Micro Master Degree in Strategic Leadership

CÔNG NHẬN NĂNG LỰC LEVEL 7 THEO KHUNG NĂNG LỰC CHÂU ÂU EQF

Chương trình Micro Master Degree in Strategic Leadership (Level 7 EQF) nhằm phát triển sự hiểu biết của học viên về các nguyên tắc và thực hành quan trọng trong lãnh đạo. Chương trình giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng và tài năng của từng cá nhân để tham gia hiệu quả vào các vai trò và trách nhiệm cần thiết của một lãnh đạo, và một thành viên có ích trong đội nhóm. Chủ động đổi mới, cải tiến và cung cấp thông tin về chiến lược và kế hoạch kinh doanh trong tổ chức. Học viên có thể chủ động trong việc đổi mới và cải tiến và quyết định các chiến lược và kế hoạch kinh doanh trong một tổ chức.

Micro Master Degree được công nhận tương đương với Level 7 EQF (Thạc sĩ) theo khung năng lực Châu Âu. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng vào môi trường công việc; và có thể chuyển 20 tín chỉ  toàn bộ học phí sang các chương trình Thạc sĩ của Paris-U.

Programs in details

Learning Outcomes:

1. Understand the principles, concepts, differences, and approaches to contemporary leadership.

1.1 Explain the meaning and importance of leadership.

1.2 Contrast the main approaches to the study of  leadership.

1.3 Critically evaluate the role of leadership in strategic  management.

2.  Understand how leadership  influences individuals, teams and  the organisation.

2.1 Critically compare the relationships between leaders  of work groups, and leaders of teams. 

2.2 Distinguish between the influence of leadership on  groups and teams, and on formal and informal  groups. 

2.3 Critically evaluate the characteristics of an effective  work group and team.

3. Understand the impact of leadership on the organisational performance.

3.1 Assess the nature of organisation effectiveness and  performance.

3.2 Critically explore the main features and requirements  of leadership development.

3.3 Provide criteria for assessing an organisations strategic effectiveness from a leadership perspective.

4. Understand ethical decision making and organisational value.

4.1 Critically explore the exercise of leadership power  and influence. 

4.2 Critically review the importance of ethics, values  and corporate social responsibilities to an organisation’s value. 

4.3 Critically evaluate leadership and sustainability  concepts and trends.

Topics:

Meaning and importance of leadership

Course Coverage:
 • The definitions of leadership in range of the organisational contexts; leadership as a strategic competitive advantage; the relationship between management and leadership; characteristics of strategic leaders.

Approaches to the study of leadership

Course Coverage:

 • The qualities or traits approach; the functional or group approach, including action-centered leadership; leadership as a behavioural category;  styles of leadership; contingency theories;  transitional or transformational leadership; inspirational or visionary leadership; authentic leadership.

Leadership in strategic management

Course Coverage:

 • Leadership and strategy; vision, mission and values, stakeholder relationships, change and change management; levels of leadership; future thinking, storytelling and scenarios.

Work groups and teams

Course Coverage:

 • Distinguish between groups, workgroups and teams; types and forms  of teams: project teams, self-managed teams,  virtual teams, and operational teams, etc.; group  values and norms; formal groups, informal groups

Characteristics of an effective work group  and team

Course Coverage:

 • Factors contributing to group cohesiveness and performance, advantages and disadvantages; member compatibility, Belbin et al, team development and maturity; creative leadership and team development; inter-team conflict.

Organisation effectiveness and performance

Course Coverage:

 • Distinguish between organisation efficiency and effectiveness; innovation, culture and creativity,  excellence models, Peters and Waterman, McKinsey 7S, learning organisations. 

Leadership development

Course Coverage:

 • Coaching, empowerment and support, training and learning,  knowledge management, succession planning and career progression, EFQM Excellence Model. 

Strategic effectiveness and leadership

Course Coverage:

 • EFQM  Excellence Model; Balanced Scorecard, Strategy Maps. 

Leadership power and influence

Course Coverage:

 • Leadership and ethics; process of decision-making power and control; French and Raven sources of power,  power involvement and compliance; strategic control, power, order and flexibility, delegation, trust and empowerment. 

Ethics, values and corporate social  responsibility

Course Coverage:

 • Models of ethics, ethical decision making; value-based leadership; values and corporate social responsibility; the concept of corporate social value; codes of business conduct; UN global compact; ethical leadership. 

Leadership and sustainability concepts and trends

Course Coverage

 • Concept of sustainability leadership, sustainability leadership model, leadership and sustainable development, leadership and the triple bottom line.

Indicative reading list 

 • Adair, J. (2007). How to grow leaders: the seven key principles of effective leadership development. London: Kogan Page 
 • Bass, B. M. and Riggio, R. (2005). Transformational Leadership. 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Covey, S. (1989). Seven habits of highly effective people. New York: Simon & Schuster 
 • Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books
 • Handy, C. (1999). Understanding Organisations. 4th ed. Penguin Books 
 • George, B. (2003). Authentic Leadership. San Francisco: Jossey-Bass
 • Hargreaves, A. Fink, D. (2006) Sustainable Leadership. San Francisco: Jossey Bass
 • Mullins, L. (2010) Management and Organisational Behaviour. London: Pearson Ltd.
 • Northouse, P. (2010). Leadership: Theory and Practice. 5th Ed, Sage Publications
 • Sinclair, A. and Agyeman, B. (2004). Building Global Leadership: Strategies for success. Roffey Park Institute

Journals/newspapers: 

 • European Management Journal 
 • Management Today (Haymarket Business Media); 
 • The Leadership Quarterly  
 • People Management (Chartered Institute of Personnel and Development); 
 • Professional Manager (Chartered Management Institute); 
 • Journal of Leadership and Organisational Studies 
 • Journal of Leadership Studies 

Websites: 

 • www.aqa.co.uk AQA professional development
 • www.cipd.co.uk Chartered Institute of Personnel and Development Continuing professional development 
 • www.cityandguilds.co.uk City & Guilds professional development 
 • www.businesslink.gov.uk Interactive tools for creating a personal development plan through assessment of management and leadership skills
 • www.managementhelp.org Articles on leadership development planning and self- assessments for personal and professional development 
 • www.management-standards.org.uk Chartered Management Institute
 • www.mindtools.com Time-management tools and activity logs 

Để đăng kí tham gia khóa học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã có bằng Cử nhân các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định hoặc bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương. 
 • Với ứng viên có bằng đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế sẽ phải dựa vào chính sách chương trình APEL.Q của Université Libérale de Paris (Paris-U) để tuyển sinh.
 • Trên 21 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Micro Master Degree in Strategic Leadership từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Micro Master Degree in Strategic Leadership từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 7 Certified in Strategic Leadership từ Paris-U

Vì chương trình được kiểm định và công nhận nên học viên có thể dễ dàng sử dụng chứng chỉ trong các môi trường làm việc và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Trong trường hợp muốn học lấy bằng đại học, học viên có thể chuyển đổi toàn bộ tín chỉ và toàn bộ học phí khi tham gia chương trình tại Paris-U.

Micro Master Degree đạt cấp độ Level 7 theo khung năng lực Châu Âu EQF tương ứng với:

 • Level 7 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 10 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 7 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 7 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 9 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 7 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 9 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang các chương trình của Paris-U nếu muốn lấy bằng đại học chính thức.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Master of Business Administration (MBA). Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ TẠI ĐÂY.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình MBA, toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng. Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

 

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

 

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Business team working on laptop to check the results of their work
Happy financial advisor communicating with a couple and taking notes into his notebook.

Tuition fees

Tuition policies are in keeping with the provisions of the Paris-U policy and subject to change without notice. In some case, Paris-U offer variety of Scholarships for International Students. 

Level 7 short courses certificate & e-certificate
0
Hard copy certificate & APEL.Q documents
0
Transfer to Paris-U Degree
0

Université Libéral de Paris

Université Libéral de Paris (Paris-U) offers higher education programmes in English only and that are different from the French National Curricula and Programmes leading to French Government accredited university qualifications, which falls under the French Public Higher Education sector.

Close Search Window