VERN' University là đại học tốt nhất Croatia với các kiểm định và công nhận cấp nhà nước

.

Đại học VERN’ Croatia là đại học tốt nhất Croatia và là đại học đạt các kiểm định cấp nhà nước Croatia và quốc tế:

  • Công nhận bởi Bộ giáo dục và văn hoá Croatia: Đại học VERN’ được Công nhận là trường Đại học bởi Croatia Ministry of Education and Culture.
  • Công nhận chất lượng đại học cấp nhà nước: Kiểm định chất lượng cấp chính phủ Croatia bởi Agency for Science and Higher Education.
  • Đạt tiêu chuẩn ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area): Tiêu chuẩn quan trọng nhất cho các trường đại học tại Châu Âu và là cơ sở để công nhận toàn Châu Âu.
  • Công nhận là đại học quốc tế bởi Hiệp hội đại học Quốc tế: International Association of Universities (IAU) là hệ thống niêm yết các đại học được công nhận cấp chính phủ nhằm hỗ trợ du học sinh có thể chọn đúng trường. VERN’ là 1 trong 2 đại học Croatia được công nhận là đại học quốc tế.
  • Thành viên của EFMD:  European Foundation for Management Development là cộng đồng uy tín bậc nhất của ngành quản lý.
  • Đại học tốt nhất Croatia: Được công nhận là Đại học tốt nhất Croatia bởi QUDAL (QUality meDAL).
  • Đại học đầu tiên đạt danh diệu Superbrands Croatia về giáo dục.
  • Đại học được công nhận bởi EU cho hệ thống Erasmus và đạt Erasmus extended university (Erasmus Mundus) charter cấp bởi EU.
Giảng viên
0 +
Khoá và chuyên ngành
0 +
Viện đào tạo
0
Chuyên ngành
0
Trung tâm và đối tác
0 +

Chương trình bằng kép phối hợp với VERN' Croatia

Đại học Khai phóng Paris phối hợp với đại học VERN’ Croatia thông qua công nhận kết quả từng giai đoạn đào tạo của VERN’ để chuyển tiếp vào các giai đoạn tiếp theo của Paris-U.

Chương trình hợp tác giúp học viên của Paris-U có thể đồng thời lấy được văn bằng của Đại học VERN’ Croatia và văn bằng của Paris-U.

.

Bằng kép với VERN'

Nhận đồng thời văn bằng từ Đại học VERN' và Đại học Khai phóng Paris.

Công nhận toàn cầu

Cả văn bằng của Đại học VERN' Croatia và bằng của Đại học khai phóng Paris đều được kiểm định và công nhận toàn cầu.

Học bổng theo từng khu vực

Université Libérale de Paris (Paris-U) căn cứ vào báo cáo hằng năm của World Bank để cung cấp học bổng cho học viên. Tuỳ thuộc vào từng khu vực, Paris-U có chính sách tương ứng và có thể kết thúc mà không báo trước.

MBA Đại học VERN' + Thạc sĩ chuyên ngành Paris-U

DBA đại học VERN' + Doctorate chuyên ngành Paris-U

DBA đại học VERN' + Ph.D chuyên ngành Paris-U

Tiến sĩ giáo dục VERN' + DBA Quản lý Giáo dục Paris-U

Tiến sĩ giáo dục VERN' + Ph.D Quản lý giáo dục Paris-U

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Nhằm đảm bảo tính công nhận toàn cầu, hỗ trợ dịch chuyển lao động và mô hình giáo dục khai phóng dành cho sau đại học, Paris-U đào tạo 100% chương trình bằng tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu EQF, RQF và các quy chế của EU dành cho đào tạo đại học và sau đại học. Paris-U không đào tạo bằng tiếng Pháp, không áp dụng quy chế đào tạo, khung chương trình Pháp.

Close Search Window