Liberal Arts Education|

Bn có th theo đui nhng ngh nghip nào vi tm bng nghiên cu giáo dục khai phóng?

Nn giáo dc khai phóng giúp cho hc viên la chn được ngành ngh phù hp, bao gm c ngành khác vi la chn đăng ký đầu vào. Các kiến thc hc được t môn hc trong chương trình khai phóng giúp đem đến các cơ hi ngh nghip tt hơn, bao gm:

Hc thut: Các k năng và kiến thc liên ngành hc viên tích lu được thông qua giáo dc khai phóng s h tr cho vic nghiên cu hoc ging dy mt lĩnh vc c th

Ngh thut: Nhiếp nh, ngh thut thương mi, hi ha, thiết kế ni tht, thiết kế đồ ha và thiết kế hình nh.

Giáo dc: Hc viên theo hc các chương trình sư phm trong nn giáo dc khai phóng tt nghip bng c nhân có th tr thành giáo viên tiu hc hoc trung hc. Vi bng thc sĩ, tiến sĩ s đầy đủ tiêu chun để làm v trí ging viên đại hc.

Biên – Phiên dch: Sinh viên chương trình khai phóng s được hc ít nht mt ngoi ng, b tr cho công vic ca mt biên dch viên, người to ph đề, phiên dch có chuyên môn, giáo viên ngoi ng. Ngoài ra, hc viên còn có th hướng đến các ngành ngh xã hi như báo chí, du lch – l hành.

Marketing:  Các lĩnh vc nhân văn đã hc s giúp hc viên hiu rõ hơn v con người, ng dng thc tin vào các ngành ngh qung cáo, tiếp th, quan h công chúng, báo chí, biên tp viên, và gn đây là Copywriter.

Theo thng kê xã hi ca đại hc Maryville, nhng chuyên gia trong lĩnh vc này kiếm được t 100.000USD đến 131.000USD hàng năm.

Khoa hc chính tr: Ngh nghip trong lĩnh vc khoa hc chính tr liên quan đến lut pháp, chính sách công, chính tr, kinh doanh; làm vic cho các t chc phi chính ph (NGO) và t chc t thin.

Báo chí: Mt s sinh viên theo ngành giáo dc khai phóng s dng kh năng viết lách mà h đã rèn giũa trường đại hc để theo đui s nghip báo chí và văn chương. Nhng cu sinh viên chuyên ngành giáo dc khai phóng này kiếm được t 61.000USD đến 70.000USD mi năm ph thuc vào công vic và s năm kinh nghim ca mi người.

Nhà phân tích nghiên cu: Đối vi chương trình khai phóng, hc viên được rèn luyn quá trình đọc và viết. Mt trong s đó đã đi theo con đường nghiên cu. Vi s lượng mà hc viên giáo dc khai phóng đã đọc và viết trong quá trình hc ca h, không có gì ngc nhiên khi nhiu người đã tr thành nhà nghiên cu xut sc. H có th làm vic cho các tp đoàn ln để phát trin sn phm hoc m rng kinh doanh và kiếm được hơn 80.000 USD hàng năm.

Thông dch viên: Nhng người thông tho tiếng Tây Ban Nha, Trung Quc, Đức, B Đào Nha và Nga có tim năng rt cao trong thi gian ti. Nhu cu v ngh thông dch được d đoán s tăng gn 20% vào năm 2028. Trung bình, biên dch viên và thông dch viên kiếm được khong 50.000USD mi năm và có th cao hơn con s đó.

Nhng người cựu sinh viên nổi tiếng trên thế gii theo hc chương trình giáo dc khai phóng. 

khai phong

Oprah Winfrey – Người dn chương trình Oprah Winfrey Show – tt nghip C nhân Ngh thut Truyn thông.

Oprah Winfrey theo hc ngành báo chí phát thanh khi chưa tt nghip trước khi b hc năm 1976 để theo đui s nghip trong ngành truyn thông. Năm 1987, cô tr li trường đại hc và hoàn thành các yêu cu còn li để ly bng c nhân truyn thông.

Trong s nghip ca mình, cô đã có mt s tác phm ngh thut nh hưởng đến mi người trên toàn thế gii. Cô cũng lên tiếng góp phn gim thiu phân bit gii tính và phân bit chng tc trên toàn cu. Oprah Winfrey cũng đã xut bn mt s cun sách truyn cm hng.

Elon Musk – giám đốc kinh doanh, CEO ca Tesla – đã tt nghip C nhân Kinh tế và Vt lý

Trước khi thành lp SpaceX, là nhà sn xut tàu vũ tr, nhà cung cp dch v phóng không gian, Elon Musk đã theo hc ti Đại hc Pennsylvania ngành kinh tế và vt lý vào năm 1992. Ông đầu tư vào mt nhà sn xut xe đin có tên Tesla Motors vào năm 2004. Hin nay, Tesla là thương hiu bán xe thun đin chy nht thế gii trong na đầu năm 2022 vi doanh s bán ra là 564.873 chiếc, chiếm 19% th phn xe đin bán ra. 

Barack Obama – tng thng th 44 ca Hoa K – tt nghip C nhân Khoa hc Chính tr 

Barack Obama theo hc các khóa hc v giáo dc khai phóng ti đại hc Columbia Thành ph New York và tt nghip năm 1983. Barack Obama theo hc chuyên ngành Lut ca đại hc Harvard để hiu nghiên cu v lut và tìm hiu v tư tưởng nhân văn.

Trong nhim k tng thng, Barack Obama đã h nhit căng thng trong chiến tranh Iraq và thành lp dch v chăm sóc Obama, giúp hàng triu người M có thu nhp thp tiếp cn dch v chăm sóc sc khe vi chi phí hp lý. Barack Obama cũng đã nhn gii Nobel Hòa bình vào năm 2009.

Micheal Eisner – Cu giám đốc công ty Walt Disney – tt nghip C nhân Văn hc kch và phim truyn hình. 

Micheal Eisner tng là ch tch ca hãng phim Paramount Pictures trước khi điu hành Disney. Micheal theo hc chương trình giáo dc khai phóng ti Đại hc Denison vào năm 1964. Sau khi tt nghip, ông bt đầu s nghip ca mình vi tư cách là người dn chương trình tin tc đài quc gia Hoa K là NBC và ABC. Sau đó, Eisner tham gia vào ngành đin nh và sn xut ra nhiu tác phm đin nh ni tiếng như Vua sư t, Người đẹp và quái vt, v.v.

Jack Ma – Ch tch Alibaba – tt nghip c nhân chuyên ngành xã hi

Jack Ma đã chn chương trình theo hướng giáo dục khai phóng ti đại hc sư phm Hàng Châu vào năm 1988. Vi kh năng tiếng Anh sâu rng ca mình, Jack Ma đã thu hút được s chú ý ca các doanh nhân. Năm 1999, anh cùng vi 17 người bn thành lp Alibaba. Hin ti, Alibaba đã tr thành tp đoàn thương mi đin t, th trường B2B hàng đầu.

Giáo dc khai phóng trang b b k năng cn thiết trong quá trình hc lâu dài, m rng con đường s nghip cho người hc, hc viên có th th thách bn trong nhiu công vic khác nhau. Đồng thi, học viên còn được rèn luyện kh năng thích nghi môi trường làm vic cao, góp phn giúp thế gii phát trin.

Chương trình hc ca Paris-U giúp hc viên có cơ hi tiếp cn vi tri nghim môi trường hc tp được kim định và công nhn. Chúng tôi giúp con đường s nghip ca hàng trăm hc viên tr nên rng m hơn, đạt được nhng mc tiêu đề ra.Hãy bt đầu cuc hành trình tuyt vi ca bn ti Paris-U.

Để hiu thêm v các chương trình ca Đại học Khai Phóng Paris U, xin tham kho thêm thông tin ti đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window