Intergrated M.Phil & Ph.D in Business Administration (Integrated Ph.D)

KẾT HỢP CẢ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ TRONG 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

Chương trình Tích hợp M.Phil và Ph.D là chương trình đầu tiên tại Châu Âu kết hợp cả 2 quá trình Thạc sĩ khoa học (Master of Philosophy) và chương trình Tiến sĩ Khoa học (Doctor of Philosophy – Ph.D). Chương trình giúp học viên đã tốt nghiệp đại học có thể định hướng vào chương trình Tiến sĩ ngay từ đầu và trải qua tuần tự 2 giai đoạn đào tạo ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Điểm đặc biệt của chương trình là giúp học viên tiết kiệm thời gian và chi phí. Thay vì mất từ 2 đến 3 năm cho chương trình Thạc sĩ khoa học và từ 3 đến 5 năm nữa cho chương trình Tiến sĩ thì học viên chỉ mất tối thiểu 3 năm và tối đa là 5 năm để hoàn tất cả 2 giai đoạn, nhận cả bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ cùng một lúc.

Chương trình Tiến sĩ tích hợp chỉ áp dụng cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học loại khá trở lên từ các đại học được kiểm định và công nhận và chỉ tiêu tiếp nhận hằng năm vào chương trình rất hạn chế và có thể kết thúc mà không báo trước.

Chương trình bên cạnh tiết kiệm thời gian học tập cũng giúp học viên tiết kiệm chi phí. Bên cạnh các chính sách trợ phí cho học viên Việt Nam học viên còn được giảm 50% học phí ở giai đoạn M.Phil khi tham gia chương trình Tiến sĩ tích hợp.

Tiến sĩ tích hợp M.Phil-Ph.D của Université Libérale de Paris (Paris-U) là chương trình phối hợp giữa Pháp và Vương quốc Anh. Sau khi tốt nghiệp, ở mỗi giai đoạn, nghiên cứu sinh sẽ nhận được 2 bằng Thạc sĩ và 2 bằng Tiến sĩ với các chuyên ngành khác biệt.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

Ở giai đoạn Master of Philosophy:

 • Bằng Level 7 (Master Level) thuộc hệ thống khung năng lực Anh Quốc và Châu Âu: LRN Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership
 • Bằng Thạc sĩ Khoa học theo chuyên ngành từ Université Libérale de Paris.
 • Đăng ký để lấy Chứng nhận chuyên gia Operational Research Specialist Certified từ Senior Leader Council [UK] mà không phải trải qua kỳ sát hạch EPA hằng năm tại UK.

Ở giai đoạn Doctor of Philosophy (Ph.D):

 • Bằng Level 8 (Doctoral Level) thuộc hệ thống khung năng lực Anh Quốc và Châu Âu: LRN Level 8 Diploma in Strategic Management and Leadership
 • Bằng Tiến sĩ Khoa học theo chuyên ngành từ Université Libérale de Paris.
 • Đăng ký để lấy Chứng nhận chuyên gia Research Scientist Certified mà không phải trải qua kỳ sát hạch EPA hằng năm tại UK.

Chương trình chi tiết

Định nghĩa Thạc sĩ khoa học (M.Phil)

‘M.Phil’ là tên viết tắt thông dụng toàn cầu của ‘Master of Philosophy’ (Thạc sĩ Khoa học) là chương trình Thạc sĩ định hướng nghiên cứu. Thay vì học các môn học như các chương trình Thạc sĩ khác, M.Phil sẽ đào tạo nghiên cứu ngay từ đầu. Thông qua quá trình nghiên cứu, chương trình M.Phil giúp học viên không chỉ nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học mà còn có thể tiếp cận và lĩnh hội được kiến thức chuyên ngành một cách sâu rộng.

M.Phil (Thạc sĩ khoa học) xét trong môi trường học thuật là văn bằng Thạc sĩ có cấp độ cao nhất và cao hơn các chương trình như Master và Master of Sciences. Mặc dù thuộc nhóm Master (Thạc sĩ) nhưng M.Phil trên thực tế được xem là tiệm cận với Tiến sĩ (Ph.D) do khả năng mở rộng nghiên cứu ở giai đoạn M.Phil để hoàn tất chương trình Ph.D sau này.

M.Phil được công nhận trên thế giới như thế nào?

Phân cấp theo hệ thống khung năng lực quốc gia:

Trên hệ thống phân cấp giáo dục M.Phil được công nhận là Master Level (Cấp độ Thạc sĩ) với chi tiết như sau:

 • Theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc (UK National Qualifications Framework – NQF), M.Phil thuộc Level 7 (Master Level).
 • Tại Châu Âu, theo khung năng lực EQF, M.Phil được xếp ở bậc 2 (Second-Cycle) là bậc Thạc sĩ.
 • Tại Châu Úc, M.Phil được công nhận ở Level 9 – Masters Degree by Research.
 • Tại Hoa Kỳ, M.Phil được công nhận ở cấp độ Thạc sĩ và chỉ những trường đại học hàng đầu mới cung cấp chương trình M.Phil. M.Phil tại Hoa Kỳ được đào tạo như đào tạo Ph.D nhưng chưa trải qua quá trình bảo vệ luận án. Thông thường sau khi bảo vệ luận án, học viên M.Phil sẽ nhận bằng Ph.D.

Phân cấp trên thực tế theo cấp độ học thuật:

 • Mặc dù tên gọi là Master (Thạc sĩ) nhưng trên thực tế M.Phil được xếp trên tất cả các chương trình Master khác và cấp bậc ở giữa Master và Doctorate. 
 • Việc xếp thứ bậc cao hơn các chương trình Master khác không phải vì tính chất nghiên cứu của chương trình mà vì theo yêu cầu từ một số hệ thống giáo dục của Châu Âu, học viên chỉ được tham gia vào M.Phil khi đã có bằng Thạc sĩ hoặc Level 7 EQF.
 • Một số Đại học cho phép học M.Phil song song với Ph.D.

Chương trình Thạc sĩ khoa học (M.Phil) dành cho ai?

Là chương trình Thạc sĩ tiếp cận nghiên cứu ngay từ đầu, M.Phil phù hợp với một số nhóm học viên sau:

 • Các giảng viên
 • Các chuyên viên khoa học
 • Các nhà tư vấn và hoạch định chính sách.
 • Những ứng viên có định hướng học Ph.D ngay từ đầu do có thể sử dụng kết quả của M.Phil để mở rộng và lấy Ph.D
 • Các chuyên gia đã có kinh nghiệm làm việc mong muốn biến ý tưởng thành một kết quả nghiên cứu và báo cáo khoa học. 

Chương trình Thạc sĩ khoa học M.Phil gồm những nội dung gì?

Chương trình M.Phil có cấu trúc hoàn toàn giống với chương trình Ph.D thông thường sẽ bao gồm:

 • Phát triển đề xuất nghiên cứu (Research Proposal)
 • Xem xét và nghiên cứu cơ sở lý thuyết (Literature Review).
 • Thiết kế nghiên cứu (Design Research).
 • Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

Điều kiện để được tham gia M.Phil?

 • Do M.Phil là bằng Thạc sĩ có cấp độ cao nhất về mặt học thuật, do đó để có thể tham gia chương trình M.Phil cần tối thiểu tốt nghiệp đại học tại các trường được kiểm định và uy tín.
 • Một số trường đại học còn yêu cầu một số điều kiện đặc biệt như định hướng nghề nghiệp, dự thảo nghiên cứu hoặc đã trải qua một số môn chuyên ngành ở cấp độ 7 (Thạc sĩ) theo khung năng lực EQF.

Định nghĩa Tiến sĩ Khoa học (Doctor of Philosophy)

‘Ph.D’ là tên viết tắt thông dụng toàn cầu của ‘Doctor of Philosophy’ (Tiến sĩ Khoa học) là chương trình Tiến sĩ định hướng nghiên cứu với học hàm cao nhất trong hệ thống học thuật hàn lâm. Khi tham gia chương trình Tiến sĩ tích hợp M.Phil, nghiên cứu sinh sẽ sử dụng ngay kết quả nghiên cứu ở giai đoạn M.Phil phát triển và hoàn thiện nghiên cứu ở cấp độ Tiến sĩ,  bổ sung thêm bài báo khoa học để hoàn tất chương trình Ph.D

Ph.D là văn bằng cao nhất trong hệ thống giáo dục hàn lâm. Khác với chương trình Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp (Professional Doctorate), Ph.D hướng đến hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và xuất bản bài báo khoa học quốc tế.

Ph.D được công nhận trên thế giới như thế nào?

Phân cấp theo hệ thống khung năng lực quốc gia:

Trên hệ thống phân cấp giáo dục Ph.D được công nhận là Tiến sĩ (Level 8 EQF) với chi tiết như sau:

 • Theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc (UK National Qualifications Framework – NQF), Ph.D thuộc Level 8 (Doctorate Level).
 • Tại Châu Âu, theo khung năng lực EQF, Ph.D được xếp ở bậc 3 (Third-Cycle) là bậc Tiến sĩ.
 • Tại Châu Úc, M.Phil được công nhận ở Level 10 – Doctorate Degree.
 • Tại Hoa Kỳ, Ph.D được công nhận ở cấp độ Tiến sĩ.

Chương trình Thạc sĩ khoa học (M.Phil) dành cho ai?

Là chương trình Thạc sĩ tiếp cận nghiên cứu ngay từ đầu, M.Phil phù hợp với một số nhóm học viên sau:

 • Các giảng viên
 • Các chuyên viên khoa học
 • Các nhà tư vấn và hoạch định chính sách.
 • Những ứng viên có định hướng học Ph.D ngay từ đầu do có thể sử dụng kết quả của M.Phil để mở rộng và lấy Ph.D
 • Các chuyên gia đã có kinh nghiệm làm việc mong muốn biến ý tưởng thành một kết quả nghiên cứu và báo cáo khoa học. 

Chuyển tiếp từ M.Phil lên Ph.D trực tiếp như thế nào?

 • Bước 1: Làm việc với giảng viên hướng dẫn để hoàn thành luận văn Tiến sĩ trên nền tảng chương trình M.Phil.
 • Bước 2: Hoàn thành bảo vệ luận văn Tiến sĩ.
 • Bước 3: Hoàn thành đăng bài báo khoa học.

Hoàn thành 3 bước trên, nghiên cứu sinh sẽ tốt nghiệp Ph.D với thời gian và chi phí tiết kiệm nhất.

Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí:

 • Chương trình Tiến sĩ tích hợp M.Phil-Ph.D là chương trình duy nhất giúp các nghiên cứu sinh có thể nghiên cứu ngay từ giai đoạn Thạc sĩ, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí để hoàn thành chương trình Tiến sĩ.  
 • Thay vì mất 2 năm cho chương trình M.Phil, từ 3 đến 5 năm cho chương trình Ph.D, khi tham gia chương trình Tiến sĩ tích hợp, nghiên cứu sinh chỉ mất tối đa từ 3 đến 5 năm để hoàn thành cả 2 giai đoạn.

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Tiến sĩ tích hợp phối hợp giữa hệ thống khảo thí cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc và Châu Âu theo Level LRN và Đại học Khai phóng Paris (Paris-U). Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programmatic).

 • Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U) đạt kiểm định cấp tổ chức bởi HEAD (Higher Education Accreditation Department) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được công nhận bởi LRN, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • LRN là hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Anh Quốc và Châu Âu. 

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 15% so với học phí tại Anh Quốc và Pháp.
 • Tiết kiệm 50% học phí cho chương trình M.Phil khi tham gia chương trình Tiến sĩ tích hợp.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ đối tác địa phương giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp
 • Bổ sung một số workshop hỗ trợ tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận văn Thạc sĩ.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình Hybrid kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương (trực tuyến). Học viên có thể học chương trình gốc của Pháp và Anh Quốc, lấy bằng như du học toàn thời gian mà không phải sống và sinh hoạt tại Châu Âu như sinh viên toàn thời gian.

Khác biệt về bằng cấp:

Giai đoạn M.Phil:

 • Bằng Thạc sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia Level Anh Quốc và Châu Âu: LRN Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership.
 • Bằng Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh (M.Phil) chuyên ngành từ Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U).

Giai đoạn Ph.D:

 • Bằng Tiến sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia Level Anh Quốc và Châu Âu: LRN Level 8 Diploma in Strategic Management and Leadership.
 • Bằng Tiến sĩ Khoa học (Doctor of Philosophy – Ph.D) chuyên ngành từ Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U).

Các chuyên ngành có thể lựa chọn

 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị Chiến lược
 • Quản trị hoạt động bảo hiểm
 • Quản trị hoạt động du lịch.
 • Quản trị Logistics
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị Hành chính
 • Quản lý kinh doanh Kỹ thuật
 • Quản trị thương mại điện tử
 • Quản trị hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị Thiết kế (Design Management)
 • Quản trị tổ chức phi lợi nhuận
 • Và các chuyên ngành khác căn cứ vào luận văn M.Phil và Ph.D.

Các môn nền tảng:

Course: Developing Research Capability (30 credits)

Activity: Present Research Proposal in Colloquium

Course: Advance Research Design and Methodologies (30 credits)

Làm luận án M.Phil-Ph.D và bảo vệ (120 credits)

Activity: Working with Research Supervisor for Ph.D Dissertation

Activity: Present the research result in Colloquium

Activity: Defend the Ph.D Dissertation

Giai đoạn đăng bài báo quốc tế (60 credits)

Course: How to Publish the Academic Paper

Activity: Public your research paper

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo có thể lĩnh hội, đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

 • Bằng cử nhân các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định. Với các đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế, đối tác của Université Libérale de Paris (Paris-U) tại Việt Nam sẽ làm các thủ tục thẩm định.
 • Bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương. Bằng Level 6 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.
 • Université Libérale de Paris không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo, các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills, các đại học có kiểm định nhưng từ các tổ chức kiểm định không uy tín.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, Université Libérale de Paris (Paris-U) và đối tác độc quyền tại Việt Nam (Viện MBA) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Lưu ý: 

Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của Paris-U.

Université Libérale de Paris (Paris-U) là đại học được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi HEAD và ở cấp độ chương trình bởi Ofqual UK. Chương trình của Paris-U sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của Université Libérale de Paris và cả hệ thống kiểm định của LRN Vương Quốc Anh và Châu Âu. 

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

 • Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của Université Libérale de Paris (Paris-U), vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
 • Thông tin về kiểm định, công nhận, chương trình và giá trị văn bằng của LRN, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY

Giai đoạn M.Phil

LRN Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership

Văn bằng theo Level của Vương quốc Anh là bằng cấp thuộc hệ thống khung năng lực quốc gia Anh Quốc  RQF (Regulated Qualification Framework). Theo khung năng lực Anh Quốc, Level 7 Diploma được công nhận là Master Level tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Hoa Kỳ và Canada.

Bằng Master of Philosophy chuyên ngành từ Université Libérale de Paris (Paris-U) với chuyên ngành căn cứ vào luận án M.Phil.

Giai đoạn Ph.D:

LRN Level 8 Diploma in Strategic Management and Leadership

Văn bằng theo Level của Vương quốc Anh là bằng cấp thuộc hệ thống khung năng lực quốc gia Anh Quốc  RQF (Regulated Qualification Framework). Theo khung năng lực Anh Quốc, Level 7 Diploma được công nhận là Master Level tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Hoa Kỳ và Canada.

Bằng Doctor of Philosophy chuyên ngành từ Université Libérale de Paris (Paris-U) với chuyên ngành căn cứ vào luận án Tiến Sĩ.

Các chuyên ngành có thể chọn:

 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị Tài chính
 • Quản trị Chiến lược
 • Quản trị hoạt động Bảo hiểm
 • Quản trị hoạt động Du lịch.
 • Quản trị Logistics
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị Hành chính
 • Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật
 • Quản trị Thương mại điện tử
 • Quản trị hệ thống Thông tin quản lý
 • Quản trị Thiết kế (Design Management)
 • Quản trị Tổ chức phi lợi nhuận
 • Và các chuyên ngành khác căn cứ vào Capstone Project.

Là đại học khai phóng, việc giúp học viên tự do lựa chọn và nhanh chóng chuyển đổi để thích ứng kịp thời với các biến động của môi trường làm việc là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng.

Khi tham gia chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh (M.PhBA) của Đại học Khai phóng Paris học viên có thể:

 • Chọn chuyên ngành của chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh (M.PhBA) vào giai đoạn cuối sau khi hoàn tất các môn học.
 • Trong khi học chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh (M.PhBA) có thể chuyển sang chương trình sau khi hoàn tất các môn học và trước khi vào giai đoạn làm Capstone Projects.
 • Sau khi tốt nghiệp chương trình M.PhBA, có thể lấy thêm bằng với chuyên ngành tuỳ chọn mới chỉ trong vòng 06 tháng.

 

Université Libérale de Paris là đại học duy nhất cho phép học viên Tiến sĩ tiếp cận toàn bộ các môn học chuyên ngành về quản trị và quản lý ở cấp độ Tiến sĩ. Học viên dùng chính học liệu của các môn học chuyên ngành này để gia tăng kiến thức và phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Toàn bộ học liệu của các môn chuyên ngành Quản trị và Quản lý ở cấp độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Level 7 & 8 EQF) được đăng tải trên hệ thống quản lý đào tạo (LMS) và chỉ học viên chương trình M.Phil-Ph.D của Université Libérale de Paris mới được tiếp cận các học liệu này.

Các học liệu và bài giảng mà học viên M.Phil-Ph.D in Business Administration được tiếp cận:

Với sự hỗ trợ của học liệu bổ trợ kiến thức, học viên chương trình M.Phil-Ph.DBA vừa có kiến thức chuyên ngành ở cấp độ Tiến sĩ vừa có năng lực nghiên cứu từ chương trình Tiến sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh. 

Operational Research Specialist CertifiedResearch Scientist Certified là chứng nhận chuyên gia của Senior Leader Council [UK] với tiêu chuẩn công nhận theo khung năng lực Senior Leader Apprenticeship do chính phủ Anh Quốc ban hành.

Tiêu chuẩn công nhận cho vị trí Operational Research Specialist được chính phủ Anh Quốc bảo trợ xây dựng với sự tham gia của Dept for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS), Atkins Global, Royal Bank of Scotland, London Ambulance Service, BT, Defence Science and Technology Laboratory, Saker Solutions, HSBC, Optrak, Operational Research Society – Education Committee.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn công nhận cho vị trí Research Scientist có sự tham gia của Tata Steel, Covance, Fera, Photo Centric, Astra Zeneca, Unilever, GSK, Croda, Pfizer, 2sfg, teva runcorn, BASF, nufarm, Grimsby hospital, Health education England.

Operational Research Specialist CertifiedResearch Scientist Certified là chứng nhận chuyên gia quan trọng giúp người sở hữu dễ dàng chứng minh với các bên liên quan về năng lực nghiên cứu tương thích với vị trí công việc của mình trong môi trường doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và cơ quan chính phủ.

Toàn bộ chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ của Université Libérale de Paris đã được Senior Leader Council [UK] công nhận và học viên sau khi tốt nghiệp chương trình M.Phil-D.Phil sẽ có thể đăng ký để nhận chứng nhận chuyên gia Operational Research Specialist Certified và Research Scientist Certified mà không phải trải qua kỳ sát hạch EPA thường niên của Senior Leader Council [UK].

Tiến sĩ Khoa học theo chuyên ngành là một trong những văn bằng cao nhất trong hệ thống giáo dục. Cùng với hệ thống bằng kép kết hợp giữa văn bằng theo Level của Anh Quốc và văn bằng Tiến sĩ Khoa học theo chuyên ngành của Université Libérale de Paris, nghiên cứu sinh có thể phát triển sự nghiệp ở vai trò chuyên gia, chuyên gia nghiên cứu lý thuyết và thực hành, trở thành giảng viên hoặc phát triển với các vai trò cao cấp trong ngành và lĩnh vực.

Trong trường hợp học viên mong muốn triển khai các nghiên cứu quốc tế, đăng các bài báo quốc tế trên hệ thống ISI, SCOPUS…, có thể tham gia các chương trình PostDoc theo các lĩnh vực nghiên cứu mà mình muốn phát triển.

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cũng có thể xuất bản sách, xuất bản các nghiên cứu đã hình thành trong quá trình học hoặc các nghiên cứu phát sinh trong quá trình nghiên cứu.

Lưu ý:

 • Học viên là học viên chính thức của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Học viên học chương trình gốc như sinh viên toàn thời gian tại Pháp của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Université Libérale de Paris (Paris-U) không áp dụng hệ thống đào tạo dành cho các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • Bằng do Université Libérale de Paris (Paris-U) cấp thuộc nhóm văn bằng của Đại học tư thục (private degrees). Văn bằng của Université Libérale de Paris (Paris-U) không thuộc hệ thống giáo dục công lập, không thuộc chính phủ Pháp và không thuộc hệ thống đào tạo đại học bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • Đây không phải là chương trình liên kết, cũng không phải chương trình quốc tế nhưng dạy bằng tiếng Việt.
 • Không có bất kỳ giảng viên địa phương nào tham gia vào công tác giảng dạy. Hoạt động tại địa phương chỉ là hoạt động hỗ trợ học thuật
 • Toàn bộ hoạt động hỗ trợ của đối tác tại Việt Nam chỉ mang tính hỗ trợ, không đào tạo thay thế cho giảng viên quốc tế của Université Libérale de Paris, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình, không can thiệp vào kết quả đào tạo cũng như không có quyền thực hiện các chế định thuộc thẩm quyền Đại học của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chính sách trợ phí và học bổng (nếu có) có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước.

Trách nhiệm miễn trừ:

 • Université Libérale de Paris (Paris-U) và các đối tác không đảm bảo đăng ký học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp. Université Libérale de Paris chỉ cấp bằng và công nhận kết quả học tập nếu học viên đáp ứng đầy đủ và hoàn tất các yêu cầu về học thuật, quy chế tài chính, kỷ luật học tập và các quy định khác.
 • Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý vắng mặt, tự ý không tiếp tục chương trình, Université Libérale de Paris (Paris-U) có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối hỗ trợ, huỷ bỏ tư cách học viên và không bồi hoàn chi phí, học phí.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận bởi bên thứ ba. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới.
 • Mặc dù có các quy định công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình. Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo việc công nhận bằng cấp một cách mặc nhiên trong quá trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm… của Université Libérale de Paris (Paris-U) và các trường đối tác. Université Libérale de Paris cũng không đảm bảo, không hỗ trợ quy trình công nhận bằng cấp tương đương (nếu có).
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo, không cam kết người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Pháp, Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) hỗ trợ tối đa nhưng không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa du học (trong trường hợp du học toàn thời gian) hoặc visa Châu Âu (để tham gia lễ tốt nghiệp tại Pháp và/ hoặc Châu Âu) nếu không đạt yêu cầu của nước sở tại và cơ quan có thẩm quyền trong cấp, phê duyệt quyền xuất nhập cảnh, quyền di chuyển và di trú.
Umbrellas over the tables in cafe on an old street
A group of cheerful friends

Học phí

Với học viên quốc tịch Việt Nam được áp dụng chính sách trợ phí vùng 3 (do World Bank công bố). Học viên được xét học bổng lên đến 80% so với học phí gốc.

Phí đăng ký gốc
0
Học phí gốc
0
Học kỳ
0
Phí đăng ký cho sinh viên Việt Nam
0
Học phí cho sinh viên Việt Nam
0
Tổng cộng
0

Université Libérale de Paris

Liên hệ để xét học bổng và nhận trợ phí tối thiểu 80% cho sinh viên quốc tịch Việt Nam. Sinh viên nước ngoài sống tại Việt Nam không áp dụng chính sách này.

Close Search Window