Master of Arts in TESOL

2 Bằng Thạc sĩ 2 chuyên ngành từ Pháp và Vương Quốc Anh

Chương trình TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) được thiết kế để trang bị cho cá nhân kiến thức, kỹ năng và chuyên môn cần thiết để giảng dạy tiếng Anh cho người nói tiếng nước ngoài. Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in TESOL) là chương trình đào tạo chuyên sâu ở cấp độ sau đại học với mục đích đào tạo các chuyên gia giảng dạy ngôn ngữ và giáo viên tiếng Anh chất lượng cao. Chương trình không chỉ cung cấp các phương pháp sư phạm hiện đại, giúp học viên nắm vững các kỹ năng giảng dạy hiệu quả và thiết kế bài giảng đa dạng mà còn trang bị năng lực quản lý chương trình, quản lý cơ sở giảng dạy tiếng Anh theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp, học viên Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh (MA in TESOL) có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy để giảng dạy Tiếng Anh cho cơ quan, trường học, tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân trên toàn cầu, giúp mang lại cho học viên cơ hội nghề nghiệp đa dạng và khả năng ứng dụng kiến thức rộng rãi. Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh được xem là một trong những chương trình có khả năng ứng dụng rộng rãi nhất cho những ai muốn trở thành chuyên gia giảng dạy Tiếng Anh chất lượng cao và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ.

Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh (MA in TESOL) của Université Libérale de Paris (Paris-U) là chương trình bằng kép với sự phối hợp giữa Pháp và Vương quốc Anh. Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được 2 bằng Thạc sĩ với 2 chuyên ngành về Giảng dạy Tiếng Anh và Giảng dạy Ngôn ngữ và Phương Pháp Sư Phạm Đổi Mới.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Bằng Thạc sĩ Giảng dạy Ngôn ngữ và Phương Pháp Sư Phạm Đổi Mới: Level 7 Diploma in Teaching Language and Innovation Pedagogy từ London Language College
 • Bằng Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh: Master of Arts in TESOL (MA in TESOL) từ Université Libérale de Paris

Chương trình chi tiết

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh (Master of Arts in TESOL – MA in TESOL) là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Pháp và Anh Quốc. Chương trình phối hợp giữa London Language College (LLC) và Đại học Khai phóng Paris (Paris-U). Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programmatic).

 • Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U) đạt kiểm định cấp tổ chức bởi HEAD (Higher Education Accreditation Department) ở cấp cao nhất Premier Institute và ở cấp chương trình, các chương trình đào tạo của Paris-U được công nhận bởi hệ thống khảo thí và cấp văn bằng theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc.
 • London Languge College (LLC) là một trường chuyên đào tạo sư phạm tiếng Anh với giấy phép giáo dục cấp bởi Vương quốc Anh số 10087369 (UKRLP – UK Register of Learning Providers) và được chấp thuận tham gia ESFA (Education and Skills Funding Agency) của chính phủ Anh Quốc.

Khác biệt về học phí (chỉ dành cho sinh viên Việt Nam):

 • Học phí được hỗ trợ và học viên đóng chỉ bằng 15% so với học phí gốc khi học tại Anh Quốc và Pháp.
 • Được hỗ trợ cho vay khuyến học với 0% lãi suất.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ Viện MBA giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp.
 • Bổ sung một số workshop hỗ trợ tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận văn Thạc sĩ.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình Hybrid kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương (trực tuyến). Học viên có thể học chương trình gốc của Pháp và Anh Quốc, lấy bằng như du học toàn thời gian mà không phải sống và sinh hoạt tại Pháp như sinh viên toàn thời gian.

Khác biệt về bằng cấp: 2 bằng Thạc sĩ độc lập:

 • Bằng Level 7 (Thạc sĩ) về Giảng dạy Ngôn ngữ và Phương Pháp Sư Phạm Đổi Mới: Level 7 Diploma in Teaching Language and Innovation Pedagogy từ London Language College (LLC).
 • Bằng Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh (MA in TESOL) từ Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U).

Khác biệt về công nhận tại môi trường chuyên gia:

Chương trình Thạc sĩ của Đại học khai phóng Paris được công nhận bởi Senior Leader Council [UK], học viên sau khi tốt nghiệp có thể nhận Academic Professional Certified (UK Gov Standard No. ST0477) mà không phải tham gia kỳ thi sát hạch năng lực EPA hằng năm của Senior Leader Council.

Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh bằng kép bao gồm 2 giai đoạn (6 môn học ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 – thực tập cuối khóa) gồm 180 tín chỉ, kéo dài tối thiểu 1,5 năm.

Học viên học kết hợp giữa bài giảng được truyền hình trực tiếp toàn cầu (Live Class) kết hợp với trợ giảng trực tuyến từ địa phương.

Giai đoạn 1: Các môn chuyên sâu về Giảng dạy tiếng Anh

 

Module 1: Second Language Learning and Acquisition (20 credits)

 • Topic 1 – Background to Second Language Acquisition
 • Topic 2 – Goals of Language Teaching
 • Topic 3 – General Models of Second Language Learning
 • Topic 4 – Social Aspects of Second Language Learning
 • Topic 5 – Psychological Aspects of Second Language Learning
 • Topic 6 – Linguistic Aspects of Language
 • Topic 7 – Second Language User and Native Speaker
 • Topic 8 – Learning Different Types of Grammar
 • Topic 9 – Learning Vocabulary
 • Topic 10 – Acquiring Pronunciation
 • Topic 11 – Acquiring Writing Style
 • Topic 12 – Individual Differences in Second Language Acquisition

 

Module 2: Teaching Reading and Writing (20 credits)

 • Topic 1 – The Nature of Reading
 • Topic 2 – Models of Reading
 • Topic 3 – Reading and the Second Language Reader
 • Topic 4 – Social Contexts and Motivation to Read
 • Topic 5 – Individual Student Variation
 • Topic 6 – Reading and Vocabulary Development
 • Topic 7 – Strategic and Fluent Reader
 • Topic 8 – Extensive and Intensive Reading
 • Topic 9 – Theoretical Orientations to Second Language Writing
 • Topic 10 – Learning to Write in the Second Language
 • Topic 11 – Writing Process
 • Topic 12 – Response, Error Correction and Grading
 • Topic 13 – Second Language Writing and Culture
 • Topic 14 – Writer’s Workshop Approach

 

Module 3: Teaching Listening and Speaking (20 credits)

 • Topic 1 – Listening as Comprehension & Listening as Acquisition
 • Topic 2 – Cyclical Approach in Teaching Listening
 • Topic 3 – Principles of Developing Listening Activities
 • Topic 4 – Types of Meaning for Listening
 • Topic 5 – Examples of Listening Activities
 • Topic 6 – Learning Styles and Listening Strategies
 • Topic 7 – Functions of Speaking
 • Topic 8 – Talk as Interaction, Transaction and Performance
 • Topic 9 – Types of Speaking Activities
 • Topic 10 – Assessment of Speaking
 • Topic 11 – Teaching Pronunciation in a Second or Foreign Language
 • Topic 12 – Speaking and Listening Fluency

 

Module 4: Digital Technology and Materials Development (20 credits)

 • Topic 1 – Theories Underlying Use of Technology in Language Learning
 • Topic 2 – Teaching Listening and Technology
 • Topic 3 – Reading and Technology
 • Topic 4 – Listening and Technology
 • Topic 5 – Speaking and Technology
 • Topic 6 – Writing and Technology
 • Topic 7 – Computer Assisted Language Learning
 • Topic 8 – Visual Learning
 • Topic 9 – Language Games
 • Topic 10 – Materials Development
 • Topic 11 – Social Media and Language Learning
 • Topic 12 – Apps and Language Learning

 

Module 5: Language Assessment and Testing (20 credits)

 • Topic 1 – Role and Purpose of Testing and Evaluation
 • Topic 2 – Principles of Test and Measurement
 • Topic 3 – Limitation of Tests
 • Topic 4 – Basic Statistics and Measurement
 • Topic 5 – Reliability of Tests
 • Topic 6 – Validity of Tests
 • Topic 7 – Item Analysis
 • Topic 8 – Different Formats of Assessment
 • Topic 9 – Objective Language Tests
 • Topic 10 – Subjective Language Tests
 • Topic 11 – Technology in Assessment
 • Topic 12 – Authentic Assessment

 

Module 6: Research Methods in Second Language Learning (20 credits)

Topic 1 – Research in Teaching and Learning Second Language

Topic 2 – Identification of a Research Problem

Topic 3 – Quantitative and Qualitative Research

Topic 4 – Research Problem and Research Hypothesis

Topic 5 – Review of Related Literature

Topic 6 – Sampling

Topic 7 – Experimental Research

Topic 8 – Survey

Topic 9 – Interview, Observation and Document Analysis

Topic 10 – Analysis of Quantitative Data

Topic 11 – Qualitative Data Analysis

Topic 12 – Writing the Research Report

Sau mỗi môn học, học viên sẽ làm bài thi hết môn. Bài thi hết môn là các bài luận định hướng ứng dụng nhằm giúp học viên ôn lại kiến thức, vận dụng kiến thức vào nơi làm việc và các cải tiến trong môi trường thực tiễn.

Giai đoạn 2: Apprenticeship (60 credits)

Yêu cầu của giai đoạn thực tập:

Giai đoạn thực tập yêu cầu học viên áp dụng các phương pháp sư phạm hiện đại, bên cạnh kỹ năng giảng dạy hiệu quả và thiết kế bài giảng đa dạng. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, học viên cần cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ cuối khóa cho hội đồng khoa học của Paris-U để được công nhận kết quả, bao gồm:

 • Video ghi lại quá trình đào tạo một lớp học theo một chủ đề mà học viên lựa chọn.
 • Bộ tài liệu giảng dạy hoàn chỉnh phục vụ cho video bài giảng.

 

Học viên sau khi hoàn tất chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh bằng kép có thể:

 • Áp dụng kiến thức chuyên sâu về giảng dạy Tiếng Anh vào thực tế giảng dạy của mình.
 • Hiểu rõ hơn về các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ giảng dạy Tiếng Anh hiện đại, đồng thời có khả năng lựa chọn và sử dụng một cách hiệu quả.
 • Thiết kế, triển khai và đánh giá các chương trình và kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh phù hợp với nhu cầu và đặc thù của học viên.
 • Phân tích và đánh giá các tài liệu, sách giáo khoa, phần mềm giảng dạy, bài giảng và các tài nguyên giảng dạy khác.
 • Phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho giáo viên Tiếng Anh.
 • Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để giảng dạy và tương tác với học viên và tổ chức giáo dục.
 • Hiểu rõ hơn về văn hóa và ngôn ngữ của các học viên nói Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, xây dựng các chương trình và hoạt động giảng dạy đa dạng và bao quát để đáp ứng nhu cầu của học viên.
 • Tiếp cận các công trình nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh và có khả năng thực hiện các dự án nghiên cứu về giảng dạy Tiếng Anh.

Tóm lại, sau khi hoàn tất chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh bằng kép (MA in TESOL), học viên sẽ trở thành chuyên gia giảng dạy Tiếng Anh chuyên nghiệp và có khả năng thực hiện các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

 

Chiến lược dạy và học:

Paris-U áp dụng mô đào tạo và phát triển tư duy dành cho người lớn Bloom. Chiến lược dạy và học theo mô hình Bloom giúp học viên biến nội dung đã học thành kiến thức áp dụng vào chính công việc của mình qua các giai đoạn:

 • (1) Đọc học liệu trực tuyến trên Paris-U LMS để Biết
 • (2) Tham gia lớp học truyền hình trực tiếp Live-Class để Hiểu
 • (3) Tham gia lớp trợ giảng giúp hiểu sâu vấn đề.
 • (4) Làm các bài tập trên lớp và về nhà giúp gia tăng năng lực phân tích và tư duy biện chứng và năng lực sáng tạo.

 

Tập trung giải quyết các vấn đề trong công việc của người học:

Phương pháp đào tạo lấy sinh viên làm trọng tâm (Student-centered) sẽ tập trung giải quyết các vấn đề của người học thông qua kiến thức nền tảng và các điển cứu mà các tổ chức thành công trên thế giới đang áp dụng. Thông qua từng môn học, học viên sẽ từng bước giải quyết các vấn đề quản lý mà mình đang gặp phải hằng ngày với sự dẫn dắt của hệ thống lý thuyết, hệ thống thực hành, giảng viên chuyên gia và các trợ giảng tại địa phương.

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo có thể lĩnh hội, đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

 • Bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh.  Với các đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế, đối tác của Université Libérale de Paris (Paris-U) tại Việt Nam sẽ làm các thủ tục thẩm định hoặc
 • Bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương chuyên về sư phạm hoặc tiếng Anh. Bằng Level 6 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.

Université Libérale de Paris không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo, các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills, các đại học có kiểm định nhưng từ các tổ chức kiểm định không uy tín.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, Université Libérale de Paris (Paris-U) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Lưu ý: 

Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của Paris-U.

Université Libérale de Paris (Paris-U) là đại học được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi HEAD và ở cấp độ chương trình bởi hệ thống khảo thí và công nhận năng lực quốc gia Anh Quốc. Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh (MA in TESOL) bằng kép sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của Paris-U và cả hệ thống kiểm định của LLC Vương Quốc Anh.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh (MA in TESOL) là chương trình bằng kép. Sau khi tốt nghiệp học viên nhận được

Bằng Level 7 Diploma in Teaching Language and Innovation Pedagogy từ London Language College.

Bằng Level theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc đáp ứng theo khung năng lực RQF (Regulated Qualification Framework), quy định bởi Ofqual UK.Gov. Với bằng LLC Level 7 Diploma, học viên được công nhận có năng lực tương ứng Thạc sĩ tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Hoa Kỳ và Canada.

 

LevelKhung năng lựcBằng cấp tương ứng
7Level UK (RQF)level 7 diploma
level 7 NVQ
postgraduate diploma
11Level tại Scotland (SCQF)Masters Degrees
Post Graduate Diploma
SVQ 5
Thạc sĩĐào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ)integrated master’s degree, for example master of engineering (MEng)
master’s degree, for example master of arts (MA), master of science (MSc)
7Level Châu Âu (EQF)Masters Degrees
Post Graduate Diploma
9Level Châu Úc (AQF)Masters Degrees
9Level Châu Phi (ACQF)Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7Level ASEAN (ARQF)Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF)Bằng Thạc sĩ

Bằng Master of Arts in TESOL từ Université Libérale de Paris (Paris-U):

Bằng Thạc sĩ của Paris-U được công nhận bởi hệ thống kiểm định quốc tế, đáp ứng khung năng lực Châu Âu EQF, khung năng lực Anh Quốc RQF và hệ thống chuyển đổi tín chỉ Châu Âu ECTS.

Academic Professional Certified là chứng nhận chuyên gia của Senior Leader Council [UK] với tiêu chuẩn công nhận theo khung năng lực Academic Professional Apprenticeship do chính phủ Anh Quốc ban hành. Chứng nhận chuyên gia cho vị trí này, chính phủ Anh quy định chỉ dành cho những ứng viên đã có bằng Master hoặc đạt năng lực ở Level 7 (Master Level) theo khung năng lực Anh Quốc hoặc Châu Âu.

Tiêu chuẩn công nhận cho vị trí Academic Professional được chính phủ Anh Quốc bảo trợ xây dựng với sự tham gia của Keele University, Newman University, Imperial College London , University of Nottingham , GSM London, Teesside University, Aston University, UWE Bristol, University of Chichester, Buckinghamshire New University, London South Bank University, University of Winchester , Sheffield Hallam Univh, University of Oxford, University of Hull , University of Exeter, Leeds Trinity University, Durham University, Staffordshire University, Brunel University London, BPP, Southampton Solent University, The University of Sheffield.

Academic Profesional Certified là chứng nhận chuyên gia quan trọng giúp người sở hữu dễ dàng chứng minh với các bên liên quan về năng lực giảng dạy và điều hành của mình trong môi trường giáo dục, đào tạo phổ thông, đại học và sau đại học.

Toàn bộ chương trình Thạc sĩ của Université Libérale de Paris đã được Senior Leader Council [UK] công nhận và học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có thể đăng ký để nhận chứng nhận chuyên gia theo khung năng lực của chính phủ Anh Quốc mà không phải trải qua kỳ sát hạch EPA thường niên của Senior Leader Council [UK].

Sau khi hoàn tất chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh bằng kép, học viên có thể học tiếp lên Tiến sĩ của Paris-U hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác. Bảng dưới đây thể hiện lộ trình phát triển sau khi hoàn tất chương trình:

 

LevelKhung năng lựcBằng cấp tương ứng
8Level UK (RQF)level 8 diploma
12Level tại Scotland (SCQF)Doctoral Degrees
Professional Development Awards
Tiến SĩĐào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ)doctorate, for example doctor of philosophy (PhD or DPhil)
8Level Châu Âu (EQF)doctorate, for example doctor of philosophy (PhD or DPhil)
level 8 diploma
10Level Châu Úc (AQF)Doctoral Degree
10Level Châu Phi (ACQF)Doctoral Degree
8Level ASEAN (ARQF)Doctoral Degree
Level 8 Diploma
8Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF)Bằng Tiến Sĩ

Lưu ý:

 • Học viên là học viên chính thức của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Học viên học chương trình gốc như sinh viên toàn thời gian tại Pháp của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Université Libérale de Paris (Paris-U) không áp dụng hệ thống đào tạo dành cho các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • Bằng do Université Libérale de Paris (Paris-U) cấp thuộc nhóm văn bằng của Đại học tư thục (private degrees). Văn bằng của Université Libérale de Paris (Paris-U) không thuộc hệ thống giáo dục công lập, không thuộc chính phủ Pháp và không thuộc hệ thống đào tạo đại học bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • Đây không phải là chương trình liên kết, cũng không phải chương trình quốc tế nhưng dạy bằng tiếng Việt.
 • Không có bất kỳ giảng viên địa phương nào tham gia vào công tác giảng dạy. Hoạt động tại địa phương chỉ là hoạt động hỗ trợ học thuật
 • Toàn bộ hoạt động hỗ trợ của đối tác tại Việt Nam chỉ mang tính hỗ trợ, không đào tạo thay thế cho giảng viên quốc tế của Université Libérale de Paris, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình, không can thiệp vào kết quả đào tạo cũng như không có quyền thực hiện các chế định thuộc thẩm quyền Đại học của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chính sách trợ phí và học bổng (nếu có) có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước.

Trách nhiệm miễn trừ:

 • Université Libérale de Paris (Paris-U) và các đối tác không đảm bảo đăng ký học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp. Université Libérale de Paris chỉ cấp bằng và công nhận kết quả học tập nếu học viên đáp ứng đầy đủ và hoàn tất các yêu cầu về học thuật, quy chế tài chính, kỷ luật học tập và các quy định khác.
 • Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý vắng mặt, tự ý không tiếp tục chương trình, Université Libérale de Paris (Paris-U) có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối hỗ trợ, huỷ bỏ tư cách học viên và không bồi hoàn chi phí, học phí.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận bởi bên thứ ba. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới.
 • Mặc dù có các quy định công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình. Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo việc công nhận bằng cấp một cách mặc nhiên trong quá trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm… của Université Libérale de Paris (Paris-U) và các trường đối tác. Université Libérale de Paris cũng không đảm bảo, không hỗ trợ quy trình công nhận bằng cấp tương đương (nếu có).
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo, không cam kết người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Pháp, Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) hỗ trợ tối đa nhưng không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa du học (trong trường hợp du học toàn thời gian) hoặc visa Châu Âu (để tham gia lễ tốt nghiệp tại Pháp và/ hoặc Châu Âu) nếu không đạt yêu cầu của nước sở tại và cơ quan có thẩm quyền trong cấp, phê duyệt quyền xuất nhập cảnh, quyền di chuyển và di trú.
 
Young smiling boy and girl happily looking in camera spending time together in skatepark
Screen Shot 2022-08-15 at 15.09.24

Học phí

Với học viên quốc tịch Việt Nam được áp dụng chính sách trợ phí vùng 3 (do World Bank công bố). Học viên được xét học bổng lên đến 80% so với học phí gốc.

Phí đăng ký gốc
0
Học phí gốc
0
Phí gốc cho tài liệu học tập và hỗ trợ
0
Phí đăng ký cho sinh viên Việt Nam
- 0 %
Học phí cho sinh viên Việt Nam
- 0 %
Phí cho tài liệu học tập và phí hỗ trợ cho Việt Nam
- 0 %

Université Libérale de Paris

Liên hệ để xét học bổng và nhận trợ phí tối thiểu 80% cho sinh viên quốc tịch Việt Nam. Sinh viên nước ngoài sống tại Việt Nam không áp dụng chính sách này.

Close Search Window