Doctor of Philosophy

Bằng Ph.D từ Pháp và Bằng Level 8 Diploma từ UK

Chương trình Tiến sĩ Khoa học (Doctor of Philosophy – Ph.D) 18 chuyên ngành là chương trình bằng kép phối hợp giữa hệ thống đào tạo theo khung năng lực của Vương quốc Anh và Đại học khai phóng Paris – Université Libérale de Paris. Ph.D chuyên ngành là chương trình và bằng cấp cao nhất trong giới học thuật và nghiên cứu chuyên ngành.

Chương trình Doctor pf Philosophy – Ph.D 18 chuyên ngành tập trung vào kiến thức nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực quản lý và quản trị kinh doanh. Học viên được tiếp cận nghiên cứu ngay từ đầu với các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Khác với chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Doctor of Business Administration) học viên bắt buộc phải có tối thiểu 1 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí ISI/SCOPUS hoặc các tạp chí do Đại học Khai phóng Paris sở hữu hoặc liên kết.

Tiến sĩ Khoa học – Doctor of Philosophy của Université Libérale de Paris (Paris-U) là chương trình bằng kép với sự phối hợp giữa Pháp và Vương quốc Anh. Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được 2 bằng độc lập.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Bằng Level 8 (Doctoral Level) thuộc hệ thống khung năng lực Anh Quốc và Châu Âu: The London Academy of Sciences Level 8 Diploma in Strategic Management and Leadership
 • Bằng Tiến sĩ Khoa học theo chuyên ngành: Specialized Doctorate of Philosophy từ Université Libérale de Paris.

Chương trình chi tiết

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Ph.D chuyên ngành là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng độc lập. Chương trình phối hợp giữa Viện hàn lâm khoa học London (the London Academy of Sciences) và Đại học Khai phóng Paris (Paris-U). Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programmatic).

 • Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U) đạt kiểm định cấp tổ chức bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình Tiến sĩ Khoa học được công nhận bởi OTHM, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • Viện Hàn lâm khoa học London là Viện khoa học với giấy phép và UKRLP (UK Register of Learning Providers) 10087255, được công nhận tham gia vào hệ thống đào tạo năng lực của chính phủ Anh Quốc (Skill Funding Agency) và là Viện khoa học được kiểm định bởi ASIC Vương quốc Anh.

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 15% so với học phí tại Anh Quốc và Pháp.
 • Được hỗ trợ cho vay khuyến học với 0% lãi suất.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ đối tác tại Việt Nam giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp
 • Bổ sung các workshop hướng dẫn nghiên cứu tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận án Tiến sĩ.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình Hybrid kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương (trực tuyến). Học viên có thể học chương trình gốc của Pháp và Anh Quốc, lấy bằng như du học toàn thời gian mà không phải sống và sinh hoạt tại Pháp như sinh viên toàn thời gian của Paris-U.

Khác biệt về bằng cấp: 2 bằng độc lập với chuyên ngành căn cứ vào luận án Tiến sĩ

 • Bằng Level 8 (Doctoral Level): The London Academy of Sciences Level 8 Diploma in Strategic Management and Leadership Practice.
 • Bằng Tiến sĩ Khoa học (Doctor of Philosophy – Ph.D) chuyên ngành từ Đại học khai phóng Paris – Université Libérale de Paris.

Các chuyên ngành có thể lựa chọn

Nghiên cứu sinh khi tham gia chương trình Tiến sĩ Khoa học (Ph.D) chuyên ngành bằng kép nhận được 2 bằng độc lập và chuyên ngành sẽ căn cứ vào luận án tiến sĩ. Nghiên cứu sinh có thể chọn một trong các chuyên ngành dưới đây.

 • Ph.D in International Business (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về kinh doanh quốc tế)
 • Ph.D in Hospitality Managememt (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản trị khách sạn nhà hàng)
 • Ph.D in Public Administration (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về Quản lý Công)
 • Ph.D in Hospital Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý bệnh viện)
 • Ph.D in Pharmaceutical Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý Dược)
 • Ph.D in Healthcare Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý hoạt động chăm sóc sức khỏe)
 • Ph.D in Human Resources Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản trị nhân sự)
 • Ph.D in Finace & Banking (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về Tài chính Ngân Hàng)
 • Ph.D in Logistics and Supply Chain Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về Logistics và quản trị chuỗi cung ứng)
 • Ph.D in Tourism Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý du lịch)
 • Ph.D in Luxury Management (Tiến sĩ quản trị khoa học chuyên ngành về quản lý hàng xa xỉ)
 • Ph.D in Engineer Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý kỹ thuật)
 • Ph.D in Technical Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý công nghệ)
 • Ph.D in Construction Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý xây dựng)
 • Ph.D in Design Management (Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về quản lý thiết kế)
 • Ph.D in Information Technology Management (Tiến sĩ quản trị khoa học chuyên ngành về Quản lý công nghệ thông tin)
 • Và các chuyên ngành khác căn cứ vào luận án Tiến sĩ.

Chương trình Tiến sĩ Khoa học (Ph.D) chuyên ngành bằng kép là chương trình định hướng nghiên cứu hàn lâm, học viên sẽ học các môn về nghiên cứu và triển khai nghiên cứu từng bước dưới sự hỗ trợ và giám sát của Giảng viên hướng dẫn. Hoàn tất nghiên cứu, học viên được yêu cầu phải minh chứng có tối thiểu 1 bài báo khoa học quốc tế trê hệ thống ISI/SCOPUS hoặc các tạp chí quốc tế do Paris-U sở hữu hoặc liên kết.

Chương trình kéo dài 3 năm. Học viên học kết hợp giữa bài giảng được truyền hình trực tiếp toàn cầu (Live Class) kết hợp với trợ giảng trực tuyến và giảng viên hướng dẫn.

Các môn học bao gồm:

 • Develop advanced research approaches in a suitable context (30 credits)
 • Advanced Literature Review (30 credits)
 • Advanced Design Research (30credits)
 • Advanced Data Analytics for Research (30 credits)

Sau mỗi môn học, học viên sẽ hoàn thành từng giai đoạn của luận án Tiến sĩ.

Giai đoạn làm luận án Tiến sĩ (60 credits)

 • Doctoral Thesis (60 credits)
 • Defend Doctoral Thesis
 • Publishing in ISI/SCOPUS/Paris-U Journals

Luận văn Tiến sĩ Khoa học (Ph.D) sẽ gắn liền với phát triển tri thức trong ngành quản trị và quản lý.

Khác với các chương trình DBA, chương trình Ph.D yêu cầu bắt buộc phải có tối thiểu 1 bài báo khoa học đăng trên hệ thống ISI/SCOPUS hoặc các tạp chí do Paris-U sở hữu hoặc liên kết.

Sau khi hoàn tất chương trình Tiến sĩ khoa học bằng kép, học viên có thể:

 1. Có thể phát triển nghiên cứu phù hợp với bối cảnh nghiên cứu chuyên ngành.
 • Đánh giá tầm quan trọng, tính thực tiễn, khả năng có thể nghiên cứu của vấn đề chuyên ngành cần nghiên cứu.
 • Phát triển và điều chỉnh mục đích nghiên cứu cho phù hợp với định hướng, mục tiêu nghiên cứu và trong giới hạn thời gian nghiên cứu.
 • Phân tích, xem xét các tuỳ chọn và đưa ra sự lựa chọn nghiên cứu phù hợp

2. Có khả năng tập hợp, sắp xếp, lựa chọn các cơ sở lý thuyết phục vụ cho đề tài nghiên cứu bậc Tiến sĩ.

 • Tập hợp các cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
 • Phân nhóm và hình thành cấu trúc cơ sở lý thuyết phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học.

3. Khả năng thiết kế nghiên cứu hoàn chỉnh

 • Biết cách xem xét các nghiên cứu tiền nhiệm, biết lựa chọn các nghiên cứu có liên quan để hỗ trợ cho nghiên cứu dự kiến thực hiện.
 • Thiết kế nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và khung thời gian nghiên cứu.
 • Điều chỉnh phương pháp nghiên cứu đã chọn lựa với sự cân nhắc đến đạo đức nghiên cứu và tính khả thi.

Khả năng hình thành đề xuất nghiên cứu (Research Proposal) và nghiên cứu hoàn chỉnh.

 • Hình thành câu hỏi nghiên cứu, xem xét cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
 • Xây dựng nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua hình thành luận án Tiến sĩ hoàn chỉnh với chuyên ngành lựa chọn.
 • Biết cách trình bày nghiên cứu trước hội đồng khoa học.
 • Năng lực phản biện và thuyết phục.
 • Năng lực hình thành bài báo quốc tế.
 • Năng lực phối hợp với hội đồng thẩm định và Peer-Review trong quá trình đăng bài báo quốc tế.

Université Libérale de Paris là đại học duy nhất cho phép học viên Tiến sĩ tiếp cận toàn bộ các môn học chuyên ngành về quản trị và quản lý ở cấp độ Tiến sĩ. Học viên dùng chính học liệu của các môn học chuyên ngành này để gia tăng kiến thức và phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Toàn bộ học liệu của các môn chuyên ngành Quản trị và Quản lý ở cấp độ Tiến sĩ (Level 8 EQF) được đăng tải trên hệ thống quản lý đào tạo (LMS) và chỉ học viên chương trình Tiến sĩ của Université Libérale de Paris mới được tiếp cận các học liệu này.

Các học liệu và bài giảng mà học viên Doctor of Philosophy được tiếp cận:

 • Developing Strategic Management and Leadership Potential (20 credits)
 • Managing Strategic Change (20 credits)
 • Project Development, Planning and Management (20 credits)
 • Advanced Research Design and Methodologies (40 credits)
 • Developing Research Capability (20 credits)
 • Strategic Financial Management (20 credits)
 • Strategic Human Resource Management (20 credits)
 • Entrepreneurship and Innovation (20 credits)

Với sự hỗ trợ của học liệu bổ trợ kiến thức, học viên chương trình Ph.D vừa có kiến thức chuyên ngành ở cấp độ Tiến sĩ vừa có năng lực nghiên cứu từ chương trình Ph.D.

Chương trình Tiến sĩ của Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris được thiết kế với thời gian đào tạo từ 3 năm đến 5 năm trở lên với luận án Tiến sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tùy thuộc định hướng của từng nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh khi tham gia chương trình Tiến sĩ phối hợp với hệ thống văn bằng năng lực  Anh Quốc Level 8 Diploma có thể cân nhắc giữa 2 chương trình đào tạo là Tiến sĩ Khoa học (PhD) chuyên ngành hoặc Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Doctor of Business Administration – DBA) chuyên ngành.

Tiến sĩ khoa học (PhD) và Tiến sĩ quản trị kinh doanh (DBA) có nhiều khác biệt mặc dù cùng chung chuyên ngành. Một số khác biệt cơ bản bao gồm:

STTTiêu chíDoctor of Philosophy Ph.DProfessional Doctorate
1Định dạng tên gọi và văn bằngDoctor of Philosophy in [tên chuyên ngành]Doctor of [tên chuyên ngành]
2Phân loại Tiến sĩTiến sĩ khoa họcTiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp (Professional Doctorate)
3Cấp độTiến sĩ (cấp độ học thuật cao nhất trong các lĩnh vực chuyên ngành)Tiến sĩ (cấp độ học thuật cao nhất trong ngành quản trị và quản lý)
4Số năm đào tạoTừ 3 đến 5 nămTừ 2 đến 5 năm
5Mục tiêu học tập và nghiên cứuHình thành hệ thống lý thuyết mới cho ngành và lĩnh vựcHình thành hệ thống lý thuyết mới và/hoặc hình thành các giải pháp mang tính ứng dụng cho ngành và lĩnh vực mình quản lý và nghiên cứu
6Yêu cầu bài báo khoa học quốc tế trên ISI/SCOPUSKhuyến khích và được hướng dẫn theo lộ trình riêng khi có nhu cầuKhuyến khích và được hướng dẫn triển khai khi có nhu cầu
7Yêu cầu môn họcCác môn nghiên cứu và ColloquiumCác môn nghiên cứu và Colloquium
8Yêu cầu luận án Tiến sĩHàm lượng học thuật caoHàm lượng ứng dụng cao
9Công nhận sau khi tốt nghiệpTiến sĩ (Dr.)Tiến sĩ (Dr.)
10Cấp độ theo khung năng lực Châu ÂuLevel 8Level 8
11Lộ trình nghề nghiệpGiảng dạy, Nghiên cứuGiảng dạy, Quản lý
12Lộ trình phát triển học thuậtNghiên cứu sau tiến sĩ (PostDoc)Nghiên cứu sau tiến sĩ (PostDoc)

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo có thể lĩnh hội, đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

 • Bằng Tiến sĩ các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định. Với các đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế, đối tác của Université Libérale de Paris (Paris-U) tại Việt Nam sẽ làm các thủ tục thẩm định.
 • Bằng Level 7 theo hệ RQF (Anh Quốc), EQF (Châu Âu) hoặc tương đương. Bằng Level 7 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.
 • Université Libérale de Paris không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo, các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills, các đại học có kiểm định nhưng từ các tổ chức kiểm định không uy tín.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, Université Libérale de Paris (Paris-U) và đối tác độc quyền tại Việt Nam (Viện MBA) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Lưu ý: 

Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của Paris-U.

Université Libérale de Paris (Paris-U) là đại học được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và ở cấp độ chương trình bởi Ofqual UK. Chương trình Tiến sĩ Khoa học bằng kép sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của SIMI và cả hệ thống kiểm định của Viện hàn lâm khoa học London.

 • Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U) đạt kiểm định cấp tổ chức bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình Tiến sĩ Khoa học được công nhận bởi OTHM, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • Viện Hàn lâm khoa học London là Viện khoa học với giấy phép và UKRLP (UK Register of Learning Providers) 10087255, được công nhận tham gia vào hệ thống đào tạo năng lực của chính phủ Anh Quốc (Skill Funding Agency) và là Viện khoa học được kiểm định bởi ASIC Vương quốc Anh.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

 • Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của Université Libérale de Paris (Paris-U), vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
 • Thông tin về kiểm định, công nhận, chương trình của Viện hàn lâm khoa học London vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY

Chương trình Tiến sĩ khoa học (Ph.D) chuyên ngành là chương trình bằng kép. Sau khi tốt nghiệp học viên nhận được:

Bằng Anh Quốc theo Level từ Viện hàn lâm khoa học London – The London Academy of Sciences Level 8 Diploma in Strategic Management and Leadership

Level 8 tại Vương quốc Anh tương ứng với:

LevelKhung năng lựcBằng cấp tương ứng
8Level UK (RQF)level 8 diploma
12Level tại Scotland (SCQF)Doctoral Degrees
Professional Development Awards
Tiến SĩĐào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ)doctorate, for example doctor of philosophy (PhD or DPhil)
8Level Châu Âu (EQF)doctorate, for example doctor of philosophy (PhD or DPhil)
level 8 diploma
10Level Châu Úc (AQF)Doctoral Degree
10Level Châu Phi (ACQF)Doctoral Degree
8Level ASEAN (ARQF)Doctoral Degree
Level 8 Diploma
8Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF)Bằng Tiến Sĩ

Bằng Doctor of Philosophy (Ph.D) chuyên ngành từ Université Libérale de Paris (Paris-U)

Bằng Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành của Université Libérale de Paris (Paris-U) đạt cấp độ 8 của khung năng lực Châu Âu EQF, đạt các kiểm định theo hệ thống kiểm định của Paris-U.

Tiến sĩ Khoa học (Ph.D) chuyên ngành là một trong những văn bằng cao nhất trong giới học thuật. Cùng với hệ thống bằng kép kết hợp giữa văn bằng theo Level của Anh Quốc và văn bằng Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành của Université Libérale de Paris, nghiên cứu sinh có thể phát triển sự nghiệp ở vai trò chuyên gia, chuyên gia nghiên cứu lý thuyết và thực hành, trở thành giảng viên hoặc phát triển với các vai trò cao cấp trong ngành và lĩnh vực.

Trong trường hợp học viên mong muốn triển khai các nghiên cứu quốc tế chuyên sâu, đăng thêm các bài báo quốc tế trên hệ thống ISI, SCOPUS…, có thể tham gia các chương trình PostDoc theo các lĩnh vực nghiên cứu mà mình muốn phát triển.

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cũng có thể xuất bản sách, xuất bản các nghiên cứu đã hình thành trong quá trình học hoặc các nghiên cứu phát sinh trong quá trình nghiên cứu.

Lưu ý:

 • Học viên là học viên chính thức của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Học viên học chương trình gốc như sinh viên toàn thời gian tại Pháp của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Université Libérale de Paris (Paris-U) không áp dụng hệ thống đào tạo dành cho các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • Bằng do Université Libérale de Paris (Paris-U) cấp thuộc nhóm văn bằng của Đại học tư thục (private degrees). Văn bằng của Université Libérale de Paris (Paris-U) không thuộc hệ thống giáo dục công lập, không thuộc chính phủ Pháp và không thuộc hệ thống đào tạo đại học bằng tiếng Pháp tại Pháp.
 • Đây không phải là chương trình liên kết, cũng không phải chương trình quốc tế nhưng dạy bằng tiếng Việt.
 • Không có bất kỳ giảng viên địa phương nào tham gia vào công tác giảng dạy. Hoạt động tại địa phương chỉ là hoạt động hỗ trợ học thuật
 • Toàn bộ hoạt động hỗ trợ của đối tác tại Việt Nam chỉ mang tính hỗ trợ, không đào tạo thay thế cho giảng viên quốc tế của Université Libérale de Paris, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình, không can thiệp vào kết quả đào tạo cũng như không có quyền thực hiện các chế định thuộc thẩm quyền Đại học của Université Libérale de Paris (Paris-U).
 • Chính sách trợ phí và học bổng (nếu có) có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước.

Trách nhiệm miễn trừ:

 • Université Libérale de Paris (Paris-U) và các đối tác không đảm bảo đăng ký học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp. Université Libérale de Paris chỉ cấp bằng và công nhận kết quả học tập nếu học viên đáp ứng đầy đủ và hoàn tất các yêu cầu về học thuật, quy chế tài chính, kỷ luật học tập và các quy định khác.
 • Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý vắng mặt, tự ý không tiếp tục chương trình, Université Libérale de Paris (Paris-U) có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối hỗ trợ, huỷ bỏ tư cách học viên và không bồi hoàn chi phí, học phí.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận bởi bên thứ ba. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới.
 • Mặc dù có các quy định công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình. Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo việc công nhận bằng cấp một cách mặc nhiên trong quá trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm… của Université Libérale de Paris (Paris-U) và các trường đối tác. Université Libérale de Paris cũng không đảm bảo, không hỗ trợ quy trình công nhận bằng cấp tương đương (nếu có).
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) không đảm bảo, không cam kết người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Pháp, Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U) hỗ trợ tối đa nhưng không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa du học (trong trường hợp du học toàn thời gian) hoặc visa Châu Âu (để tham gia lễ tốt nghiệp tại Pháp và/ hoặc Châu Âu) nếu không đạt yêu cầu của nước sở tại và cơ quan có thẩm quyền trong cấp, phê duyệt quyền xuất nhập cảnh, quyền di chuyển và di trú.
 
Young smiling boy and girl happily looking in camera spending time together in skatepark
Screen Shot 2022-08-15 at 15.09.24

Học phí

Với học viên quốc tịch Việt Nam được áp dụng chính sách trợ phí vùng 3 (do World Bank công bố). Học viên được xét học bổng lên đến 80% so với học phí gốc.

Phí đăng ký gốc
0
Học phí gốc
0
lần thanh toán
0
Phí đăng ký cho sinh viên Việt Nam
0
Học phí cho sinh viên Việt Nam
0
Tổng cộng
0

Université Libérale de Paris

Liên hệ để xét học bổng và nhận trợ phí tối thiểu 80% cho sinh viên quốc tịch Việt Nam. Sinh viên nước ngoài sống tại Việt Nam không áp dụng chính sách này.

Close Search Window