Tiến sĩ bằng kép với mô hình tiếp cận nghiên cứu ngay từ đầu.

2 bằng Tiến sĩ
với kiểm định
quốc tế

College students sitting at table in class working on project.

Tiến sĩ Khoa học bằng kép phối hợp UITM chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (DBA-PHDBA)

Khác biệt chương trình Tiến sĩ của Université Libérale de Paris

Chương trình Tiến sĩ của Đại học Khai phóng Paris không chỉ là chương trình bằng kép giữa Ba Lan và Pháp mà còn là chương trình áp dụng triệt để A.C.T dành cho đại học khai phóng:

A – Accreditation: Chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế.

C – Change: Khả năng chuyển đổi ngành và thích ứng nhanh chóng với thay đổi nghề nghiệp.

T – T Shaped: Cung cấp năng lực chuyên sâu kết hợp với khả năng kết nối các chuyên ngành khác.

buildings-1836478_1920

.

Tiến sĩ bằng kép với Ba Lan

Nhận 2 bằng: (1) Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học UITM Ba Lan và (2) Tiến sĩ khoa học chuyên ngành từ Université Libérale de Paris (Paris-U)

Công nhận quốc tế

Hệ thống "Văn bằng kép" với mỗi văn bằng có những lợi thế nhất định giúp học viên sau khi tốt nghiệp tối ưu hoá trong công nhận tại môi trường làm việc và học thuật.

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Université Libérale de Paris (Paris-U) cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tịch Việt Nam lên đến 85% căn cứ vào xem xét hồ sơ. Chính sách học bổng không áp dụng với người nước ngoài tại Việt Nam.

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Nhằm đảm bảo tính công nhận toàn cầu, hỗ trợ dịch chuyển lao động và mô hình giáo dục khai phóng dành cho sau đại học, Paris-U đào tạo 100% chương trình bằng tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu EQF, RQF và các quy chế của EU dành cho đào tạo đại học và sau đại học. Paris-U không đào tạo bằng tiếng Pháp, không áp dụng quy chế đào tạo, khung chương trình quốc gia Pháp, bằng tiếng Pháp. Văn bằng của Paris-U là văn bằng do trường cấp.

Close Search Window