, different kinds of material handling equipment (manual and automated) and when to use each.
 • Operational processes (information and product related) associated with each of receiving, storage, order picking and assembly and despatch stages, techniques to decide optimum location of items (static/dynamic storage), importance of order picking and order picking approaches/rules, technology enabled order picking solutions (voice picking and pick to light solutions), warehouse performance measures, use/relevance of warehouse management systems, robotization of warehouses and warehouse improvement approaches.
 • Importance of packaging for logistics, primary, secondary, and tertiary packaging and their relevance, packaging optimisation with regards to storage, transportation, material handling, packaging cost and damages, packaging options (pallets, containers), sustainable packaging.

Indicative reading list 

 • Bowersox, D., Closs, D. and Cooper, M.B. (2019). Supply Chain Logistics Management. 5th Edition, McGraw-Hill. 
 • Rushton, A., Croucher, P. and Baker, P. (2017). The Handbook of Logistics and Distribution Management. 6th Edition, Kogan Page 
 • Harrison, A., Skipworth, H., Van-Hoek, R. and Aitken, J. (2019). Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain. 6th Edition, Pearson. 
 • Coyle, J., Langley, C. Novack, R. and Gibson, B. (2016) Supply Chain Management: A Global Logistics Perspective. 10th Edition, South-Western College Pub 
 • Mangan, J. and Lalwani, C. L. (2016). Global Logistics and Supply Chain Management. 3rd Edition, John Wiley & Sons. 

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã có bằng Cử nhân các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định hoặc bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương. 
 • Với ứng viên có bằng đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế sẽ phải dựa vào chính sách chương trình APEL.Q của Université Libérale de Paris (Paris-U) để tuyển sinh.
 • Trên 21 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Master Degree in Logistics Management từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Master Degree in Logistics Management từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 7 Certified in Logistics Management từ Paris-U

Vì chương trình được kiểm định và công nhận nên học viên có thể dễ dàng sử dụng chứng chỉ trong các môi trường làm việc và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Trong trường hợp muốn học lấy bằng đại học, học viên có thể chuyển đổi toàn bộ tín chỉ và toàn bộ học phí khi tham gia chương trình tại Paris-U.

Micro Master Degree đạt cấp độ Level 7 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 7 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 10 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 7 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 7 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 9 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 7 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 9 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang các chương trình của Paris-U nếu muốn lấy bằng thạc sĩ chính thức.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Master of Philosophy in Logistics & Supply Chain Management (M.Phil in Logistics & SCM). Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ TẠI ĐÂY.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình M.Phil in Logistics & SCM, toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng. Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

 

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

 

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Aerial view of cargo ship and cargo container in harbor.
Aerial view of container cargo ship in sea.

Tuition fees

Tuition policies are in keeping with the provisions of the Paris-U policy and subject to change without notice. In some case, Paris-U offer variety of Scholarships for International Students. 

Level 7 short courses certificate & e-certificate
0
Hard copy certificate & APEL.Q documents
0
Transfer to Paris-U Degree
0

Université Libéral de Paris

Université Libéral de Paris (Paris-U) offers higher education programmes in English only and that are different from the French National Curricula and Programmes leading to French Government accredited university qualifications, which falls under the French Public Higher Education sector.

Close Search Window