Triple Crown là chương trình có tối thiểu 3 kiểm định độc lập và tối thiểu 3 đối tác công nhận kết quả đào tạo.

Paris-U
Đại học VERN
& OTHM UK

Old Museum

Master of Business Administration Triple Crown phối hợp với Đại học VERN

MA in Education Management & Innovation Pedagogy Triple Crown phối hợp với Đại học VERN

MA in Talent Development and Human Resources Management Triple Crown phối hợp với Đại học VERN

Chương trình Triple Crown

Triple Crown là tiêu chuẩn của chương trình có tối thiểu 3 kiểm định độc lập và tối thiểu 3 tổ chức công nhận kết quả đào tạo.

Là chương trình nhóm Triple Crown, sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ của SIMI Swiss, học viên nhận được:

  • Bằng MBA từ VERN’ University;
  • Bằng Thạc sĩ chuyên ngành từ Université Libérale de Paris.
  • Level 7 Diploma chuyên ngành từ hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc OTHM.
buildings-1836478_1920

.

VERN là đại học tốt nhất Croatia

Đại học VERN’ được đánh giá là đại học tốt nhất Croatia bởi QUDAL (QUality meDAL)

VERN được công nhận Đai học cấp quốc gia

Công nhận là Đại học bởi Bộ giáo dục và văn hoá (Ministry of Education and Culture).
Cục quản lý chất lượng giáo dục Croatia ASHE (Agency for Science and Higher Education) công nhận tiêu chuẩn chất lượng cấp nhà nước.

VERN được công nhận quốc tế

VERN đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học Châu Âu theo “Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area” từ năm 2014 và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Nhằm đảm bảo tính công nhận toàn cầu, hỗ trợ dịch chuyển lao động và mô hình giáo dục khai phóng dành cho sau đại học, Paris-U đào tạo 100% chương trình bằng tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu EQF, RQF và các quy chế của EU dành cho đào tạo đại học và sau đại học. Paris-U không đào tạo bằng tiếng Pháp, không áp dụng quy chế đào tạo, khung chương trình Pháp.

Close Search Window