DBA đại học VERN' + Doctorate chuyên ngành Paris-U

2 bằng tiến sĩ 2 chuyên ngành từ Croatia & pháp

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) là chương trình và bằng cấp cao nhất trong giới quản trị, quản lý. Chương trình DBA tập trung vào kiến thức nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực quản lý và quản trị kinh doanh. Học viên được tiếp cận nghiên cứu ngay từ đầu với các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Khác với chương trình Tiến sĩ khoa học (Doctor of Philosophy – PhD) học viên không đòi hỏi đăng bài báo khoa học hoặc hình thành hệ thống lý thuyết mới nhưng đòi hỏi nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong ngành hoặc lĩnh vực mà mình đang quản lý.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học VERN’ Croatia.
 • Bằng Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp chuyên ngành từ Université Libérale de Paris.

VERN’ University Croatia là (1) đại học tốt nhất Croatia (QUDAL); (2) được công nhận bởi Bộ giáo dục và văn hoá Croatia, (3) đạt kiểm định giáo dục cấp nhà nước (ASHE Croatia), (4) đạt kiểm định chất lượng đào tạo đại học của Châu Âu ESG; (5) là đại học được công nhận bởi hệ thống đại học quốc tế IAU, (6) thành viên được công nhận bởi EFMD; (7) Đạt nhãn hiệu quốc gia về giáo dục đầu tiên của Croatia (Superbrands Croatia); là đại học được công nhận bởi EU theo hệ thống Erasmus+.

Chương trình chi tiết

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Doctor of Business Administration) là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng Tiến sĩ độc lập với 2 chuyên ngành. Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programmatic).

 • Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U) đạt kiểm định cấp tổ chức bởi HEAD (High Education Accreditation Department) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình được công nhận bởi hệ thống công nhận năng lực quốc gia Anh Quốc.
 • VERN’ University Croatia là (1) đại học tốt nhất Croatia (QUDAL); (2) được công nhận bởi Bộ giáo dục và văn hoá Croatia, (3) đạt kiểm định giáo dục cấp nhà nước (ASHE Croatia), (4) đạt kiểm định chất lượng đào tạo đại học của Châu Âu ESG; (5) là đại học được công nhận bởi hệ thống đại học quốc tế IAU, (6) thành viên được công nhận bởi EFMD; (7) Đạt nhãn hiệu quốc gia về giáo dục đầu tiên của Croatia (Superbrands Croatia); là đại học được công nhận bởi EU theo hệ thống Erasmus+.

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 15% so với học phí tại Croatia và Pháp.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ đối tác tại Việt Nam giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp
 • Bổ sung các workshop hướng dẫn nghiên cứu tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận án Tiến sĩ.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình Hybrid kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương (trực tuyến). Học viên có thể học chương trình gốc của Pháp và Croatia.

Khác biệt về bằng cấp: 2 bằng độc lập với chuyên ngành căn cứ vào luận án Tiến sĩ

 • Bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Doctor of Business Administration) từ Đại học VERN’ Croatia.
 • Bằng Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp chuyên ngành từ Đại học khai phóng Paris – Université Libérale de Paris.

Khác biệt về tài liệu học tập và nghiên cứu:

 • Chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh mặc dù là chương trình tiến sĩ tiếp cận nghiên cứu ngay từ đầu nhưng nghiên cứu sinh được tiếp cận học liệu của các môn học chuyên ngành ở Level 8 EQF (Tiến sĩ). Đại học khai phóng Paris của là đại học đầu tiên tại Châu Âu áp dụng mô hình này. 
 • Việc tiếp cận học liệu của các môn học chuyên ngành ở cấp độ Tiến sĩ giúp các nghiên cứu sinh không chỉ củng cố kiến thức chuyên ngành mà còn là nguồn tham khảo quan trọng giúp các nghiên cứu sinh tự tin tiến hành nghiên cứu và triển khai luận án Tiến sĩ.

Khác biệt về công nhận chuyên gia:

 • Đại học Khai phóng Paris cũng là đại học đầu tiên xây dựng mô hình công nhận kép với sự kết hợp giữa tính kiểm định toàn diện của chương trình học thuật và sự công nhận của các tổ chức công nhận chuyên gia (Professional Certified Bodies).
 • Sau khi tốt nghiệp các chương trình Tiến sĩ của Đại học Khai phóng Paris, tuỳ thuộc vào từng chương trình, các chuyên gia sẽ được công nhận năng lực về nghiên cứu và năng lực chuyên môn bởi Senior Leader Bureau [UK].

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) bằng kép là chương trình định hướng nghiên cứu ứng dụng, học viên sẽ (1) tiếp cận học liệu của 6 môn chuyên ngành quản trị và quản lý ở cấp độ 8 (Doctorate Level); (2) học các môn về nghiên cứu và (3) triển khai nghiên cứu từng bước dưới sự hỗ trợ và giám sát của Giảng viên hướng dẫn.

Chương trình kéo dài 2 năm. Học viên học kết hợp giữa bài giảng được truyền hình trực tiếp toàn cầu (Live Class) kết hợp với trợ giảng trực tuyến và giảng viên hướng dẫn.

Các môn tự học để bổ sung kiến thức:

 • Developing Strategic Management and Leadership Potential (0 ECTS credits)
 • Managing Strategic Change (0 ECTS credits)
 • Project Development, Planning and Management (0 ECTS credits)
 • Advanced Research Design and Methodologies (0 ECTS credits)
 • Developing Research Capability (0 ECTS credits)
 • Strategic Financial Management (0 ECTS credits)
 • Strategic Human Resource Management (0 ECTS credits)
 • Entrepreneurship and Innovation (0 ECTS credits)

Các môn học bắt buộc bao gồm:

 • Course: Developing Research Capability (15 ECTS credits)
 • Activity: Present Research Proposal in Colloquium
 • Course: Advance Research Design and Methodologies (15 ECTS credits)

Sau mỗi môn học, học viên sẽ hoàn thành từng giai đoạn của luận án Tiến sĩ.

Giai đoạn làm luận án Tiến sĩ (90 ECTS credits)

 • Activity: Working with Research Supervisor for Dissertation
 • Activity: Present the research result in Colloquium
 • Activity: Defend the Dissertation

Luận văn Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) sẽ gắn liền với những giải pháp và phát triển tri thức trong ngành quản trị và quản lý.

Khác với các chương trình PhD, chương trình Doctor of Business Administration không yêu cầu bắt buộc nhưng khuyến khích có bài báo khoa học đăng trên hệ thống ISI/SCOPUS. 

Sau khi hoàn tất chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh bằng kép, học viên có thể:

 1. Có thể phát triển nghiên cứu phù hợp với bối cảnh nghiên cứu chuyên ngành Quản trị và Quản lý.
 • Đánh giá tầm quan trọng, tính thực tiễn, khả năng có thể nghiên cứu của vấn đề cần nghiên cứu chuyên ngành Quản trị và Quản lý.
 • Phát triển và điều chỉnh mục đích nghiên cứu cho phù hợp với định hướng, mục tiêu nghiên cứu và trong giới hạn thời gian nghiên cứu.
 • Phân tích, xem xét các tuỳ chọn và đưa ra sự lựa chọn nghiên cứu phù hợp

2. Có khả năng tập hợp, sắp xếp, lựa chọn các cơ sở lý thuyết phục vụ cho đề tài nghiên cứu bậc Tiến sĩ.

 • Tập hợp các cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu kinh doanh và quản lý.
 • Phân nhóm và hình thành cấu trúc cơ sở lý thuyết phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học quản lý.

3. Khả năng thiết kế nghiên cứu hoàn chỉnh

 • Biết cách xem xét các nghiên cứu tiền nhiệm, biết lựa chọn các nghiên cứu có liên quan để hỗ trợ cho nghiên cứu dự kiến thực hiện.
 • Thiết kế nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và khung thời gian nghiên cứu.
 • Điều chỉnh phương pháp nghiên cứu đã chọn lựa với sự cân nhắc đến đạo đức nghiên cứu và tính khả thi.

4. Khả năng hình thành đề xuất nghiên cứu (Research Proposal) và nghiên cứu hoàn chỉnh.

 • Hình thành câu hỏi nghiên cứu, xem xét cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
 • Xây dựng nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua hình thành luận án Tiến sĩ hoàn chỉnh với chuyên ngành lựa chọn.
 • Biết cách trình bày nghiên cứu trước hội đồng khoa học.
 • Năng lực phản biện và thuyết phục

Université Libérale de Paris là đại học duy nhất cho phép học viên Tiến sĩ tiếp cận toàn bộ các môn học chuyên ngành về quản trị và quản lý ở cấp độ Tiến sĩ. Học viên dùng chính học liệu của các môn học chuyên ngành này để gia tăng kiến thức và phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Toàn bộ học liệu của các môn chuyên ngành Quản trị và Quản lý ở cấp độ Tiến sĩ (Level 8 EQF) được đăng tải trên hệ thống quản lý đào tạo (LMS) và chỉ học viên chương trình Tiến sĩ của Université Libérale de Paris mới được tiếp cận các học liệu này.

Các học liệu và bài giảng mà học viên Doctor of Business Administration được tiếp cận:

 • Developing Strategic Management and Leadership Potential.
 • Managing Strategic Change.
 • Project Development, Planning and Management.
 • Advanced Research Design and Methodologies.
 • Developing Research Capability.
 • Strategic Financial Management.
 • Strategic Human Resource Management.
 • Entrepreneurship and Innovation.

Với sự hỗ trợ của học liệu bổ trợ kiến thức, học viên chương trình DBA vừa có kiến thức chuyên ngành ở cấp độ Tiến sĩ vừa có năng lực nghiên cứu từ chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. 

Tiến sĩ khoa học (PhD) và Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) có nhiều khác biệt. Một số khác biệt cơ bản bao gồm:

STTTiêu chíDoctor of Philosophy Ph.DProfessional Doctorate
1Định dạng tên gọi và văn bằngDoctor of Philosophy in [tên chuyên ngành]Doctor of [tên chuyên ngành]
2Phân loại Tiến sĩTiến sĩ khoa họcTiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp (Professional Doctorate)
3Cấp độTiến sĩ (cấp độ học thuật cao nhất trong các lĩnh vực chuyên ngành)Tiến sĩ (cấp độ học thuật cao nhất trong ngành quản trị và quản lý)
4Số năm đào tạoTừ 3 đến 5 nămTừ 2 đến 5 năm
5Mục tiêu học tập và nghiên cứuHình thành hệ thống lý thuyết mới cho ngành và lĩnh vựcHình thành hệ thống lý thuyết mới và/hoặc hình thành các giải pháp mang tính ứng dụng cho ngành và lĩnh vực mình quản lý và nghiên cứu
6Yêu cầu bài báo khoa học quốc tế trên ISI/SCOPUSKhuyến khích và được hướng dẫn theo lộ trình riêng khi có nhu cầuKhuyến khích và được hướng dẫn triển khai khi có nhu cầu
7Yêu cầu môn họcCác môn nghiên cứu và ColloquiumCác môn nghiên cứu và Colloquium
8Yêu cầu luận án Tiến sĩHàm lượng học thuật caoHàm lượng ứng dụng cao
9Công nhận sau khi tốt nghiệpTiến sĩ (Dr.)Tiến sĩ (Dr.)
10Cấp độ theo khung năng lực Châu ÂuLevel 8Level 8
11Lộ trình nghề nghiệpGiảng dạy, Nghiên cứuGiảng dạy, Quản lý
12Lộ trình phát triển học thuậtNghiên cứu sau tiến sĩ (PostDoc)Nghiên cứu sau tiến sĩ (PostDoc)

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo có thể lĩnh hội, đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

 • Bằng Thạc sĩ các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định. Với các đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế, đối tác của Université Libérale de Paris (Paris-U) tại Việt Nam sẽ làm các thủ tục thẩm định.
 • Bằng Level 7 theo hệ RQF (Anh Quốc), EQF (Châu Âu) hoặc tương đương. Bằng Level 7 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.
 • Université Libérale de Paris không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo, các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills, các đại học có kiểm định nhưng từ các tổ chức kiểm định không uy tín.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, Université Libérale de Paris (Paris-U) và đối tác độc quyền tại Việt Nam (Viện MBA) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Lưu ý: 

Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của Paris-U.

 • Thông tin về kiểm định, công nhận của Đại học VERN’ Croatia, tham khảo thêm TẠI ĐÂY (vui lòng dùng Google dịch)
 • Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của Université Libérale de Paris (Paris-U), vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) là chương trình bằng kép. Sau khi tốt nghiệp học viên nhận được:

 1. Bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) từ Đại học VERN’ Croatia.
 2. Bằng Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp chuyên ngành từ Université Libérale de Paris. Chuyên ngành căn cứ vào luận văn tốt nghiệp:
 • Doctor of Education Management
 • Doctor of Healthcare Management
 • Doctor of Hospitality Management
 • Doctor of Logistics Management
 • Doctor of Human Resource Management
 • Doctor of Marketing Management
 • Doctor of Financial and Banking Management
 • Doctor of Strategic Management
 • Doctor of Insurance Management.
 • Doctor of Engineering Business Management
 • Doctor of E-commerce management
 • Doctor of Information system Management
 • Doctor of Design Management
 • Doctor of Non-profit organization Management.

Research Scientist Certified là chứng nhận chuyên gia của Senior Leader Bureau [UK] với tiêu chuẩn công nhận theo khung năng lực Senior Leader Apprenticeship do chính phủ Anh Quốc ban hành.

Chứng nhận chuyên gia do chính phủ Anh Quốc ban hành với sự phối hợp xây dựng và công nhận bởi Tata Steel, Covance, Fera, Photo Centric, Astra Zeneca, Unilever, GSK, Croda, Pfizer, 2sfg, teva runcorn, BASF, nufarm, Grimsby hospital, Health education England.

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đăng ký để nhận các công nhận này mà không phải trải qua kỳ thi sát hạch và kiểm tra EPA hằng năm của Senior Leader Bureau.

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Doctor of Business Administration) là một trong những văn bằng cao nhất trong giới Quản trị và quản lý. Cùng với hệ thống bằng kép với DBA của Đại học VERN’ Croatia, nghiên cứu sinh có thể phát triển sự nghiệp ở vai trò chuyên gia, chuyên gia nghiên cứu lý thuyết và thực hành, trở thành giảng viên hoặc phát triển với các vai trò cao cấp trong ngành và lĩnh vực.

Trong trường hợp học viên mong muốn triển khai các nghiên cứu quốc tế, đăng các bài báo quốc tế trên hệ thống ISI, SCOPUS…, có thể tham gia các chương trình PostDoc theo các lĩnh vực nghiên cứu mà mình muốn phát triển.

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cũng có thể xuất bản sách, xuất bản các nghiên cứu đã hình thành trong quá trình học hoặc các nghiên cứu phát sinh trong quá trình nghiên cứu.

Lưu ý:

 • Học viên là học viên chính thức của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Học viên học chương trình gốc như sinh viên toàn thời gian tại Pháp của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Université Libérale de Paris (Paris-U) không áp dụng hệ thống đào tạo dành cho các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • Bằng do Université Libérale de Paris (Paris-U) cấp thuộc nhóm văn bằng của Đại học tư thục (private degrees). Văn bằng của Université Libérale de Paris (Paris-U) không thuộc hệ thống giáo dục công lập, không thuộc chính phủ Pháp và không thuộc hệ thống đào tạo đại học bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • LRN là đơn vị được chính phủ Anh Quốc công nhận. Là chương trình đào tạo kết hợp, bằng do LRN cấp là văn bằng được sử dụng để công nhận năng lực. Học viên không được sử dụng bằng của LRN để chuyển đổi thành tín chỉ tương ứng khi chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác nếu LRN và Paris-U không công nhận bằng văn bản.
 • Đây không phải là chương trình liên kết với bất kỳ đại học nào tại Việt Nam, cũng không phải chương trình quốc tế nhưng dạy bằng tiếng Việt. Học viên học chương trình gốc của Paris-U như học viên toàn thời gian tại Châu Âu.
 • Không có bất kỳ giảng viên địa phương nào tham gia vào công tác giảng dạy. Hoạt động tại địa phương chỉ là hoạt động hỗ trợ học thuật. Toàn bộ hoạt động hỗ trợ của đối tác tại Việt Nam chỉ mang tính hỗ trợ, không đào tạo thay thế cho giảng viên quốc tế của Université Libérale de Paris, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình, không can thiệp vào kết quả đào tạo cũng như không có quyền thực hiện các chế định thuộc thẩm quyền Đại học của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chính sách trợ phí và học bổng (nếu có) có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước.

Trách nhiệm miễn trừ:

 • Université Libérale de Paris (Paris-U) và các đối tác không đảm bảo đăng ký học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp. Université Libérale de Paris chỉ cấp bằng và công nhận kết quả học tập nếu học viên đáp ứng đầy đủ và hoàn tất các yêu cầu về học thuật, quy chế tài chính, kỷ luật học tập và các quy định khác.
 • Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý vắng mặt, tự ý không tiếp tục chương trình, Université Libérale de Paris (Paris-U) có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối hỗ trợ, huỷ bỏ tư cách học viên và không bồi hoàn chi phí, học phí.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận bởi bên thứ ba. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới.
 • Mặc dù có các quy định công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình. Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo việc công nhận bằng cấp một cách mặc nhiên trong quá trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm… của Université Libérale de Paris (Paris-U) và các trường đối tác. Université Libérale de Paris cũng không đảm bảo, không hỗ trợ quy trình công nhận bằng cấp tương đương (nếu có).
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo, không cam kết người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Pháp, Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) hỗ trợ tối đa nhưng không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa du học (trong trường hợp du học toàn thời gian) hoặc visa Châu Âu (để tham gia lễ tốt nghiệp tại Pháp và/ hoặc Châu Âu) nếu không đạt yêu cầu của nước sở tại và cơ quan có thẩm quyền trong cấp, phê duyệt quyền xuất nhập cảnh, quyền di chuyển và di trú.
 
Young smiling boy and girl happily looking in camera spending time together in skatepark
Screen Shot 2022-08-15 at 15.09.24

Học phí

Với học viên quốc tịch Việt Nam được áp dụng chính sách trợ phí vùng 3 (do World Bank công bố). Học viên được xét học bổng lên đến 80% so với học phí gốc.

Phí đăng ký gốc
0
Học phí gốc
0
Phí gốc cho tài liệu học tập và hỗ trợ
0
Phí đăng ký cho sinh viên Việt Nam
- 0 %
Học phí cho sinh viên Việt Nam
- 0 %
Phí cho tài liệu học tập và phí hỗ trợ cho Việt Nam
- 0 %

Université Libérale de Paris

Liên hệ để xét học bổng và nhận trợ phí tối thiểu 80% cho sinh viên quốc tịch Việt Nam. Sinh viên nước ngoài sống tại Việt Nam không áp dụng chính sách này.

Close Search Window