Micro Doctor's Degree in Managing Strategic Change

CÔNG NHẬN NĂNG LỰC LEVEL 8 THEO KHUNG NĂNG LỰC CHÂU ÂU EQF

Chương trình Micro Doctor’s Degree in Managing Strategic Change giúp học viên phát triển hiểu biết về các lý thuyết và mô hình quản trị thay đổi cũng như cách áp dụng cho các tổ chức hiện nay trong thế giới toàn cầu hóa. Học viên sẽ được tìm hiểu các đặc điểm cá nhân của các tác nhân thay đổi cũng như đánh giá và phát triển các kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng các vai trò quản lý thay đổi chiến lược hiện tại và tương lai.

Level 8 EQF tương đương với cấp độ Tiến sĩ và có thể chuyển 20 tín chỉ và toàn bộ học phí sang các chương trình Tiến sĩ của Paris-U.

Chương trình chi tiết

Learning Outcomes:

1. Be able to evaluate how organisational change occurs and how context influences change.

1.1 Critically evaluate change theories and analyse the relationship between leadership and change agents.

1.2 Critically evaluate how organisational structure and leadership influences the characteristics and attributes of change agents.

1.3 Critically evaluate the challenge of change and the effectiveness of change agents.

2. Be able to develop and implement a strategic organisational change.

2.1 Assess and select relevant theories and tools and techniques to implement and manage change.

2.2 Develop a plan to implement a change in an organisation.

2.3 Develop measures to monitor and evaluate progress of the change plan.

3. Be able to analyse stakeholder responses to organisational change.

3.1 Assess possible risks associated with an organisation’s change process. 

3.2 Apply a stakeholder analysis to understand possible resistance to change.

3.3 Critically appraise relevant strategies to manage resistance to change in organisations.

4. Be able to evaluate the role of organisational culture in change management.

4.1 Critically review the different organisational  cultures and how that influences communications and power relations.

4.2 Evaluate cultures influence on Strategy and change management.

4.3 Critically appraise relevant strategies to manage resistance to change.

5. Be able to develop a toolbox to manage oneself when involved in complex change projects, whether in a leading, participating, or consulting role.

5.1 Evaluate the role of the individual in the change management process.

5.2 Apply change management in an organisational setting.

5.3 Evaluate how to monitor the effect of the change management processes.

Characteristics of effective change leaders and agents

 • Attitudes, values and behaviour of change agents’ e.g. courageous leadership, recognise growth opportunities; demonstrates flexibility and resilience; explores alternative perspectives

Self-reflection

 • This includes reflecting on own attitudes, values and behaviour and identifying areas of change required to be an effective change agent.

Practical application

 • Evaluate the effectiveness of a change agent’s knowledge skills and competencies and action plan and developing relevant skills and competencies.

Change theories and strategic management models

Different approaches to organisational change

 • This include in depth understanding of principles of change, organisational change processes and the different approaches possible
 • Causes of change: Explain external and internal triggers of change and innovation: changes in markets, economic downturns, legislation, demographics, mergers and acquisitions, re-engineering, TQM, organisational constraints e.g. human and financial resources etc. Appraise these triggers of change and innovation 
 • Change models: 7-S seven step model, Lewin’s three step change models, Kotter, Kuber-Ross, ADKAR etc.

Tools and techniques for organisational change management

 • Pay off matrix, threat/ opportunity matrix, stakeholder analysis/ influence, backwards imaging, attitude charting,  risk management, teambuilding etc.

Stakeholder analysis

 • Power/Interest Matrix, Transformations of Freeman’s model and the evaluation of Fassin’s model

Influences on change:

 • Impact of external factors such as globalisation, mergers and acquisitions, exchange rate changes etc. on  organisations. Internal factors such as culture,  attitude, resources, etc. also should be considered. 

Measuring progress

 • Goal and process-based evaluation, outcome-based evaluation, quality  circles, milestones, benchmarks etc.

Cultural models and organisation change

 • Managing major changes: appreciating the change architecture and the strategies for change
 • Principles of change: Understand the basic principles of organisational change such as systematic change for the humans, start at the top, involve all the levels, effective communication, create clear responsibilities, consider cultural aspects, prepare for the contingencies, individual focus, etc. 
 • Diagnosing change, managing major strategic change for organisational effectiveness and learning from change  
 • Strategic convergence: a new model for organisationsal change

Practical application

 • Identify and appraise real life examples of the organisational change process 

Indicative Reading list 

Key Reading: 

 • Carnall C. & By, R .T. (2014). Managing Change in Organisations, ( 6th ed) Harlow, Pearson 

Other indicative reading: 

 • Whittington, R., Regner, P., Angwin, D., Johnson, G., & Scholes, K. (2020) Exploring Strategy: Texts and Cases. (12th ed.) Harlow, Pearson. • Gill R (2011). Theory and Practice of Leadership, 2nd ed. Sage Publications 
 • Mullins, L. J. (2013) Management and Organisational Behaviour, (latest edition) FT Prentice Hall 
 • Cottrell, S. (2010) Skills for Success: Personal Development and Employability. 2nd Edition. Palgrave Macmillan
 • Gold, J., Thorpe, R., and Mumford, A. (2010) Leadership and Management Development. CIPD
 • Burnes, B. (2004) Managing Change: A Strategic Approach to Organisational Dynamics. ISBN-13: 978-0273683360

Journals/newspapers 

 • Strategic Change; 
 • Strategy and Leadership; 
 • The Journal of Organisational Transformation & Change 
 • The Sloan Management Review 
 • Harvard Business Review 
 • Journal of Organisational Change Management 
 • International Journal of Strategic Change Management 
 • Journal of Leadership Studies 
 • International Journal of Corporate Strategy and Social Responsibility; 

Websites 

 • www.managers.org.uk (Chartered Management Institute)

Tiêu chuẩn đầu vào

Để đăng kí tham gia chương trình học học, học viên cần đạt 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã có bằng Thạc sĩ các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định hoặc bằng cấp Level 7 theo hệ thống EQF hoặc tương đương. 
 • Với ứng viên có bằng đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế sẽ phải dựa vào chính sách chương trình APEL.Q của Université Libérale de Paris (Paris-U) để tuyển sinh.
 • Trên 24 tuổi

Lưu ý: Université Libérale de Paris (Paris-U) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi bộ phận tuyển sinh đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của từng ứng viên để đảm bảo ứng viên có thể đạt được nhiều lợi ích và kiến thức khi tham gia chương trình. Paris-U không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo và các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills.

Yêu cầu tiếng Anh

Ứng viên không đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • TOEFL tối thiểu 101 điểm hoặc IELTS 6.5; Nói và viết phải đạt từ 6.5 hoặc tương đương.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Bằng Micro Doctor’s Degree in Managing Strategic Change từ Université Libérale de Paris bản điện tử. 
 • Bằng Micro Doctor’s Degree in Managing Strategic Change từ Université Libérale de Paris bản cứng chuyển về nhà.
 • Giấy công nhận Accreditation of Prior Experimental Learning for Qualification (APELQ) từ Paris-U với số tín chỉ và học phí có thể tích luỹ.
 • Xác nhận chuyên gia Level 8 Certified in Managing Strategic Change từ Paris-U

Vì chương trình được kiểm định và công nhận nên học viên có thể dễ dàng sử dụng chứng chỉ trong các môi trường làm việc và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Trong trường hợp muốn học lấy bằng đại học, học viên có thể chuyển đổi toàn bộ tín chỉ và toàn bộ học phí khi tham gia chương trình tại Paris-U.

Micro Doctor’s Degree đặt cấp độ Level 8 của Khung Năng lực Châu Âu EQF và tương đương với:

 

 • Level 8 certificate of Regulated Qualification Framework (RQF) of UK
 • Level 11 certificate of Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)
 • Level 8 certificate of Credit and Qualifications Framework (CQFW)
 • Level 8 certificate of European Qualifications Framework (EQF)
 • Level 10 certificates of the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • Level 8 certificate of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
 • Level 10 certificate of the African Continental Qualifications Framework (ACQF)

Học viên có thể chuyển tất cả tín chỉ và toàn bộ học phí đã đóng khi chuyển tiếp sang các chương trình của Paris-U nếu muốn lấy bằng đại học chính thức.

Số tín chỉ có thể tích luỹ:

Học viên được tích luỹ được 20 credits khi tham gia chương trình Doctor of Business Administration (DBA) hoặc Doctor of Philosophy (Ph.D). Vui lòng tham khảo thêm về chính sách tích luỹ tín chỉ TẠI ĐÂY.

Chuyển học phí đã đóng:

Khi tham gia chương trình DBA hoặc Ph.D, toàn bộ phí đã đóng cho chương trình Micro Degree sẽ được giảm tương ứng. Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

 

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

 

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY

 1. Chọn chương trình phù hợp theo nhu cầu của bạn. Để đảm bảo lợi ích và thuận lợi tối đa, hãy xem trước chương trình mà sau này có thể chuyển tín chỉ và học phí.
 2. Email nguyện Vọng học tập về địa chỉ support@paris-u.fr.
 3. Paris-U sẽ gửi bạn thông tin chi tiết chương trình, bạn tiến hành theo quy trình được hướng dẫn.
 4. Université Libérale de Paris xuất Letter of Acceptant (LOA). Bạn tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn và đóng học phí.
 5. Université Libérale de Paris sẽ gửi đến bạn tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-learning và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.
 6. Bạn lúc này là sinh viên chính thức của Paris-U với chương trình Micro Degree. 

Micro Degree là chương trình triển khai theo mô hình trực tuyến. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Bài kiểm tra cuối khoá được upload lên hệ thống làm căn cứ để quyết định tốt nghiệp. Trong trường hợp học viên không nộp bài đúng hạn sẽ xem như rớt môn và bị huỷ bỏ tư cách sinh viên và các quyền lợi đi kèm. Chương trình Micro-Degree không áp dụng chính sách Resit.

 • Chương trình Micro-Degree bên cạnh do Paris-U triển khai trực tiếp, thì những chương trình không phải do Paris-U triển khai chỉ chấp nhận chuyển tín chỉ khi đã được Paris-U công nhận bằng văn bản.
 • Để có thể chuyển được tín chỉ và học phí, học viên phải gửi toàn bộ tài liệu nhận được sau khi tốt nghiệp chương trình Micro Degree. Paris-U sẽ không tiếp nhận việc chuyển điểm và học phí nếu ứng viên không cung cấp đầy đủ.
 • Học viên chỉ được chuyển đổi tín chỉ và chuyển học phí với chương trình tương ứng, bao gồm tương ứng về cấp độ (Level) và tương ứng về chuyên ngành.
 • Chương trình chuyển đổi tín chỉ và học phí chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp Micro-Degree. Sau thời gian này, Micro-Degree đã học sẽ không còn hiệu lực chuyển đổi tín chỉ và học phí.
 • Việc chuyển đổi tín chỉ giúp giảm bớt số tín chỉ cần phải hoàn thành không đồng nghĩa với rút ngắn tổng thời gian của chương trình. Học viên tốt nghiệp cùng với những học viên thông thường khác.
Business team working on laptop to check the results of their work
Happy financial advisor communicating with a couple and taking notes into his notebook.

Học phí

Học phí chương trình Micro Degree của Paris-U đã được trợ phí và có thể thay đổi mà không báo trước.

Học phí Level 8 & lệ phí cấp bằng bản cứng và bản điện tử
0
Lệ phí cấp bằng bản cứng & hồ sơ chương trình APEL.Q
0
Lệ phí chuyển đổi văn bằng sang bằng Paris U​
0

Université Libérale de Paris

The Université Libérale de Paris (Paris-U) là Đại học Khai phóng được kiểm định và công nhận quốc tế. Vui lòng liên hệ để Paris-U cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về văn bằng, công nhận và quy trình chuyển đổi tín chỉ, chuyển học phí của Micro Degree.

Close Search Window